Actualitzacions del sistema

Estem tenint problemes que poden afectar els serveis de Square que necessites. Continuarem actualitzant la nostra pàgina d’estat amb més informació.

Inici>Primers passos

Gestió d’equips delegada

Amb la Gestió d’equips delegada, pots permetre als encarregats que gestionin els empleats actuals i futurs, incloent-hi els conjunts de permisos, alhora que limites l’accés que poden tenir a la informació delicada del compte, com ara el compte bancari i les dades fiscals.

Els empleats amb el permís Gestiona els empleats activat poden:

 • Veure els permisos associats a cada conjunt de permisos

 • Assignar empleats nous i existents a conjunts de permisos i punts de venda als quals han rebut accés per gestionar

 • Modificar la informació dels empleats, incloent-hi els càrrecs, la informació personal i les contrasenyes

Els canvis als permisos dins dels càrrecs només els pot modificar un propietari o un administrador.

Crea un nou conjunt de permisos amb la Gestió dels permisos de l’equip

Per crear un conjunt de permisos nou que et permeti delegar Gestió d’equips:

 1. Ves a Personal> Equip > Permisos al Tauler de control en línia de Square.

 2. Selecciona Crea un conjunt de permisos.

 3. Marca la casella que hi ha al costat de cada permís que vulguis activar per a aquest conjunt de permisos, incloent-hi Gestiona els empleats.

 4. Fes clic a Continua > Selecciona els punts d’accés en els quals l’empleat pot fer servir el seu conjunt de permisos.

 5. Desa.

Convida un empleat a gestionar equips en diversos punts de venda

Per convidar un empleat nou amb accés delegat a Gestió d’equips:

 1. Ves a Personal> Equip > al Tauler de control en línia de Square.

 2. Selecciona Crea un empleat.

 3. Emplena la informació de l’empleat, incloent-hi els punts de venda en els quals tindrà accés per gestionar.

 4. Selecciona aquest nou conjunt de permisos per gestionar els empleats i Desa.

També pots crear empleats directament a l’aplicació TPV de Square. Per fer-ho:

 1. Al tauler de navegació de l’aplicació TPV de Square, toca Equip.

 2. Toca la icona ”+” perquè aparegui la pantalla de Crea un empleat.

 3. Comença introduint el nom, l’adreça electrònica i el número de telèfon de l’empleat.

 4. Des d’aquí, toca Càrrec principal per assignar un càrrec a l’empleat o Crea un càrrec per assignar-li un càrrec acabat de crear.

 5. Toca la fletxa d’enrere per tornar a la pantalla de Crea un empleat i introdueix la Tarifa per hora de l’empleat. Nota: aquest camp no és obligatori per desar la informació del perfil de l’empleat.

 6. Toca Conjunt de permisos per assignar l’empleat a un conjunt de permisos existent. Nota: quan creïs empleats, se’ls assignaran automàticament els Permisos de l’equip. En aquests moments, només es poden crear i modificar conjunts de permisos al Tauler de control de Square.

 7. Toca Contrasenya personal si vols crear i assignar una contrasenya personalitzada a l’empleat > toca Fet. Nota: als nous empleats se’ls assignarà una contrasenya generada automàticament, però sempre tindràs l’opció d’assignar una contrasenya personalitzada des d’aquesta secció.

 8. Toca Punt de venda per seleccionar els punts de venda per a l’empleat i tria si vols activar o desactivar l’opció Assigna a tots els punts de venda actuals i futurs. Nota: la secció Punt de venda s’associarà per defecte al punt de venda actual associat al teu compte TPV Square quan creïs empleats.

 9. Després de tornar a la pantalla de Crea un empleat i confirmar que tota la informació és correcta, toca Desa.

Torna a seguir les instruccions anteriors per afegir altres empleats a l’aplicació. Un cop hagis creat un empleat, aquest podrà fer servir el TPV Square immediatament, en funció de la configuració i els permisos que hagis activat. Nota: rebràs una notificació si falta informació necessària als perfils d’empleat que hagis creat.

Actualitza un conjunt de permisos de l’equip existent per gestionar els empleats

 1. A Personal > Equip >Permisos al Tauler de control en línia de Square, selecciona un conjunt de permisos existent per actualitzar-lo.

 2. Selecciona Gestió d’equips > Continua.

 3. Selecciona els punts d’accés als quals poden accedir els empleats amb aquest conjunt de permisos.

 4. Desa.

Nota: un cop actualitzis el conjunt de permisos de l’equip, els empleats assignats actualment al conjunt de permisos existent podran gestionar els empleats als seus punts de venda.

Assigna el permís de gestió d’equips a un empleat existent

 1. A Personal > Equip al Tauler de control en línia de Square, selecciona un empleat existent.

 2. Fes clic a un conjunt de permisos existent i selecciona el conjunt de permisos nou al menú desplegable.

 3. Confirma la informació de l’empleat i selecciona Desa.

Accepta una invitació per gestionar els empleats

Els empleats rebran una invitació per correu electrònic i podran crear un compte per gestionar equips.

 1. Selecciona Crea el meu compte al correu electrònic d’invitació.

 2. Introdueix i confirma l’adreça electrònica i la contrasenya.

 3. Selecciona Crea un compte.

Aquí tens més informació sobre com començar amb Gestió d’equips.