Actualitzacions del sistema

Estem tenint problemes que poden afectar els serveis de Square que necessites. Continuarem actualitzant la nostra pàgina d’estat amb més informació.

Inici>Accepta pagaments

Iniciar suscripciones desde el Panel de control y TPV

Puedes consultar todos tus planes de suscripción y suscriptores en el Panel de control de Square o en la aplicación TPV Square. Con Suscripciones, puedes crear y gestionar planes, así como añadir clientes a las suscripciones, y todo en un solo lugar.

Para usar Subscripciones en tu TPV, descarga e instala el complemento Subscripciones de la colección de complementos que se encuentra en tu aplicación TPV Square. Más información sobre cómo instal·la i gestiona els complements al TPV Square.

Crear un plan

Des del Tauler de control

 1. Al Tauler de control de Square, ves a Pagaments > Subscripcions > Plans.
 2. Fes clic a Crea un pla per afegir la informació del pla.
 3. A Nom, crea un títol per al pla.
 4. Afegeix el preu del pla i amb quina freqüència cobraràs als subscriptors.
 5. Si el pla s’acabarà algun dia, estableix un punt final, com ara després d’un nombre determinat de cicles de facturació. Si vols que el pla sigui continu, estableix-lo com a Mai.
 6. Si vols que el pla inclogui una prova gratuïta, activa Prova gratuïta i estableix quant de temps vols que duri la prova gratuïta.
 7. Pots deixar que els clients se subscriguin al pla a través d’un enllaç de pagament. Activa Subscriu-te en línia per crear un enllaç de pagament que puguis compartir amb els clients per correu electrònic, xarxes socials, SMS o el teu web.
 8. Si vols que tant tu com els clients pugueu posar en pausa les subscripcions, activa Posa en pausa les subscripcions. Estableix un límit de durada de la pausa. Tria Sense límit o Per cicle de facturació.
 9. Toca Desa per acabar de crear el pla.

El pla nou apareixerà a dins de Plans, a la secció de Subscripcions del Tauler de control de Square. Si has activat Subscriu-te en línia, selecciona la icona d’enllaç per copiar l’enllaç de subscripció en línia i poder-lo enviar als clients.

Des del TPV

 1. Toca Més a la barra de navegació de la part inferior de la pantalla i selecciona Subscripcions.
 2. Selecciona Plans i toca l’enllaç al Tauler de control de Square per crear un pla nou. Segueix els passos anteriors per crear un pla des del Tauler de control.

Duplicar o desactivar un plan

Des del Tauler de control

Per duplicar un pla:

A la pàgina de Plans del Tauler de control en línia de Square, pots duplicar una subscripció o desactivar qualsevol pla. També pots compartir l’enllaç de pagament amb els clients perquè subscriure’s sigui encara més senzill.

 1. Ves a Pagaments > Subscripcions > Plans al Tauler de control de Square.
 2. Troba el pla que vols duplicar i fes clic a la seva icona de més opcions (. . .).
 3. Selecciona Duplica el pla.
 4. Revisa els detalls del pla i fes qualsevol canvi que creguis necessari.
 5. Fes clic a Desa.

Per desactivar un pla:

 1. Ves a Pagaments > Subscripcions > Plans al Tauler de control de Square.
 2. Troba el pla que vols desactivar i fes clic a la seva icona de més opcions (. . .).
 3. Selecciona Desactiva el pla.
 4. Apareixerà una finestra perquè confirmis el pla que vols desactivar. Per continuar, fes clic a Desactiva el pla.

Nota: les subscripcions que hi hagi a un pla desactivat no es veuran afectades i es continuaran renovant fins que es cancel·lin.

Crear una suscripción

Des del Tauler de control

 1. Al Tauler de control de Square, ves a Pagaments > Subscripcions > Crea una subscripció.
 2. Al camp Client, selecciona un client del Directori de clients o introdueix el nom d’un client nou.
  • Si afegeixes un client existent, les seves dades de subscriptor es carregaran automàticament.
  • Si crees un client nou, introdueix-ne l’adreça electrònica i el número de telèfon a les dades del subscriptor.
 3. A Informació del pla, fes clic a Afegeix un pla i selecciona el pla de subscripció al qual vols afegir el client. Si vols afegir un impost sobre les vendes a la subscripció, fes clic a Afegeix un impost sobre les vendes i després Desa.
 4. Afegeix les dades de facturació. Selecciona el punt de venda de la subscripció i el mètode de pagament.
  • Per als clients existents, pots seleccionar una de les seves targetes desades o afegir-ne una de nova.
  • Per als clients nous, introdueix la informació de la seva targeta.
 5. Revisa tota la informació referent a la subscripció i fes clic a Comença per posar en marxa la subscripció del client.

Des del TPV

 1. Toca Més a la barra de navegació de la part inferior de la pantalla i selecciona Subscripcions.
 2. Toca el signe més (+) per crear una subscripció nova.
 3. Toca Afegeix un client per seleccionar un client del Directori de clients o introdueix el nom d’un client nou.
  • Si afegeixes un client existent, les seves dades de subscriptor es carregaran automàticament.
  • Per crear un client nou, toca el signe més (+) i introdueix-ne l’adreça electrònica i el número de telèfon a les dades del subscriptor.

 1. Toca Afegeix un pla i selecciona el pla que vols afegir.
 2. Si escau, toca Afegeix un impost sobre les vendes a Informació del pla i introdueix l’import de l’impost que vols afegir.
 3. Revisa les dades de facturació i toca Comença.

Gestionar suscripciones

Una vez que crees un plan, puedes empezar a añadir clientes como suscriptores. Puedes ver una lista actual de todas tus suscripciones (activas, pausadas y canceladas) desde Subscriptions en tu Panel de control de Square o en el applet Suscripciones en la aplicación TPV. Puedes buscar suscripciones por nombre de cliente para un acceso rápido.

Ver o editar una suscripción

Des del Tauler de control

 1. Ves a Pagaments > Subscripcions al Tauler de control de Square.
 2. Fes clic a la subscripció que vols mostrar per obrir-ne els detalls.
 3. A la informació de la subscripció, pots modificar les notes fent clic a Notes > Modifica o bé fer clic a Actualitza per actualitzar la targeta desada del client.

Des del TPV

 1. Toca Més a la barra de navegació de la part inferior de la pantalla i selecciona Subscripcions.
 2. Toca Subscripcions i selecciona la subscripció que vols consultar o modificar per veure’n els detalls.
 3. A la informació de la subscripció, toca Modifica el perfil per fer canvis a la subscripció o a les dades d’un client.
 4. També pots actualitzar el mètode de pagament fent lliscar o inserint la Targeta desada, i també modificar les notes tocant (…) > Actualitza la nota.

Pausar una suscripción

Des del Tauler de control

 1. A Pagaments > Subscripcions, fes clic a la subscripció que vols posar en pausa.
 2. Fes clic a la icona de més opcions (…) a la informació de la subscripció i selecciona Posa en pausa la subscripció.
 3. Tria si vols posar en pausa la subscripció Indefinidament o Per cicle de facturació.
 4. Per confirmar la selecció, fes clic a Desa.

El client rebrà una notificació indicant que la subscripció s’ha posat en pausa. L’estat de la subscripció canviarà de Pausa programada a En pausa al final del cicle de facturació actual.

Reanudar una suscripción

Des del Tauler de control

 1. A Pagaments > Subscripcions, fes clic a la subscripció que vols reprendre.
 2. Fes clic a la icona de més opcions (…) a la informació de la subscripció i selecciona Reprèn la subscripció.
 3. Tria si vols reprendre la subscripció Ara o En la pròxima data de facturació.
 4. Per confirmar la selecció, fes clic a Desa.

El client rebrà una notificació quan es reprengui la subscripció i l’estat passarà a Activa.

El client rebrà una notificació quan es reprengui la subscripció i l’estat passarà a Activa.

Cancelar una suscripción

Des del Tauler de control

 1. A Pagaments > Subscripcions, fes clic a la subscripció que vols cancel·lar.
 2. A la part inferior de la informació de la subscripció, fes clic a Cancel·la la subscripció.
 3. Per confirmar la cancel·lació, fes clic a Cancel·la la subscripció > Fet.

El client rebrà una notificació indicant que la subscripció s’ha cancel·lat. A partir d’ara, l’estat es mostrarà com a Cancel·lada al Tauler de control.

Des del TPV

 1. Toca Més a la barra de navegació de la part inferior de la pantalla i selecciona Subscripcions.
 2. Selecciona la subscripció que vols posar en pausa, toca … > Cancel·la la subscripció.

El client rebrà una notificació indicant que la subscripció s’ha cancel·lat. A partir d’ara, la subscripció es mostrarà com a Cancel·lada a la miniaplicació de Subscripcions.

Nota: els clients poden gestionar les subscripcions fent clic a l’enllaç Gestiona la subscripció, que es pot trobar a tots els correus electrònics de notificacions de les subscripcions.

Nota: Para gestionar sus suscripciones, lo que incluye pausarlas, reanudarlas o cancelarlas, tus clientes pueden hacer clic en el enlace Gestionar suscripción que se incluye en los correos de notificación.