Inici>Tramitació de les comandes online

Servei d’entrega amb personal propi a través de Vendes en línia Square

Amb Vendes en línia Square, podràs vendre begudes i aliments preparats online i fer entregues a domicili per la zona amb els teus propis repartidors. A més, els clients poden registrar-se per rebre notificacions per missatge de text a mesura que els articles es preparen i s’envien.

L’entrega a domicili és encara més eficient quan es configura amb la recollida a l’establiment. D’aquesta manera, els clients poden triar l’opció que més els convingui. Per a més informació sobre com crear el web, consulta com començar amb Vendes en línia Square.

Preus

Nota: perquè no s’apliqui la comissió per entrega amb personal propi, canvia a un pla superior de Vendes en línia Square.

Si ofereixes un servei d’entrega amb personal propi, només hauràs de pagar una comissió fixa de 0,50 € + IVA per comanda. Pots triar si prefereixes fer-te’n càrrec tu, cobrar-la als clients o marcar un import mínim determinat per a les entregues (per exemple, entrega gratuïta per a les comandes superiors a 30 €). Aquesta comissió es deduirà del total de cadascuna de les comandes amb entrega a domicili que rebis, a més de la teva comissió habitual per transacció.

Nota: si indiques un número d’IVA vàlid, se’t cobrarà una comissió fixa de 0,50 € per comanda (sense IVA).

Configura el servei d’entrega amb personal propi

Square-Online-Pickup-and-Delivery-Settings-CA

Per fer-ho:

 1. A la pàgina de Compte i configuració, ves a Tramitació > Recollida i entrega.

 2. Localitza el punt de venda on vulguis activar l’entrega a domicili i selecciona Configura el punt de venda.

 3. Un cop hagis completat les dades de la recollida, selecciona si vols oferir el servei d’entrega a domicili.

 4. Decideix si calcularàs i assignaràs les hores d’entrega automàticament.

 5. Selecciona Continua per triar a quins webs ha d’aparèixer el punt de venda.

 6. Selecciona Continua per revisar la configuració i anar al pas següent. A continuació, selecciona Modifica per configurar els paràmetres addicionals.

 7. Configura els detalls de l’entrega a domicili, com ara una zona d’entrega (per codi postal o per radi), el temps previst (afegit al temps de preparació), les despeses d’entrega i el cost del servei, l’import mínim per comanda i l’opció d’entrega a domicili sense contacte.

 8. Tria si vols que les comandes s’entreguin a hores determinades o en qualsevol moment durant l’horari establert.

 9. Activa o desactiva l’opció de marcar les comandes com a A punt abans de marcar-les com a Completades i selecciona quan vols que s’imprimeixin els comprovants corresponents.

 10. Configura les hores i els dies de la setmana en què els clients poden rebre les comandes a domicili.

 11. Modifica la configuració de la Informació del punt de venda i la Visibilitat del web.

 12. Selecciona Desa quan hagis acabat.

A continuació detallem alguns dels passos i paràmetres descrits anteriorment.

Configuració de l’entrega a domicili

Pots ajustar les opcions d’entrega següents quan configuris el servei d’entrega a domicili amb personal propi.

Calcula i assigna automàticament les hores d’entrega a domicili

Selecciona Sí o No per indicar si calcularàs i assignaràs les hores d’entrega a domicili automàticament.

 • Programa manualment: si selecciones No, pots compartir manualment la informació de l’entrega amb el client. Això et permet gestionar la programació de les comandes com millor s’adigui al negoci (per exemple, franges horàries, períodes de disponibilitat, comandes anticipades, etc.).
 • Programa automàticament: si selecciones , calcularem l’horari de l’entrega a domicili automàticament. Això permet als clients triar una data i una hora d’entrega en funció del teu horari comercial, temps de preparació i temps d’entrega previst.

Regió de l’entrega a domicili

Configura una zona d’entrega amb codis postals per a les zones concretes a les quals entregaràs o un radi al voltant de l’adreça del negoci.

 • Codi postal: l’opció del codi postal s’emplena prèviament amb el codi postal del punt de venda. Pots introduir diversos codis si prems la tecla Enter després de cadascun. Aquesta opció és idònia per a zones urbanes molt poblades.
 • Radi: per fer servir l’opció del radi, introdueix un número per establir la distància de les entregues i tria entre milles i kilòmetres. Aquest número ha de representar la distància màxima en línia recta (no pas distància de conducció) que et desplaçaràs per fer una entrega a domicili. El centre del radi se situa sobre l’adreça del punt de venda. Els clients que quedin fora del radi indicat veuran un missatge informant-los que no es troben dins de la zona d’entrega a domicili.

Hora estimada d’entrega

Si programes l’entrega a domicili automàticament, l’hora que introdueixis aquí haurà de reflectir el màxim i mínim de temps que pots tardar a entregar una comanda. S’afegirà al temps de preparació i es mostrarà als clients quan facin una comanda.

Comissions de servei i d’entrega a domicili

Cobra comissions de servei i d’entrega a domicili per compensar-ne els costos.

 • Comissió d’entrega a domicili: pots definir una comissió d’entrega amb un preu fix per a totes les comandes o oferir entrega gratuïta per a les comandes que superin un import determinat i cobrar un preu fix per a la resta. Si fas entregues per radi, també pots ajustar l’import de la comissió en funció de la distància.
 • Comissió de servei: cobra una comissió de servei amb un import fix o un percentatge del total de la comanda.
 • Comissió alternativa d’entrega: si fas entregues per radi, es cobrarà aquesta comissió alternativa quan l’adreça d’entrega d’un client no compleixi les normes que hagis creat.

Import mínim de comanda

Pots fixar un import mínim perquè una comanda pugui optar al servei d’entrega a domicili.

Entrega a domicili sense contacte

Els clients poden triar que se’ls faci una entrega sense contacte i afegir instruccions per als repartidors durant el procés de pagament.

Nota: aquesta opció no es mostra als clients que demanen articles amb alcohol.

Configuració dels temps de les comandes

També pots ajustar els paràmetres següents relacionats amb la programació de les comandes.

Opcions de la programació manual

Quan indiquis que no calcularàs ni assignaràs l’hora d’entrega automàticament (és a dir, ho faràs manualment), pots completar la informació següent:

 • Missatge breu: descriu breument quan s’espera que els clients rebin les comandes si no se’ls assigna una hora automàticament. Aquesta informació es mostra a la cistella i s’inclou en els missatges de notificació de comanda.
 • Instruccions: aquesta informació proporciona instruccions més detallades. Es mostra durant el procés de pagament, en els correus electrònics de notificació de comandes i en la pantalla de confirmació de les comandes.

Opcions de la programació automàtica

Quan indiques que vols calcular i assignar l’hora d’entrega automàticament, has de respondre diverses preguntes per configurar el sistema de programació automàtica. Les preguntes poden ser les següents:

 • Quan es poden entregar a domicili les comandes? Les comandes es poden entregar a hores específiques (p. ex., les 12:30) o en qualsevol moment durant l’horari d’entrega (p. ex., de 9 h a 17 h). De manera predeterminada, els clients veuran un horari d’entrega de tot el dia en funció de les teves hores d’entrega.
 • Si un client fa una comanda durant l’horari de tramitació, a partir de quina hora es pot entregar la comanda? L’horari d’entrega pot ser el mateix dia en què es fa la comanda o en un altre dia (p. ex., un o més dies en el futur).
 • Comences a preparar les comandes tan bon punt les reps? Si els horaris d’entrega són el mateix dia, pots indicar que, generalment, comences a preparar les comandes un cop les reps o bé després d’una hora determinada. La segona opció és la millor si esperes a una hora determinada del dia per revisar les comandes i començar a preparar-les després.
 • Quant de temps necessites per preparar una comanda per a la recollida a l’establiment o l’entrega a domicili? Si els horaris d’entrega són el mateix dia, pots determinar quant de temps trigues a preparar una comanda. També pots establir diferents temps de preparació per a articles individuals editant-los al catàleg d’articles.
  Amb quina antelació ha de fer la comanda un client? Si els horaris d’entrega són per a un altre dia, pots indicar quants dies naturals abans el client hauria de fer la comanda.
 • Vols permetre que els clients programin les comandes d’entrega a domicili per a més endavant? Activa aquesta opció per permetre als clients programar les comandes d’entrega a domicili fins al nombre de dies que introdueixis (entre 7 i 365 dies en el futur). Si aquesta opció està desactivada, es programarà l’entrega automàticament.
 • Vols que Vendes en línia Square limiti el nombre de comandes que es poden recollir a l’establiment o entregar a domicili a la vegada? Si vols controlar el nombre de comandes que es poden entregar alhora, selecciona el botó de commutació i estableix el nombre de comandes que vols permetre. A les comandes entrants se’ls assignarà automàticament una hora d’entrega a la zona en funció de la teva configuració. Més informació sobre com limitar les comandes de recollida a l’establiment i d’entrega a un domicili de la zona a Vendes en línia Square.

Nota: Per comprovar que els nostres càlculs corresponen amb les teves operacions, pots fer servir la calculadora de tramitacions. El que es mostra a la calculadora és el que es mostrarà als clients durant el procés de pagament.

Configuració de les operacions

Els processos de feina s’han d’adaptar al funcionament del negoci.

Marca les comandes com A punt

Pots marcar que les comandes d’entrega a domicili estan A punt abans de marcar-les com a Completes. Això notifica al client que la seva comanda està preparada i a punt per a l’entrega a domicili. Pots canviar una comanda A punt per a Completa quan l’hagis completada. Si ho deixes desmarcat, no podràs marcar que les comandes estan A punt.

Imprimeix els comprovants de les comandes

Pots triar quan vols que s’imprimeixin els comprovants de les comandes.

 • Imprimeix els comprovants de les comandes en funció del temps de recollida a l’establiment i entrega a domicili: els comprovants de les comandes s’imprimiran en funció del temps de preparació que sigui necessari abans del venciment de cadascuna.
 • Imprimeix els comprovants de les comandes quan es fa la comanda: tots els comprovants de les comandes s’imprimiran en el moment que es faci la comanda, fins i tot en els casos en què estigui programada per a una hora d’entrega a domicili futura.

També pots configurar el TPV Square perquè imprimeixi automàticament les comandes de Vendes en línia Square. Pots consultar més informació sobre com imprimir les comandes i configurar dels comprovants de les comandes per a les comandes al TPV Square.

Configuració de l’horari de tramitació

Aquí pots configurar l’horari de les entregues a domicili, així com indicar qualsevol data en què no ofereixis aquest servei (com ara els festius).

Hores

Els clients poden rebre les comandes a domicili aquests dies de la setmana. Podran fer comandes fora d’aquestes hores. Selecciona el primer botó de commutació per decidir si vols que l’horari de recollida a l’establiment i entrega a domicili sigui el mateix o diferent.

Els dies i les hores que es mostren aquí s’han sincronitzat des del teu compte de Square. Si no has afegit l’horari comercial del teu punt de venda, veuràs els horaris per defecte (de dilluns a divendres, de 9:00 a 17:00). Pots modificar les hores i els dies sense canviar la configuració del teu compte de Square.

Marca la casella de cada dia en què oferiràs l’entrega a domicili a la zona i, a continuació, introdueix l’horari d’entrega. Pots afegir diversos períodes de temps en un dia seleccionant +. Això et permet excloure hores específiques si no vols gestionar les entregues en determinades hores del dia (com ara durant el dinar).

Dates restringides

Pots seleccionar +Afegeix una data per crear dates restringides per als dies en què no oferiràs entrega a domicili a la zona. Per exemple, pots excloure els dies de vacances que s’escaiguin durant els dies feiners habituals. Pots afegir diverses dates restringides i configurar-les perquè es repeteixin anualment o només una vegada.

Nota: l’horari que afegeixis al teu lloc web a l’editor de webs de Vendes en línia Square a la secció Punt de venda i horaris només té finalitats informatives i no funciona com a configuració o sincronització de la configuració de recollida a l’establiment i entrega a domicili. S’ha d’afegir a l’àrea descrita anteriorment perquè funcioni com a configuració.

Informació del punt de venda i configuració de la visibilitat del web

Aquests paràmetres t’ajuden a configurar la informació del punt de venda i els webs on haurien d’aparèixer.

Informació del punt de venda

En aquesta pestanya, fes canvis al nom, l’adreça, el número de telèfon o l’adreça electrònica que es mostra del punt de venda. Pots fer servir el mapa per modificar el punt de venda utilitzat per determinar la zona d’entrega a domicili. Arrossegar el marcador a una posició nova no canviarà l’adreça que has introduït.

Nota: els canvis que facis aquí a l’adreça o a la informació de contacte no afectaran la configuració del punt de venda al teu compte de Square.

Visibilitat del lloc web

En aquesta pestanya, tria en quins llocs web vols que es mostri el punt de venda. El client podrà comprar articles des del punt de venda als llocs que seleccionis.

Configuració avançada

Un cop completada la configuració principal, també pots ajustar altres paràmetres més avançats, que s’aplicaran a tots els punts de venda on hagis activat l’entrega a domicili. Per fer-ho:

 1. A la pàgina de Compte i configuració, ves a Tramitació > Recollida i entrega.

 2. Selecciona Configuració avançada.

 3. A Configuració de comandes grans, defineix un límit per evitar comandes massa grans. Pots incloure-hi un missatge personalitzat per explicar com fer una comanda si sobrepassa aquest límit.

 4. Selecciona Desa quan hagis acabat.

Actualitza la configuració de la tramitació i el temps de preparació dels articles

Si encara no ho has fet, ves a la col·lecció d’articles de Square i assigna l’opció Entrega a domicili als articles que vulguis entregar amb el teu personal. També pots configurar el temps de preparació d’articles específics si alguns d’ells en requereixen més. Consulta com Gestiona la configuració dels articles de Vendes en línia Square per actualitzar els mètodes de tramitació i els temps de preparació dels articles.

Comandes anticipades per a dates assenyalades i articles especials

Amb Vendes en línia Square, pots oferir als clients l’opció de reservar articles que només estan disponibles en dates determinades (com ara durant Nadal) per recollir-los a l’establiment o rebre’ls a domicili. Per a més informació, consulta com Ven articles com a comandes anticipades amb Vendes en línia Square.

Gestiona les comandes amb el servei d’entrega amb personal propi i les notificacions

Quan hagis acabat de preparar una comanda, en podràs consultar els detalls a l’Administrador de comandes de Square. Consulta més informació sobre com gestionar les comandes en línia amb Square.

En activar l’entrega a domicili, també pots habilitar les notificacions per missatge de text perquè els clients rebin missatges sobre l’estat de la comanda. Consulta més informació sobre com personalitzar notificacions per correu electrònic i SMS a Vendes en línia Square.

Experiència del client

En fer la comanda

Quan un client visiti la pàgina de comandes Fes una comanda en línia, haurà d’introduir la seva adreça abans de veure el menú. Si tens diversos punts de venda configurats per a l’entrega a domicili a la zona, el client veurà el menú del punt de venda més proper. Si l’adreça del client es troba fora de la zona d’entrega a domicili, se li demanarà que introdueixi una altra adreça.

Després de fer la comanda

Un cop un client faci una comanda d’entrega a domicili a la zona, se li donarà la data i l’hora d’entrega més propera en funció de l’horari, la limitació de les comandes, el temps de preparació i la configuració del temps previst d’entrega del punt de venda seleccionat. Si l’entrega a domicili sense contacte està activada, els clients poden marcar una casella per demanar-la abans de pagar la comanda.

També poden deixar una propina a la comanda durant el procés de pagament. Consulta les opcions del procés de pagament per obtenir més informació sobre les propines.

Notes sobre l’experiència del client

Recorda la informació següent sobre l’experiència del client:

 • Les comandes amb mètodes de tramitació combinats afectaran el procés de pagament. Si un client té articles a la cistella amb diferents mètodes de tramitació (com ara un article per l’entrega a domicili a la zona i un altre per a l’enviament), veurà un missatge a la pantalla del procés de pagament que l’informarà que ha de comprar aquests articles per separat.
 • Els clients no poden fer servir PayPal per pagar les comandes d’entrega a domicili a la zona. Més informació sobre com acceptar pagaments amb PayPal a Vendes en línia Square.

Desactiva el servei d’entrega amb personal propi

Des de la pàgina de Compte i configuració, ves a Tramitació > Recollida i entrega i desactiva l’entrega a domicili en un punt de venda concret. Pots tornar-la a activar quan vulguis i restablir la configuració anterior.

També pots posar en pausa temporalment totes les comandes online, independentment del mètode de tramitació. Consulta més informació sobre les opcions del procés de pagament amb Vendes en línia Square.

No trobes el que necessites?