Inici>Registres d’hores

Gestió dels registres d’hores per als empleats

Amb els registres d’hores, els empleats poden registrar l’entrada i la sortida amb l’aplicació de TPV Square o de Square per a equips i consultar o imprimir els resums de la jornada laboral. D’aquesta manera podràs fer un seguiment en línia dels horaris, els descansos, l’historial de torns i les hores extres dels empleats. Els registres d’hores es poden consultar i exportar des del Tauler de control en línia de Square.

Registres d’entrada i sortida, descansos i canvis de càrrecs dels empleats

Per tal de fer un seguiment de les hores dels empleats, cal assigna a cada empleat una contrasenya personal perquè puguin registrar l’entrada i la sortida a l’aplicació.

Els empleats reben el codi d’accés personal al TPV en acceptar la invitació i poden consultar-lo a Més > Codi d’accés personal al TPV a l’aplicació de Square per a equips. Només els propietaris del compte o els empleats amb els permisos adequats poden editar o generar un codi d’accés nou o assignar nous mètodes d’accés des de l’aplicació de Square per a equips o del Tauler de control de Square.

Registra l’entrada o la sortida

Per registrar l’entrada o la sortida des d’un TPV compartit:

 1. Si la configuració dels Codis d’accés està desactivada, toca la icona del rellotge que hi ha a la part inferior dreta de la pantalla del Procés de pagament i introdueix el teu codi d’accés personal. Si no trobes la icona del rellotge, vol dir que els codis d’accés estan activats per a la Gestió d’equips. Des d’aquí, toca Inicia / Tanca la sessió > Registra l’entrada o la sortida a l’extrem superior dret. Si fas servir un Square Register, toca Registra l’entrada o la sortida a l’extrem superior esquerre.

 2. Introdueix el codi d’accés de quatre dígits. Si cal, selecciona un càrrec per a la funció per a la qual registres l’entrada.

 3. Toca Registra l’entrada. Per registrar la sortida, segueix els passos 1 i 2 i, a continuació, selecciona Finalitza el torn. Nota: si has activat l’opció Declara les propines en efectiu a la secció Torns del Tauler de control, els empleats hauran d’introduir l’import de les propines que hagin obtingut durant el seu torn a la finestra emergent i tocar Confirma

Nota: als empleats que iniciïn la sessió a l’aplicació de Square amb la seva adreça electrònica no se’ls demanarà que introdueixin un codi d’accés personal per registrar l’entrada o la sortida.

Per registrar l’entrada o la sortida des de l’aplicació de Square per a equips:

 1. A la pàgina d’inici, toca Registra l’entrada.

 2. Si cal, selecciona un càrrec per a la funció per a la qual registres l’entrada.

 3. Toca Registra l’entrada. Per registrar la sortida, segueix els passos 1 i 2 i, a continuació, selecciona Finalitza el torn. Nota: si has activat l’opció Declara les propines en efectiu a la secció Torns del Tauler de control, els empleats hauran d’introduir l’import de les propines que hagin obtingut durant el seu torn a la finestra emergent i tocar Confirma

Amb el Pla Plus de Torns Square, l’empresa pot activar l’opció perquè les sortides es registrin automàticament un cop els empleats hagin acabat el torn que tenien programat. Si aquesta funció està activada, durant la configuració, l’empresa pot establir quants minuts després de la finalització del torn es registra la sortida de manera automàtica.

Començar un descans

Per marcar l’inici d’un descans des d’un TPV compartit:

 1. Per fer un descans, toca la icona del rellotge a la pestanya Procés de pagament. Si fas servir un Square Register, toca Registra l’entrada o la sortida a l’extrem superior esquerre.

 2. Introdueix el teu codi d’accés d’empleat.

 3. Selecciona Comença el descans.

 4. Selecciona l’opció de descans que pertoqui per començar-lo.

Per marcar l’inici d’un descans des de l’aplicació de Square per a equips:

 1. A la pàgina d’inici, toca Registra l’entrada.

 2. Selecciona Comença el descans.

 3. Selecciona l’opció de descans que pertoqui per començar-lo.

Finalitzar un descans

Per finalitzar un descans des d’un TPV compartit:

 1. Per finalitzar un descans, toca la icona del rellotge a la part inferior dreta de la pestanya Procés de pagament.

 2. Introdueix el teu codi d’accés personal.

 3. Selecciona Finalitza el descans i confirma.

Per finalitzar un descans des de l’aplicació de Square per a equips:

 1. A la pàgina d’inici, toca Registra l’entrada.

 2. Selecciona Finalitza el descans i confirma.

Canviar de càrrec

Els empleats amb diversos càrrecs i salaris poden canviar de càrrec durant el torn per registrar quantes hores treballen en cadascun.

Per canviar de càrrec durant un torn en un TPV compartit:

 1. Toca la icona del rellotge a la pestanya Procés de pagament.

 2. Toca Canvia el càrrec i selecciona el càrrec nou.

Per canviar de càrrec durant un torn des de l’aplicació de Square per a equips:

 1. A la pàgina d’inici, toca Registra l’entrada.

 2. Toca Canvia el càrrec i selecciona el càrrec nou.

Nota: si has activat l’opció Declara les propines en efectiu a la seccióTorns del Tauler de control, els empleats hauran d’introduir l’import de les propines que hagin obtingut durant el seu torn abans de canviar de càrrec. Aquesta funció requereix una subscripció al Pla Plus de Torns Square.

Imprimir el resum de la jornada laboral des del TPV

Quan registren la sortida en un TPV compartit, els empleats tenen l’opció d’imprimir el resum de la jornada laboral, amb les hores d’entrada i de sortida, els descansos i el total d’hores pagades.

Per fer-ho:

 1. A la pantalla del Procés de pagament de l’aplicació de Square, toca Registra l’entrada o la sortida.

 2. Introdueix el teu codi d’accés personal de quatre dígits.

 3. Toca Finalitza el torn.

 4. A sota del resum de la jornada laboral, selecciona Imprimeix.

Nota: els descansos es mostren al resum imprès de la jornada laboral, però no es mostraran a la pantalla del registre de sortida.

Afegir notes

Amb el Pla Plus de Torns Square, els empleats poden afegir notes al seu torn quan registren l’entrada o la sortida per aportar més context sobre allò que hagi pogut passar durant el torn (per exemple, algú que arriba tard o se’n va d’hora).

Per afegir una nota a un torn en un TPV compartit:

 1. A la pantalla del Procés de pagament de l’aplicació de Square, toca Registra l’entrada o la sortida.

 2. Introdueix el teu codi d’accés personal de quatre dígits.

 3. Toca Registra l’entrada o Finalitza el torn.

 4. Toca Afegeix notes i introdueix les notes que vulguis.

 5. Desa.

Per a afegir una nota a un torn des de l’aplicació de Square per a equips:

 1. Per entrar, toca el botó Registra l’entrada des de la pàgina d’inici.

 2. Toca el botó Afegeix una nota.

 3. Introdueix la informació pertinent perquè es mostri al teu cap.

 4. Selecciona Desa la nota.

Per modificar una nota prèviament introduïda des de l’aplicació de Square per a equips:

 1. A la pàgina d’inici, toca Modifica la nota.

 2. Modifica la nota en qüestió.

 3. Selecciona Desa la nota.

Modificar el registre d’hores

Per tal de mantenir la precisió dels registres d’hores, Equips Plus permet que el personal sol·liciti canvis als registres de torns anteriors. Un cop activada la configuració de Modificacions del registre d’hores, els empleats podran sol·licitar fer-hi canvis directament des de l’aplicació de Square per a equips. Pots gestionar les sol·licituds a través del Tauler de control en línia de Square.

Per demanar modificacions en un registre d’hores des de l’aplicació de Square per a equips:

 1. Obre l’aplicació de Square per a equips i toca Registres d’hores.

 2. Des d’aquí, selecciona el període de temps i toca el torn que vols modificar.

 3. Actualitza la informació que necessitis (com ara càrrec, hora d’entrada, hora de sortida, descansos, notes, etc.) i toca Demana els canvis.

 4. Els propietaris i gestors dels comptes rebran una notificació, on se’ls demanarà que aprovin o deneguin la sol·licitud.

Per cancel·lar una sol·licitud de modificació des de l’aplicació de Square per a equips:

 1. Obre l’aplicació de Square per a equips i toca Registres d’hores.

 2. Des d’aquí, selecciona el període de temps i toca el torn per al qual has sol·licitat les modificacions.

 3. Toca Cancel·la la sol·licitud.

Nota: fins que no s’aprovi o denegui una sol·licitud, els empleats no podran tornar a sol·licitar una modificació del mateix torn. No obstant això, podràs incloure diverses modificacions (com ara canviar l’hora d’entrada i afegir un descans) en una mateixa sol·licitud. Les sol·licituds de modificació caduquen al cap de 30 dies.

No trobes el que necessites?