Actualitzacions del sistema

Estem tenint problemes que poden afectar els serveis de Square que necessites. Continuarem actualitzant la nostra pàgina d’estat amb més informació.

Inici>Tramitació de les comandes en línia

Serveis de recollida a l’establiment amb Vendes en línia Square

Amb Vendes en línia Square, pots vendre articles d’alimentació i begudes en línia i oferir als clients de la teva zona l’opció de recollir les comandes directament a l’establiment. Fins i tot poden registrar-se per rebre notificacions per missatge de text quan els articles estiguin en fase de preparació i quan ja estiguin a punt per recollir.

La recollida a l’establiment és encara millor quan també es configura l’entrega local a domicili. D’aquesta manera, els clients poden triar l’opció de tramitació que més els convingui. Si primer necessites més informació sobre com crear un web, consulta aquest article sobre com començar amb Vendes en línia Square.

Configura el servei de recollida a l’establiment

Square-Online-Pickup-and-Delivery-Settings-CA

Per configurar el servei de recollida a l’establiment:

 1. A la pàgina de Compte i configuració, ves a Tramitació > Recollida a l’establiment i entrega a domicili.

 2. Selecciona Configura el punt de venda al punt de venda on vols activar la recollida a l’establiment.

 3. Indica que vols oferir la recollida a l’establiment seleccionant .

 4. Especifica si vols calcular i assignar les hores de recollida automàticament.

 5. Selecciona Continua per completar la configuració de la recollida a l’establiment.

 6. Selecciona Continua per verificar a quins llocs web ha d’estar disponible el punt de venda.

 7. Selecciona Continua per revisar el que has configurat fins ara i anar al pas següent. A continuació, selecciona Modifica per configurar els paràmetres addicionals.

 8. Tria si vols que les comandes es recullin a hores determinades o en qualsevol moment durant l’horari de recollida a l’establiment.

 9. Activa o desactiva l’opció de marcar les comandes com a A punt abans de marcar-les com a Completades i selecciona quan vols que s’imprimeixin els comprovants de les comandes.

 10. Configura les hores i els dies de la setmana en què els clients poden rebre les comandes amb el servei d’entrega a domicili.

 11. Configura les opcions de la recollida a l’establiment (cal un número de telèfon del negoci, un import mínim de comanda i les instruccions per a la recollida).

 12. Modifica la configuració de la Informació del punt de venda i la Visibilitat del web que falti.

 13. Selecciona Desa quan hagis acabat.

A continuació et donem informació específica sobre alguns dels passos i paràmetres que t’hem descrit fins ara.

Configuració dels temps de la comanda

Pots ajustar els paràmetres següents amb relació a la programació del temps de les comandes.

Opcions de la programació manual

Quan indiquis que no calcularàs ni assignaràs l’hora de recollida a l’establiment automàticament (és a dir, que ho faràs manualment), pots completar la informació següent:

 • Missatge breu: en poques línies, ajuda els clients a fer-se una idea de quan podran recollir les comandes si no se’ls assigna una hora automàticament. Aquesta informació es mostra a la cistella i s’inclou en els missatges de notificació de la comanda.
 • Instruccions: aquí pots oferir instruccions més detallades. Les dades que hi afegeixes es mostren durant el procés de pagament, en els correus electrònics de notificació de comandes i en la pantalla de confirmació de les comandes.

Opcions de la programació automàtica

Quan indiques que vols calcular i assignar l’hora de recollida a l’establiment automàticament, has de respondre a diverses preguntes per configurar el sistema de programació automàtica. Les preguntes poden ser les següents:

 • Quan es poden recollir les comandes a l’establiment? Les comandes es poden recollir a hores específiques (p. ex., les 12:30) o en qualsevol moment durant l’horari de recollida (p. ex., de 9:00 a 17:00). De manera predeterminada, els clients veuran un horari de recollida de tot el dia en funció de les teves hores de recollida.
 • Si un client fa una comanda durant l’horari de tramitació, a partir de quina hora es pot recollir la comanda a l’establiment? L’horari de recollida pot ser el mateix dia en què es fa la comanda o en un altre dia (p. ex., per a l’endemà o per al cap d’alguns dies).
 • Comences a preparar les comandes tan bon punt les reps? Si els horaris de recollida a l’establiment són el mateix dia, pots indicar que, generalment, comences a preparar les comandes un cop les reps o bé després d’una hora determinada. La segona opció és la millor si esperes a una hora determinada del dia per revisar les comandes i començar a preparar-les després.
 • Quant de temps necessites per preparar una comanda perquè el client la reculli a l’establiment o la rebi a domicili? Si els horaris de recollida són el mateix dia, pots especificar quant de temps trigues a preparar una comanda. També pots establir diferents temps de preparació per a articles individuals modificant-los al catàleg d’articles.
  Amb quina antelació ha de fer la comanda un client? Si els horaris de recollida són per a un altre dia, pots indicar quants dies naturals abans s’hauria de fer la comanda.
 • Vols permetre que els clients programin les comandes de recollida a l’establiment per a més endavant? Activa aquesta opció per permetre als clients programar les comandes de recollida a l’establiment fins al nombre de dies que introdueixis (entre 7 i 365 dies en el futur). Si aquesta opció està desactivada, es programarà l’entrega automàticament.
 • Vols que Vendes en línia Square limiti el nombre de comandes que es poden recollir a l’establiment o entregar a domicili a la vegada? Si vols controlar el nombre de comandes que es poden recollir alhora, selecciona el botó de commutació i estableix el nombre de comandes que vols permetre. A les comandes entrants se’ls assignarà automàticament una hora de recollida en funció de la teva configuració. Més informació sobre com limitar les comandes de recollida a l’establiment i d’entrega a un domicili de la zona a Vendes en línia Square.

Nota: per comprovar que els nostres càlculs corresponen amb les teves operacions, pots fer servir la calculadora de tramitacions. El que es mostra a la calculadora és el que es mostrarà als clients durant el procés de pagament.

Configuració de les operacions

La configuració de les operacions ha de correspondre amb la manera de funcionar del teu negoci.

Marca les comandes com a A punt

Pots marcar que les comandes de recollida a l’establiment estan A punt abans de marcar-les com a Finalitzades. Això notifica al client que la seva comanda està preparada i a punt per a la recollida. Pots passar l’estat d’una comanda d’A punt a Finalitzada quan l’hagis completat. Si ho deixes desmarcat, no podràs marcar que les comandes estan A punt.

Imprimeix els comprovants de les comandes

Pots triar quan vols que s’imprimeixin els comprovants de les comandes.

 • Imprimeix els comprovants de les comandes en funció del temps de recollida a l’establiment i d’entrega a domicili: els comprovants de les comandes s’imprimiran en funció del temps de preparació que sigui necessari abans del venciment de cadascuna.
 • Imprimeix els comprovants quan es fa la comanda: tots els comprovants de les comandes s’imprimiran en el moment en què es faci la comanda, fins i tot quan estigui programada per recollir-se a l’establiment més endavant.

També pots configurar TPV Square perquè imprimeixi automàticament les comandes de Vendes en línia Square. Pots consultar més informació sobre com imprimir les comandes i configurar els comprovants de les comandes per a les comandes al TPV Square.

Configuració de l’horari de tramitació de les comandes

Aquí pots configurar els horaris de recollida a l’establiment, així com qualsevol data restringida en què no ofereixis aquest servei (com ara els festius).

Hores

Els clients poden recollir les comandes a l’establiment aquests dies de la setmana. Poden fer comandes fora d’aquestes hores. Selecciona el primer botó de commutació per decidir si vols que l’horari de recollida a l’establiment i entrega a domicili sigui el mateix o diferent.

Els dies i les hores que es mostren aquí s’han sincronitzat des del teu compte de Square. Si no has afegit l’horari comercial del teu punt de venda, veuràs els horaris per defecte (de dilluns a divendres, de 9:00 a 17:00). Pots modificar les hores i els dies sense canviar la configuració del teu compte de Square.

Marca la casella per a cada dia en què oferiràs la recollida a l’establiment i, a continuació, introdueix l’horari de recollida. Pots afegir diversos períodes de temps en un dia seleccionant +. Això et permet excloure hores específiques si no vols gestionar les recollides en determinades hores del dia (com ara durant el dinar).

Dates restringides

Pots seleccionar +Afegeix una data per crear dates restringides per als dies en què no oferiràs recollida a l’establiment. Per exemple, pots excloure els dies de vacances que coincideixin amb els dies feiners habituals. Pots afegir diverses dates restringides i configurar-les perquè es repeteixin anualment o només una vegada.

Nota: l’horari que afegeixes al teu web des de l’editor de webs de Vendes en línia Square a la secció Punt de venda i horaris només té finalitats informatives i no funciona com a configuració o sincronització de la configuració de recollida a l’establiment i entrega a domicili. L’horari s’ha d’afegir a l’àrea descrita anteriorment perquè funcioni com a configuració.

Configuració de la recollida a l’establiment

A mesura que configuris la recollida a l’establiment, podràs ajustar-ne els paràmetres següents.

Recollida a l’establiment

Marca aquesta opció per permetre als clients seleccionar la recollida a l’establiment durant el procés de pagament. Se’ls demanarà que truquin quan estiguin a la ubicació del negoci. Caldrà un número de telèfon del negoci per activar aquesta funció.

Import mínim de la comanda

Pots fixar un import mínim perquè una comanda tingui disponible el servei de recollida a l’establiment.

Instruccions per a la recollida a l’establiment

Si optes per assignar hores de recollida a l’establiment automàticament, afegeix unes instruccions de recollida a la confirmació de la comanda del client perquè sàpiga on anar a recollir-la i quina informació ha de tenir a mà (com ara un nom o un número de comanda).

Informació del punt de venda i configuració de la visibilitat del web

Aquests ajustos et permeten configurar la informació del punt de venda i a quins llocs web hauria d’aparèixer.

Informació del punt de venda

En aquesta pestanya, fes canvis al nom, l’adreça, el número de telèfon o l’adreça electrònica que es mostra del punt de venda. Amb el mapa, pots modificar el punt de venda que es fa servir per determinar la zona de recollida a l’establiment. Encara que arrosseguis el marcador a una posició nova, no canviarà l’adreça que has introduït.

Nota: els canvis que facis aquí a l’adreça o a la informació de contacte no afectaran la configuració del punt de venda al teu compte de Square.

Visibilitat del web

En aquesta pestanya, tria en quins llocs web vols que es mostri el punt de venda. El client podrà comprar articles del punt de venda des dels llocs web que seleccionis.

Configuració avançada

Un cop completada la configuració principal, també pots ajustar altres paràmetres de la configuració avançada, que s’aplicaran a tots els punts de venda on hagis activat la recollida a l’establiment. Per fer-ho:

 1. A la pàgina de Compte i configuració, ves a Tramitació > Recollida a l’establiment i entrega a domicili.

 2. Selecciona Configuració avançada.

 3. A Configuració de les comandes grans, estableix una quantitat límit per evitar comandes inesperades amb recollida a l’establiment que siguin massa grans per a la teva capacitat. Pots incloure un missatge personalitzat opcional explicant com fer la comanda si se sobrepassa aquest límit.

 4. Selecciona Desa quan hagis acabat.

Actualitza la configuració de la tramitació i el temps de preparació dels articles

Tramitació de les comandes

El teu punt de venda ja està a punt per acceptar comandes amb recollida a l’establiment, però pot ser que els articles no ho tinguin configurat. Per determinar el mètode de tramitació de les comandes dels articles que s’han afegit fa poc:

 1. A la Vista general de Vendes en línia Square, ves a Articles > Preferències dels articles o Configuració compartida > Preferències dels articles.
 2. A Tramitació predeterminada dels articles, selecciona Modifica.
 3. Selecciona els mètodes de tramitació de comandes que vulguis.
 4. Selecciona Desa quan hagis acabat.

Tots els articles que s’importin d’ara endavant s’inclouran per defecte dins dels mètodes de tramitació seleccionats.

També pots configurar opcions de recollida a l’establiment personalitzades per a articles específics:

 1. A la Vista general de Vendes en línia Square, ves a Articles > Articles del web.
 2. Selecciona Crea un article nou i introdueix-ne la informació.
 3. Selecciona Modifica a la secció Tramitació i actualitza els mètodes de tramitació de l’article. Si el temps de preparació de l’article és diferent del temps de preparació predeterminat al punt de venda, selecciona Modifica al costat de Temps de preparació de l’article i tria un temps de preparació específic per a l’article.

La configuració que escullis anul·larà les opcions de recollida a l’establiment predeterminades i els temps de preparació que hagis configurat per al punt de venda de l’article.

Nota: pots modificar la tramitació dels articles existents quan vulguis gràcies al mètode de modificació en bloc.

Temps de preparació de l’article

També pots configurar temps de preparació individuals per als articles, en cas que algun en necessiti més. Per fer-ho:

 1. A la Vista general de Vendes en línia Square, ves a Articles > Articles del web.
 2. Selecciona un article físic o d’alimentació i begudes de la llista d’articles del web.
 3. Ves a la secció de Tramitació de les comandes. Si entre els mètodes de tramitació hi ha Recollida a l’establiment o Entrega a un domicili de la zona, fes servir el menú desplegable per seleccionar un temps de preparació diferent per a aquell article en concret.
 4. Selecciona Desa quan hagis acabat.

Comandes anticipades en dates assenyalades i articles especials

Si vens articles amb recollida a l’establiment i entrega a domicili que només estan disponibles en dates determinades (per exemple, ofertes especials en època de festes), els clients poden fer una comanda anticipada a Vendes en línia Square i recollir aquests articles quan estiguin disponibles. Per a més informació, consulta com gestionar la configuració d’articles de Vendes en línia Square des de la Col·lecció d’articles.

Gestiona les comandes amb recollida a l’establiment i les notificacions relacionades

Quan hagis acabat de preparar una comanda, la pots localitzar a l’Administrador de comandes de Square. Aquí tens més informació sobre com gestionar les comandes en línia amb Square.

Quan actives la recollida a l’establiment, també pots activar les notificacions per missatge de text perquè els clients rebin missatges sobre l’estat de la comanda. Pots consultar més informació sobre la personalitzar notificacions per correu electrònic i SMS.

Experiència del client

En fer la comanda

Quan un client visiti la pàgina de comandes a Fes una comanda en línia, haurà d’introduir la seva adreça abans de veure la carta. Si has configurat diversos punts de venda per a la recollida a l’establiment, el client veurà la carta del punt de venda més proper.

Després de fer la comanda

Un cop un client hagi fet una comanda amb recollida a l’establiment, se li donarà la primera data i hora de recollida disponibles en funció de l’horari, la limitació de les comandes, el temps de preparació i la configuració de l’hora prevista de recollida del punt de venda seleccionat. Si la recollida a l’establiment està activada, els clients poden marcar una casella per demanar-la abans de pagar la comanda.

També poden deixar una propina a la comanda durant el procés de pagament. Consulta les opcions del procés de pagament si vols més informació sobre les propines.

Nota sobre l’experiència del client

Les comandes amb mètodes de tramitació combinats afectaran el procés de pagament. Si un client té articles a la cistella amb diferents mètodes de tramitació (com ara un article amb recollida a l’establiment i un altre amb enviament), veurà un missatge a la pantalla del procés de pagament que l’informarà que ha de comprar aquests articles per separat.

Desactiva la recollida a l’establiment

A la pàgina de Compte i configuració, ves a Tramitació > Recollida a l’establiment i entrega a domicili i selecciona el commutador per desactivar la recollida en aquell punt de venda concret. El pots tornar a activar quan vulguis i restaurar la configuració anterior.

També pots deixar d’acceptar temporalment totes les comandes en línia, independentment del mètode de tramitació. Pots consultar més informació sobre les opcions del procés de pagament amb Vendes en línia Square.

No trobes el que necessites?