Actualitzacions del sistema

Estem tenint problemes que poden afectar els serveis de Square que necessites. Continuarem actualitzant la nostra pàgina d’estat amb més informació.

Inici>Registres d’hores

Gestió dels registres d’hores per als empleats

Amb els registres d’hores, els empleats poden marcar l’entrada i la sortida amb les aplicacions de TPV Square o Square per a equips i consultar o imprimir els resums de la jornada laboral. D’aquesta manera podràs fer un seguiment en línia dels horaris, les pauses, l’historial de torns i les hores extres dels empleats. Els registres d’hores es poden veure i exportar des del Tauler de control en línia de Square.

Registres d’entrada i sortida, pauses i intercanvis de feines dels empleats

Per tal de fer un seguiment de les hores dels empleats, cal assigna a cada empleat una contrasenya personal perquè puguin registrar l’entrada i la sortida a l’aplicació.

Registra l’entrada o la sortida

Per a registrar l’entrada i la sortida des d’un TPV compartit:

 1. Si la configuració de les Contrasenyes està desactivada, toca la icona del rellotge a la part inferior dreta de la pantalla del Procés de pagament > introdueix la teva contrasenya personal. Si no veus la icona del rellotge, això vol dir que les contrasenyes estan habilitades per a la Gestió d’equips. Des d’aquí, toca Inicia / Tanca la sessió > Registra l’entrada / registra la sortida a l’extrem superior dret. Si fas servir un Square Register, toca Registra l’entrada / registra la sortida a l’extrem superior esquerre.

 2. Introdueix la teva contrasenya de 4 dígits. Si cal, selecciona un càrrec professional per a la funció per a la qual estàs registrant l’entrada.

 3. Toca Registra l’entrada. Per registrar la sortida, segueix els passos 1 i 2 i, a continuació, toca Acaba el torn. Nota: Si has configurat Declara les propines en efectiu a la secció Torns del tauler de control, els empleats han d’introduir la quantitat de la propina aconseguida durant el seu torn a la finestra emergent i tocar Confirma.

Nota: als empleats que iniciïn la sessió a l’aplicació de Square amb la seva adreça electrònica no se’ls demanarà que introdueixin una contrasenya personal per registrar l’entrada o la sortida.

Per a registrar l’entrada o la sortida des de l’aplicació de Square per a equips:

 1. A la pàgina d’inici, toca Registra l’entrada.

 2. Si cal, selecciona un càrrec per a la funció per a la qual registres l’entrada.

 3. Toca Registra l’entrada. Per registrar la sortida, segueix els passos 1 i 2 i, a continuació, toca Acaba el torn. Nota: Si has configurat Declara les propines en efectiu a la secció Torns del tauler de control, els empleats han d’introduir la quantitat de la propina aconseguida durant el seu torn a la finestra emergent i tocar Confirma.

Per a començar un descans

Per a marcar l’inici d’un descans des d’un TPV compartit:

 1. Per a fer un descans, toca la icona del rellotge a la pestanya Procés de pagament. Si fas servir un Square Register, toca Registra l’entrada / registra la sortida a l’extrem superior esquerre.

 2. Introdueix la teva contrasenya d’empleat.

 3. Selecciona Comença el descans.

 4. Selecciona l’opció de descans que pertoqui per a començar la pausa.

Per a marcar l’inici d’un descans des de l’aplicació de Square per a equips:

 1. A la pàgina d’inici, toca Registra l’entrada.

 2. Selecciona Comença el descans.

 3. Selecciona l’opció de descans que pertoqui per a començar la pausa.

Per a finalitzar un descans

Per a finalitzar un descans des d’un TPV compartit:

 1. Per a finalitzar un descans, toca la icona del rellotge a la part inferior dreta de la pestanya Procés de pagament.

 2. Introdueix la teva contrasenya personal.

 3. Selecciona Finalitza el descans > confirma.

Per a finalitzar un descans des de l’aplicació de Square per a equips:

 1. A la pàgina d’inici, toca Registra l’entrada.

 2. Selecciona Finalitza el descans > confirma.

Per a canviar de càrrec

Els empleats amb diversos càrrecs i salaris poden canviar de càrrec durant el torn per a fer un seguiment de les hores laborals.

Per a canviar de càrrec durant un torn en un TPV compartit:

 1. Toca la icona del rellotge a la pestanya Procés de pagament.

 2. Toca Canvia el càrrec > selecciona el càrrec nou.

Per a canviar de càrrec durant un torn des de l’aplicació de Square per a equips:

 1. A la pàgina d’inici, toca Registra l’entrada.

 2. Toca Canvia el càrrec > selecciona el càrrec nou.

Nota: si has activat l’opció Declara les propines en efectiu a la secció Torns del Tauler de control, els empleats han d’introduir la quantitat de propines aconseguides durant el seu torn abans de canviar de càrrec. Aquesta funció requereix una subscripció a Gestió d’equips.

Imprimeix el resum de la jornada des del TPV

En registrar la sortida en un TPV compartit, els empleats tenen l’opció d’imprimir el resum de la jornada laboral, que inclou les hores d’entrada i sortida, els descansos i el total d’hores pagades.

Com fer-ho:

 1. A la pantalla de Procés de pagament de l’aplicació de Square, toca Registra l’entrada / registra la sortida.

 2. Introdueix la teva contrasenya personal de quatre dígits.

 3. Toca Acaba el torn.

 4. A sota del resum de la jornada laboral, selecciona Imprimeix.

Nota: les pauses es mostren al resum imprès de la jornada laboral, però no es mostraran a la pantalla de registre de sortida.

S’estan afegint les notes

Amb el pla de pagament de la Gestió d’equips, Equips Plus, els empleats poden afegir notes al seu torn quan registrin l’entrada o la sortida, per a donar més detalls sobre l’activitat al seu torn (p. ex. algú que arriba tard o se’n va d’hora).

Per a afegir una nota a un torn en un TPV compartit:

 1. A la pantalla de Procés de pagament de l’aplicació de Square, toca Registra l’entrada / registra la sortida.

 2. Introdueix la teva contrasenya personal de quatre dígits.

 3. Toca Registra l’entrada o Acaba el torn.

 4. Toca Afegeix notes > introdueix les notes que consideris.

 5. Desa.

Per a afegir una nota a un torn des de l’aplicació de Square per a equips:

 1. Entra tocant el botó Registra l’entrada des de la pàgina d’inici.

 2. Toca el botó Afegeix una nota.

 3. Introdueix la informació adequada perquè el teu cap la vegi.

 4. Toca Desa la nota.

Per a modificar una nota prèviament introduïda des de l’aplicació de Square per a equips:

 1. A la pàgina d’inici, toca Modifica la nota.

 2. Modifica la nota en qüestió.

 3. Toca Desa la nota.

Modificacions del registre d’hores

Per tal de mantenir l’exactitud dels registres d’hores, Equips Plus permet als empleats sol·licitar canvis als registres per als torns anteriors. Un cop activada la configuració de Canvis al registre d’hores , els empleats poden sol·licitar fer-hi canvis directament des de l’aplicació de Square per a equips. Pots gestionar les sol·licituds mitjançant el Tauler de control en línia de Square.

Per a demanar modificacions en un registre d’hores des de l’aplicació de Square per a equips:

 1. Obre l’aplicació de Square per a equips i toca Registres d’hores.

 2. Des d’aquí, selecciona el període de temps i toca el torn que vols modificar.

 3. Actualitza la informació que necessitis (p. ex., càrrec, hora d’entrada, hora de sortida, descansos, notes, etc.) i toca Demana els canvis.

 4. Els propietaris i gestors dels comptes rebran una notificació, on se’ls demanarà que aprovin o deneguin la sol·licitud.

Per a cancel·lar una sol·licitud de modificació des de l’aplicació de Square per a equips:

 1. Obre l’aplicació de Square per a equips i toca Registres d’hores.

 2. Des d’aquí, selecciona el període de temps i toca el torn per al qual has sol·licitat les modificacions.

 3. Toca Cancel·la la sol·licitud.

Nota: fins que no s’aprovi o denegui una sol·licitud, els empleats no podran tornar a sol·licitar una modificació del mateix torn. No obstant això, podràs incloure diverses modificacions (per exemple, canviar l’hora d’entrada i afegir un descans) en una mateixa sol·licitud. Les sol·licituds de modificació caduquen al cap de 30 dies.