Inici

Glossari del full de càlcul per importar articles

Amb l’eina d’importació en bloc de Square, pots descarregar una plantilla nova o actualitzar el catàleg mitjançant fulls de càlcul. Aquesta guia t’ajudarà a gestionar els articles en bloc.

Nota: segons les funcions de Square que facis servir, és possible que el full de càlcul no contingui tots aquests camps.

Camps, format i descripcions del full de càlcul

Camp Descripció
Referència Un valor exclusiu que serveix per registrar variants al fitxer d’importació o exportació. Concretament, aquest camp es fa servir per associar les existències per variant amb les vendes per variant quan s’importa un inventari.
Testimoni El Tauler de control de Square omplirà automàticament aquest testimoni. Si modifiques articles, no canviïs el testimoni i, si n’importes un de nou, deixa aquest camp en blanc.
Nom de l’article Pot incloure números, lletres i símbols. Màxim: 128 caràcters.
Nom de la variant Pot incloure números, lletres i símbols. Màxim: 128 caràcters.
Unitat i precisió Tipus d’unitat i precisió (decimals).
SKU Cada variant ha de tenir assignada una SKU única.
Descripció Pot incloure números, lletres i símbols. Màxim: 1024 caràcters.
Categoria Pot incloure números, lletres i símbols. Màxim: 128 caràcters.
Títol SEO Títol de l’article que es mostrarà als resultats de cerca. Si es deixa en blanc, el valor predeterminat serà Nom de l’article.
Descripció SEO Descripció de l’article que es mostrarà als resultats de cerca. Si es deixa en blanc, el valor predeterminat serà Descripció de l’article.
Enllaç permanent Un enllaç per als articles apte per als motors de cerca. Si es deixa en blanc, el valor predeterminat serà Nom de l’article.
Visibilitat dels articles a Vendes en línia Square Els valors acceptats són Visible, Ocult i No disponible.
Pes Ha de ser un valor numèric. El valor mínim és 0 i el màxim, 10 000 000.
Enviament activat Un valor Sí (S) o No (N) que indica si l’article pot tramitar-se amb enviament.
Comandes amb codi QR activades Un valor Sí (S) o No (N) que indica si l’article té activada la tramitació de comandes amb codi QR.
Entrega a domicili activada Un valor Sí (S) o No (N) que indica si l’article té activada la tramitació d’entrega a domicili.
Recollida a l’establiment activada Un valor Sí (S) o No (N) que indica si l’article té activada la tramitació de recollida a l’establiment.
Preu Ha de ser un valor numèric. Ha de ser de 0,00 $ o superior (un preu fix ha de ser un nombre positiu). També pots deixar el camp en blanc o escriure Variable per indicar que es tracta d’un preu variable.
Arxivada Un valor Sí (S) o No (N) que indica si aquesta variant de l’article s’ha arxivat. En arxivar-la, s’ocultarà de les vistes predeterminades a la col·lecció d’articles.
Nom de l’opció 1/2 Pot incloure números, lletres i símbols. Màxim: 128 caràcters.
Valor de l’opció 1/2 Pot incloure números, lletres i símbols. Màxim: 128 caràcters.
Activat [nom del punt de venda] Sí o No. Aquesta opció permet gestionar la visibilitat d’un article a cada punt de venda. Si només tens un punt de venda i se’t mostra aquesta columna, tots els articles han de tenir el valor Sí. Si tens més d’un punt de venda, apareixeran al full de càlcul sempre que no n’estiguin exclosos pels filtres.
Quantitat actual a [nom del punt de venda] Ha de ser un valor numèric. Si fas servir Gestió de l’inventari, és la quantitat actual que figura com a existències d’un article. Els canvis en aquest camp s’ignoren durant la importació.
Quantitat nova [nom del punt de venda] Ha de ser un valor numèric. Si fas servir Gestió de l’inventari, introdueix-hi el recompte actual d’existències. Aquest número substituirà el recompte d’existències que hi hagi. També pots escriure No per desactivar el seguiment d’existències d’una variant específica d’un article.
Notificacions d’existències activades [nom del punt de venda] Si fas servir Gestió de l’inventari, pots marcar Sí o No per activar les notificacions sobre l’inventari d’articles.
Recompte d’existències per a les notificacions [nom del punt de venda] Ha de ser un valor numèric. Si fas servir Gestió de l’inventari i tens els avisos activats, es tracta de la quantitat a partir de la qual rebràs un avís.
Preu [nom del punt de venda] Ha de ser un valor numèric.
Conjunt de modificadors [el teu conjunt de modificadors] Un valor Sí (S) o No (N) que indica si cal aplicar el conjunt de modificadors a l’article.
Impostos [la teva configuració d’impostos] Si has creat un impost, marca Sí (S) per aplicar-lo a l’article o No (N) en cas contrari. Pot haver-hi diverses columnes per a impostos.

Camps de la plantilla de Square per a comerços

Si t’has subscrit al Pla Plus de Square per a comerços, pots incloure més camps en la plantilla per gestionar l’inventari de manera senzilla.

GTIN El número global d’article comercial (GTIN) és un identificador de producte únic i reconegut internacionalment, format per un màxim de 14 dígits.
Es pot vendre Pots indicar si les variants dels articles, com ara els components o els ingredients, es poden vendre per separat o no.
Es pot afegir a les existències Pots indicar si vols fer un seguiment de l’inventari dels articles en una unitat que no sigui la de venda.
Afegeix automàticament un article al compte Amb aquesta opció, podràs decidir si vols que el sistema sol·liciti afegir modificadors o triar variants quan s’afegeixi un article a una cistella o a un compte.
Cost unitari predeterminat Ha de ser un valor numèric. Aquest és el cost per defecte que s’introduirà en qualsevol lot de costos en rebre aquest article. Podràs anul·lar aquesta opció quan es mostri al TPV o al Tauler de control.
Codi del proveïdor predeterminat Pot incloure números, lletres i símbols. Màxim: 128 caràcters. Es correspon amb l’identificador que té l’article al catàleg del proveïdor.

Si tens problemes per importar la col·lecció d’articles, és possible que hi hagi un problema amb el full de càlcul d’Excel (XLSX) o el de valors separats per comes (CSV). Aquí t’expliquem com solucionar problemes del fitxer de la col·lecció d’articles.

No trobes el que necessites?