Actualitzacions del sistema

Estem tenint problemes que poden afectar els serveis de Square que necessites. Continuarem actualitzant la nostra pàgina d’estat amb més informació.

Inici>Square per a restaurants

Comença amb Square KDS

Square KDS és un sistema digital de comandes per a la cuina que es connecta a Square per a Restaurants, TPV Square, Vendes en línia Square i a les nostres plataformes de comandes en línia i entregues a domicili. Square KDS està disponible dins del pla Plus de Square per a Restaurants o amb una subscripció independent.

Nota important:

 • L’aplicació de Square KDS només funciona amb dispositius iPad amb IOS 13+.

 • Square KDS necessita una connexió a internet per rebre les comandes.

 • En cas que necessitis una còpia física, els comprovants de les comandes que s’envien a Square KDS es poden imprimir des del TPV.

 • Totes les comandes de Square per a Restaurants i del TPV es mostraran al KDS. El KDS pot rebre comandes des de Square per a Restaurants per a iPad, TPV per a iPad, dispositius Android, l’Square Terminal, Vendes en línia de Square i qualsevol empresa col·laboradora que faci entregues a domicili i enviï comandes, o bé qualsevol terminal de comandes de tercers que enviï comandes a Square.

Primers passos

Tipus d’àrea

Square KDS et proposa 2 tipus d’àrees per ajudar-te a optimitzar els processos de la cuina. Per començar a fer servir Square KDS, hauràs de triar el tipus d’àrea que necessites:

 • Àrea de comandes

 • Àrea d’emplatat i recollida

Nota: Pots triar una o diverses àrees per a cada tipus i ajustar-los quan calgui. Ambdós tipus d’àrea se sincronitzen i comuniquen en temps real, creant un flux de treball eficaç, tot i que tenen algunes diferències.

Configuración de la estación Estación de preparación Estación de exposición
Configurar diseños ✔️ ✔️
Configurar los temporizadores amarillo y rojo ✔️ ✔️
Ver todos los pedidos ✔️ ✔️
Ver todos los recuentos del día ✔️ ✔️
Ruta basada en la configuración de la categoría ✔️ ✔️
Recuperar pedidos ✔️ ✔️
Borrar todos los pedidos ✔️ ✔️
Ver artículos y pedidos completados de las estaciones de preparación ✖️ ✔️
Marcar los artículos y pedidos como completos. Esto también los marcará como completos en todas las demás estaciones ✖️ ✔️
Recuperar los pedidos completados para devolverlos tanto a las estaciones expedidoras como de preparación ✖️ ✔️
Marcar artículos como agotados ✔️ ✔️

Creació d’un inici de sessió a Square KDS

Per començar a fer servir Square KDS, hauràs de crear un codi de dispositiu per a l’iPad que vulguis fer servir. Per fer-ho,

 1. ves al Tauler de control en línia de Square

 2. Toca les tres línies i selecciona Dispositius > KDS

 3. Toca Afegeix una pantalla de cuina.

 4. Introdueix un àlies i selecciona un punt de venda.

 5. Toca Següent.

 6. Tria si vols enviar el codi a una adreça electrònica o a un número de telèfon i toca Envia. Aquest codi et farà falta per iniciar la sessió a l’aplicació de Square KDS.

Nota: com que Square KDS és específic per a cada punt de venda, s’hi mostraran totes les comandes que es facin en aquell punt de venda. Podràs filtrar els articles o les comandes per categoria.

Descàrrega de l’aplicació de Square KDS

Per a descarregar l’aplicació:

 1. Ves a l’App Store des d’un iPad amb iOS 13 o superior.

 2. Cerca l’aplicació de Square KDS.

 3. Selecciona Instal·la per baixar l’aplicació de Square KDS.

Configuració de Square KDS

Quan hagis descarregat l’aplicació de Square KDS, inicia la sessió amb el codi del dispositiu que hagis creat per començar la configuració.

Selecting Items to Display

Square KDS displays items based on the categories you assign. To assign categories:

 1. Open Square KDS.
 2. Tap the three horizontal lines to open the launchpad.
 3. Tap the settings gear icon.
 4. Tap Items on Tickets.
 5. Toggle on the categories that you want to display

Note: If you don’t have categories assigned to items on your online Square Dashboard, you can refer to this support center article to create new categories for your items. Keep in mind that categories for Square Online are completely separate from your KDS categories.

Setting the Proper Layout

With Square KDS, you can toggle different layouts based on your preferred text size and the amount of tickets you want displayed. To set your layout settings:

 1. Open Square KDS.
 2. Tap the three horizontal lines to open the launchpad.
 3. Tap the settings gear icon.
 4. Tap Layout.
 5. Select your appropriate text size.
 6. Select your preferred layout.

Setting Timers & Alerts

You can enable alerts and timers on your display. To do so:

 1. Open Square KDS.
 2. Tap the three horizontal lines to open the launchpad.
 3. Tap the settings gear icon.
 4. Tap Timer & Alerts.
 5. Select the appropriate timeframe for Yellow and Red alerts.

Turn on Ordering from Point of Sale

You can easily send orders from your POS devices right to your KDS. To get started:

 1. Open Square KDS, and tap the three horizontal lines to open the menu.
 2. Tap the gear icon to view your settings, then tap Orders.
 3. Toggle on View Online orders.

Orders placed on your POS will now show up on your Square KDS.

Turn On Online Orders

You can also have online orders sent directly to your Square KDS. Customize how you want to display your online orders with three different view options:

Show online orders when they’re placed: Once a customer places an order, the ticket will automatically appear on your KDS.

Show online orders when marked in progress: Orders will appear on the KDS station when they are marked as in progress.

Show online orders based on pickup time: Set how far in advance of an order’s pickup time you want orders to appear on your KDS station.

Choose the best view for you, or switch between filters as you need. To display your online orders:

 1. Open Square KDS, and tap the three horizontal lines to open the menu.
 2. Tap the gear icon to view your settings, then tap Orders.
 3. Toggle on View online orders, then choose how you want to see your online orders: when an order is placed, when an order is marked in progress, or based on the order pickup time.
 4. If you choose Show online orders based on pickup time, tap Edit to change your time before pickup.
 5. Set your time before pickup in hours and minutes, then tap Done. The time you choose will display under the view option.

Print From Square KDS

Connect a printer to your KDS to print order tickets for your customers for in-person, delivery and pickup orders. Learn more about Printing with Square KDS.

Set Up Kitchen Facing Names

If you’re using Square for Restaurants, you can add an internal kitchen facing name to any item, variation or modifier. Setting up kitchen facing names creates an efficient kitchen workflow and allows for creating names in the preferred languages of your kitchen staff.

Ús de Square KDS

Estat de finalització

Tant les àrees de comandes com les d’emplatat i recollida tenen l’opció de marcar articles individuals o comandes senceres com a finalitzades. Les àrees d’emplatat i recollida tenen la funció addicional de poder marcar una comanda com a finalitzada per comunicar automàticament als serveis d’enviament a domicili de tercers que ja està a punt.

Per activar aquesta funció, segueix els passos següents:

 1. Ves al Tauler de control en línia de Square i selecciona Dispositius.

 2. Fes clic a Configuració de la cuina.

 3. Selecciona el punt de venda per a les actualitzacions de les comandes de la cuina.

 4. Activa la funció Envia actualitzacions de les comandes automàticament.

 5. Fes clic a Desa.

Nota: Només està disponible per a les àrees d’emplatat i recollida, i no per a les àrees de preparació. Un cop activada, aquesta configuració s’aplica a totes les àrees d’emplatat i recollida assignades al punt de venda seleccionat.

Completar un solo artículo de un pedido

Pulsa el artículo completado directamente en la pantalla. Si has seleccionado un artículo incorrecto por error, pulsa de nuevo ese artículo para anular la selección. Recuerda que solo tienes tres segundos para deshacer la finalización del artículo. Después, podrás ver el pedido en la ficha de pedidos completados.

Completar todo el pedido de una vez

Pulsa el banner de la parte superior del pedido que quieres completar y selecciona Pedido completado para confirmarlo. Si has completado un pedido equivocado por error, pulsa el área blanca situada debajo del banner azul Completado. Ten en cuenta que tienes tres segundos para deshacer la finalización del pedido. Después, puedes ver el pedido en la ficha de pedidos completados.

Ver pedidos completados

Para ver tus pedidos completados, pulsa Completados en la parte superior de la pantalla.

Borrar todos los pedidos

Para marcar todos los pedidos como completados, pulsa Borrar todo y vuelve a pulsar la casilla para confirmar la acción. Una vez que hayas borrado todos los pedidos, podrás consultar los últimos 100 en la lista de pedidos completados.

Recuperar pedidos

Los restaurantes pueden recuperar pedidos que han completado por error o en los que tienen que hacer algún cambio. Para recuperar un pedido, pulsa el botón Recuperar, situado en la parte inferior del pedido, en la vista de pedidos completados. Para recuperar un artículo específico, selecciónalo y pulsa Recuperar artículo. También puedes recuperar un artículo si el pedido sigue apareciendo en la vista de pedidos abiertos.

Nota: Si has activado la función Actualización automática de pedidos en tu área de emplatado y recogida, cuando recuperes un pedido completado, su estado no cambiará en las plataformas de terceros.

Square KDS - Recuperar - ES

Priorizar un pedido

En cocina se pueden priorizar pedidos para que salgan antes, por ejemplo, si no se han preparado bien o si falta algún artículo. Al introducir el pedido de nuevo en el TPV, puedes priorizarlo para que pase al principio de la cola. También puedes hacerlo si se añade un comensal a última hora a una mesa y quieres que todos los platos salgan a la vez.
Para dar prioridad a un pedido, sigue estos pasos:

 1. En un área de emplatado y recogida, pulsa el pedido que quieras modificar para ver lo que puedes hacer.
 2. Pulsa Priorizar pedido en el pedido.
 3. Tendrás tres segundos para cancelar la acción si prefieres que el pedido no cambie de posición en la cola.
 4. Cuando pase ese tiempo, verás un mensaje de confirmación en la pantalla indicando que el pedido se ha enviado a todas las áreas de pedidos involucradas.

Nota: Solo puedes priorizar un pedido desde el área de emplatado y recogida. En la vista Completado, el pedido pasará a tener el estado Priorizado. Si el pedido aparece en otros sistemas para cocina, se mostrará la opción Hacer ahora. Cuando aparezca esa opción, podrás silenciar el pedido en cualquier área de pedidos.

Organización de los platos

La función Organización de los platos está pensada para ayudar a todo tu equipo. Permite agrupar fácilmente los artículos, añadirlos a los pedidos y avisar a la cocina sobre cuándo poner platos en espera o empezar a sacarlos.

Las funciones Organización de los platos y Retener/Preparar son opcionales, por lo que tendrás que activarlas en la configuración del TPV en el Panel de control.

Nota: Por ahora, la función Retener/Preparar no está disponible en Square KDS. Por eso, no aparecerá en el sistema aunque la selecciones en el TPV. Echa un vistazo a la Comunidad Square para estar al día de las novedades y consultar más información sobre cómo organizar los platos con Square para restaurantes.

Ver el recuento del día

Los expedidores y los jefes de cocina utilizan el término Todo el día para referirse al recuento de un artículo concreto que requiere preparación en todos los pedidos de la cola. Para ver un artículo específico en todos los pedidos abiertos, sigue estos pasos:

 1. Abre Square KDS.
 2. Pulsa las tres líneas horizontales.
 3. Pulsa los artículos de los que quieras ver el recuento de todo el día. Los artículos se resaltarán en todas las entradas y verás el recuento de todo el día.

Una vez que hayas marcado un artículo como completado, se quitará automáticamente del recuento de todo el día.

Restaurantes - Square KDS - Ver el recuento del día

Artículos agotados y disponibilidad

La opción Agotado se utiliza en los restaurantes para marcar temporalmente un artículo como no disponible; por lo general, suele deberse a que se ha agotado algún ingrediente. Puedes marcar un artículo como agotado en una estación de preparación o de exposición en tu aplicación Square KDS. Al hacerlo, se actualizarán tus plataformas de pedidos y tus clientes podrán verlo al instante.

Nota: La disponibilidad de los artículos se basa en las existencias indicadas en el Panel de control de Square. Si un artículo tiene activado el seguimiento de inventario, no se podrá usar la opción Agotado para indicar si está disponible o no.
Para marcar un artículo como agotado desde un área de pedidos o de preparación y emplatado, sigue estos pasos:

 1. Abre Square KDS y pulsa las tres líneas horizontales para abrir el menú.
 2. Pulsa Ver toda la disponibilidad.
 3. Usa la herramienta de búsqueda para encontrar un artículo o selecciona uno de la lista.
 4. Puedes marcar el artículo como Disponible o No disponible. Para marcar un artículo como Agotado, selecciona No disponible y pulsa Guardar.

Generació d’informes

Pots consultar els informes de Square KDS al Tauler de control de Square o revisar informes de dispositiu individuals a l’aplicació. L’informe de rendiment de la cuina et mostra el recompte de comandes finalitzades i el temps mitjà de finalització de totes les comandes per nom del dispositiu KDS, punt de venda i període de temps.

Per consultar l’informe de Square KDS:

 1. Ves al Tauler de control de Square.

 2. Fes clic a Informes.

 3. Fes clic a Rendiment de la cuina.

 4. Selecciona el període de temps i els filtres que vulguis a la part superior de l’informe.

Tingues en compte: la mètrica de comanda finalitzada va en funció del dispositiu amb què es va finalitzar la comanda. El temps de comanda es calcula a partir del moment en què la comanda apareix al KDS i fins al moment en què es marca com a finalitzada.

Solució de problemes

Si Square KDS té problemes de connexió a Restaurants, segueix els consells que t’indiquem a continuació per a solucionar-los:

 1. Comprova que estiguis fent servir la versió més recent de les aplicacions de Restaurants i KDS.

 2. Comprova que el dispositiu tingui una versió actualitzada de l’iOS.

 3. Ves a la configuració de l’aplicació de KDS. Comprova que les categories d’articles preferides estiguin activades i que els articles que s’hi trobin siguin els correctes.

 4. Ves a Configuració a l’aplicació de KDS per comprovar que les comandes preferides estiguin ACTIVADES.

 5. Reinicia l’aplicació de Square KDS.

 6. Fes una comanda de prova per assegurar-te que el KDS rebi les comandes del TPV correctament.

Nota: el dispositiu KDS es connecta automàticament al TPV, sempre que tots dos s’hagin creat per al mateix punt de venda. Tota la configuració es fa des del Tauler de control i des de l’aplicació de KDS.