Actualitzacions del sistema

Estem tenint problemes que poden afectar els serveis de Square que necessites. Continuarem actualitzant la nostra pàgina d’estat amb més informació.

Inici>Primers passos

Permisos personalitzats

Amb els conjunts de permisos personalitzats de Gestió d’equips de Square, pots crear diversos nivells per a tots els punts d’accés (p. ex., l’aplicació de TPV i el tauler de control de Square). Per exemple, pots crear un conjunt separat de permisos d’Administrador amb un nivell d’accés més alt que el d’un conjunt de permisos limitat de Caixer.

Com que cada negoci és diferent, pots triar exactament a què vols que tinguin accés cadascun dels empleats. Per ajudar-te a començar, aquí tens un desglossament complet dels punts d’accés i els permisos que es poden assignar a un empleat.

Punts d’accés

Els punts d’accés són els diferents llocs des dels quals tu o els empleats podeu accedir a les funcions de Square. Per exemple, els empleats que fan servir un codi d’accés de 4 dígits per accedir al TPV, estan fent servir el punt d’accés al TPV compartit. Per a més informació sobre cada punt d’accés, consulta les definicions següents.

TPV compartit

El TPV compartit permet que diversos empleats iniciïn la sessió a dispositius compartits fent servir una contrasenya de 4 dígits.

TPV mòbil

El TPV mòbil permet que els empleats iniciïn la sessió a un TPV des del seu propi dispositiu i accedeixin a allò que tinguin permís per fer (per exemple, acceptar un pagament). Això és especialment útil si els empleats han d’acceptar pagaments des de qualsevol lloc.

Tauler de control

Aquest accés permet que els empleats tinguin un compte per accedir al Tauler de control, però només poden accedir a les accions per a les quals tenen permís.

Empleats amb accés complet

L’accés complet el pot tenir qualsevol empleat a qui assignis un conjunt de permisos configurat perquè pugui accedir al compte de Square, al tauler de control en línia de Square i a l’aplicació de TPV Square.

Aquests empleats comptaran amb tots els permisos, excepte la possibilitat d’afegir o modificar comptes bancaris per a les transferències, afegir representants autoritzats i fer servir OAuth per a les API de Square. Només el propietari del compte pot dur a terme aquestes tasques.

Per crear un empleat nou amb accés complet:

 1. Ves a Personal > Equip al Tauler de control en línia de Square.

 2. Selecciona el perfil d’un empleat o crear un empleat.

 3. A Permisos, fes clic a Modifica. Si afegeixes permisos per a un empleat nou, selecciona o Activa els permisos.

 4. Selecciona Permisos de l’equip o crea un conjunt de permisos nou. Nota: si en crees un de nou, caldrà que li posis un nom.

 5. Activa Accés complet.

 6. Crea o genera un codi d’accés, introdueix l’adreça electrònica de l’empleat i selecciona Desa.

Permisos

Procés de pagament

Permís Descripció
Accepta pagaments Permet que els empleats acceptin pagaments.
Accepta un pagament per a productes afegits* Permet que els empleats afegeixin articles a una venda i la cobrin.
Introdueix imports personalitzats manualment* Permet que un empleat afegeixi imports personalitzats a una venda o càrrec. Nota: els empleats que no tinguin aquest permís assignat hauran d’introduir una contrasenya d’administrador al TPV per poder dur a terme una transacció amb import personalitzat.
Fer servir Terminal Virtual Permet que els empleats acceptin pagaments a través del Terminal virtual.
Cancel·la transaccions Permet que els empleats facin servir una contrasenya de 4 dígits per cancel·lar un pagament.
Modifica els impostos manualment en una transacció Permet que els empleats puguin ajustar els impostos d’una venda en curs.
Ajusta manualment la propina inclosa al compte aplicada a una transacció Permet que els empleats configurin propines incloses al compte que anul·lin qualsevol configuració predeterminada de les propines (només per als restaurants).
Aplica descomptes restringits i articles de cortesia a una transacció Permet que els empleats facin servir una contrasenya de 4 dígits per aplicar descomptes protegits amb contrasenya a una transacció.
Afegeix un client a una transacció de venda* Permet que els empleats afegeixin un client del directori a una venda.
Obre la caixa fora d’una transacció Permet que els empleats obrin la caixa d’efectiu connectada sense executar una transacció.
Mostra totes les comandes obertes per cada empleat Permet que els empleats consultin les seves comandes obertes.
Mostra totes les comandes obertes de tots els empleats* Permet que els empleats consultin totes les comandes obertes, incloent-hi les assignades a altres empleats.
Elimina o anul·la articles desats a les Comandes obertes Permet que els empleats eliminin un article de qualsevol comanda oberta.
Torna a obrir comptes tancats Permet que els empleats tornin a obrir un compte tancat prèviament (només per als restaurants).

Comandes

Permís Descripció
Accés total a les comandes Permet a l’empleat veure, editar o cancel·lar qualsevol comanda des de la miniaplicació Comandes al TPV.

Transaccions

Permís Descripció
Mostra totes les vendes completades de tots els empleats Permet als empleats veure totes les transaccions.
Liquida totes les transaccions que estan pendents de propines Permet que l’empleat consulti i liquidi totes les transaccions pendents de propina.
Tramita els reembossaments Permet que l’empleat pugui reembossar una transacció al mètode de pagament alternatiu o original.

Informes

Permís Descripció
Mostra informes de vendes Permet a l’empleat consultar informes de vendes limitats o detallats al TPV o al Tauler de control.
Mostra informes de vendes limitats (només al TPV)* Permet que els empleats puguin consultar les dades acumulades de les vendes dels últims 90 dies i restringeix la visualització de tot l’historial, gràfiques comparatives i tendències al llarg del temps.
Mostra informes de vendes detallats (TPV i Tauler de control) Permet que els empleats puguin consultar el total de vendes per a qualsevol període, tenir accés a l’historial de vendes i veure el total de vendes per article i per empleat.
Genera l’informe de tancament del dia Permet que l’empleat pugui accedir i executar l’informe de tancament del dia des del Compte al TPV per a restaurants.
Mostra informes de reclamacions Permet que l’empleat pugui accedir als informes de reclamacions a Informes.
Mostra informes de caixa Permet que l’empleat pugui consultar informes de caixa, iniciar i finalitzar la caixa i consultar l’import esperat a caixa.
Mostra l’import esperat a caixa Permet que l’empleat pugui consultar un import esperat concret quan revisi els detalls de la caixa.

Saldo

Permís Descripció
Mostra la informació del compte bancari per als punts de venda assignats Permet als empleats consultar la informació del compte bancari dels punts de venda que tenen assignats.
Configura el calendari de transferències Permet als empleats accedir a la configuració de transferències al Tauler de control.
Mostra els informes de transferències Permet als empleats veure els informes de transferències al Tauler de control.

Directori de clients

Permís Descripció
Consultar, modificar, crear i eliminar dades del Directori de clients Permet als empleats crear, modificar, eliminar i enviar missatges als clients a través del Directori.
Importa i exporta clients i defineix-ne els camps personalitzats per als seus perfils Permet que l’empleat importi i exporti els clients al Tauler de control.

Articles

Permís Descripció
Per als punts de venda assignats Permet a l’empleat crear, editar i eliminar articles, categories, modificadors i descomptes assignats a un punt de venda específic, així com gestionar targetes regal (només al Tauler de control).
Per a tots els punts de venda Permet a l’empleat crear, modificar i eliminar articles, categories, modificadors i descomptes per a tots els punts de venda, així com gestionar les targetes regal (al Tauler de control i al TPV).

Vendes en línia Square

Permís Descripció
Accés total a Vendes en línia Square L’empleat pot accedir a Vendes en línia Square a través del Tauler de control per executar totes les accions relacionades amb la gestió del lloc web.

Torns

Permís Descripció
Mostra els informes del registre d’hores Permet que els empleats consultin, editin i creïn torns passats d’altres empleats i modifiquin la configuració del registre d’hores.
Crea, modifica i publica els horaris Configura la disponibilitat dels empleats i aprova les peticions de torns disponibles i els intercanvis de torns. Permet també que els empleats creïn, modifiquin i publiquin els calendaris.
Gestiona la configuració de compliment del horaris Permet que els empleats ajustin la configuració de compliment dels horaris, els descansos i l’aplicació per a equips.
Permet els registres d’entrada anticipats i no programats Permet que els empleats anul·lin la configuració de seguiment dels registres d’entrada i les pauses.
Gestiona la disponibilitat Permet que els empleats gestionin la disponibilitat d’altres empleats a través del tauler de control en línia de Square.
Accés complet al registre d’hores Permet que el personal pugui consultar i modificar dades al registre d’hores d’un empleat assignat al seu punt de venda.
Gestiona la configuració de les propines Permet que els empleats triïn com volen repartir les propines i declarar les rebudes en efectiu.
Comissions Gestiona la configuració de les comissions i les quantitats per als empleats de tots els punts de venda. Més informació.
Sous Permet que els empleats consultin la informació salarial (com ara el pagament per hora, les propines i les comissions).

Nota: Pla Plus de Torns Square els subscriptors reben accés a un segon conjunt de permisos personalitzat a banda del permís d’accés bàsic de l’equip. Aquest permís personalitzat es pot assignar a diversos empleats perquè puguin completar certes tasques, com ara aprovar els registres d’hores o gestionar els calendaris. Aquest segon conjunt de permisos personalitzat no està disponible per als usuaris amb la versió gratuïta de Torns Square. Més informació sobre com crear i assignar permisos amb permisos de l’equip.

Gestió d’equips

Permís Descripció
Gestiona els empleats Deixa que el personal pugui crear empleats nous i assignar-los conjunts de permisos i punts de venda concrets.
Crea, modifica i elimina empleats Permet que el personal creï i modifiqui empleats existents.
Crea, modifica i elimina conjunts de permisos Permet que el personal creï i modifiqui conjunts de permisos assignats als empleats.
Gestiona la configuració de les comissions i les tarifes per als empleats a tots els punts de venda Permet que l’empleat gestioni la configuració de les comissions d’altres empleats.
Consulta els documents dels empleats Permet que l’empleat pugui veure els documents als perfils de tot el personal.
Gestiona els documents dels empleats Permet que l’empleat pugui consultar, pujar, descarregar i eliminar els documents, així com canviar-ne el nom, als perfils de tot el personal.
Gestiona la incorporació dels empleats Permet que l’empleat gestioni les tasques d’incorporació que es mostren als empleats nous.

Compte i configuració

Permís Descripció
Gestiona les subscripcions als serveis de Square Permet que l’empleat pugui subscriure’s o cancel·lar una subscripció.
Mostra i configura les integracions a la Plataforma d‘aplicacions Permet a l’empleat accedir a les aplicacions al Tauler de control de Square i configurar integracions amb aplicacions de negocis de tercers.
Crea punts de venda del negoci Permet que l’empleat creï punts de venda al Tauler de control de Square.
Personalitza les opcions de perfil del Directori de clients Permet que l’empleat estableixi els camps que es mostren als perfils del directori de clients.
Modifica la informació del negoci Permet que l’empleat modifiqui la informació de l’empresa al Tauler de control de Square.
Modifica les notificacions per correu electrònic Permet que l’empleat modifiqui la configuració del correu electrònic del compte.
Modifica la informació fiscal del negoci Permet que l’empleat modifiqui la configuració fiscal del compte, incloent-hi la informació del contribuent.
Gestiona la documentació per al perfil de risc del negoci (Seguretat Square) Permet que l’empleat gestioni la documentació personal o del negoci a Seguretat Square.
Crea, modifica i elimina dispositius Permet que l’empleat pugui crear i anomenar nous dispositius, i també generar codis de dispositiu i distribuir-los per correu electrònic.
Estableix la configuració de seguretat del dispositiu Permet que l’empleat accedeixi i modifiqui la configuració de seguretat a l’aplicació.
Configura el procés de pagament Permet que l’empleat gestioni la configuració de la pestanya Opcions del procés de pagament.
Estableix la configuració de les comandes Permet que l’empleat modifiqui la configuració de les comandes.
Estableix la configuració dels components Permet que l’empleat gestioni la configuració a la pestanya Components.
Habilita l’empleat per a fer el seguiment de les hores Permet que l’empleat activi o desactivi el seguiment de les hores.
Estableix la configuració del servei Permet que l’empleat ajusti la configuració del servei a Square per a restaurants.
Permet tancar la sessió als TPV compartits Permet que l’empleat tanqui la sessió a l’aplicació.

Elimina els permisos

Per eliminar un permís d’un empleat:

 1. Inicia la sessió al Tauler de control en línia de Square i selecciona Equip > Empleats.

 2. Selecciona el nom de l’empleat per al qual vols eliminar el permís.

 3. A la secció de Permisos del seu perfil, selecciona Modifica.

 4. Fes clic a Elimina els permisos.

Desactiva els conjunts de permisos

Si s’assigna un empleat a un conjunt de permisos inactiu, no tindrà accés a Square. Això pot passar a causa d’una interrupció en la subscripció a Equips Plus o en la subscripció en paquet amb Equips Plus, com el pla Plus de Square per a restaurants, el pla Plus de Square per a comerços o el pla prèmium de Cites Square.

Si s’ha interromput la subscripció a Equips Plus, pots tornar a subscriure-t’hi perquè els empleats tornin a tenir accés als permisos. Si no ho vols fer, pots moure els empleats als permisos de l’equip, que estan inclosos de manera gratuïta a Gestió d’equips.

Auditoria dels permisos

Per garantir que el teu equip té els permisos i els nivells d’accés al negoci i al compte de Square correctes, es recomana revisar els permisos que tenen assignats els empleats per confirmar que només tenen accés a allò que necessiten.

 • Revisa cada conjunt de permisos de la secció permisos del tauler de control en línia de Square, per assegurar-te que cada permís té el nivell d’accés correcte per al càrrec corresponent. Fes clic al número de la columna Empleats per comprovar que els empleats estan assignats al conjunt de permisos correcte. Si cal assignar empleats a un conjunt de permisos diferent, fes-ho seleccionant-ne el nom a la pestanya Equip i reassignant-los al conjunt de permisos que els correspongui.

 • A banda dels permisos de l’equip, potser t’interessa fer servir conjunts de permisos addicionals amb els empleats que tinguin càrrecs de gestió, com els administradors o els responsables de torn. Pots crear un segon conjunt de permisos des de la secció Equip del tauler de control en línia de Square. Si no tens un pla que inclogui els conjunts de permisos addicionals, tens la possibilitat de subscriure’t a Equips Plus, que et donarà conjunts de permisos personalitzats il·limitats per crear tots els nivells d’accés que et calguin.

 • Quan hagis creat els conjunts de permisos adequats, assegura’t d’assignar tots els empleats al conjunt correcte. Pots assignar permisos des de la secció Equip del tauler de control en línia de Square.

 • Desactiva empleats que ja no formen part de l’equip. La informació dels empleats no es perdrà ni s’eliminarà quan els desactivis i podràs tornar-los a activar en qualsevol moment.

No trobes el que necessites?