Inici

Consulta i exporta l’informe de diferències de l’inventari amb Square per a comerços

A qui va dirigit aquest article?
Als propietaris de negocis i empleats que vulguin revisar i identificar discrepàncies entre els nivells d’existències esperats i l’inventari real des del Tauler de control en línia de Square i l’aplicació de TPV de Square per a comerços. Aquesta funció està disponible amb el pla Plus de Square per a comerços. Consulta més informació sobre Personal Square i els permisos personalitzats.
</div

Sobre els informes de diferències de l’inventari

Amb el pla Plus de Square per a comerços, pots consultar, comparar, exportar i ajustar l’inventari per mantenir uns nivells d’existències precisos en consultar l’informe de diferències de l’inventari o revisar l’historial de recomptes completats a través de l’aplicació de Square per a comerços o el Tauler de control de Square.

Abans de començar

Cal que el personal tingui assignats els permisos necessaris per consultar i exportar informes de diferències de l’inventari. Consulta més informació sobre com establir els permisos d’inventari amb Square per a comerços.

El recompte de l’inventari requereix la versió més recent de l’aplicació. Comprova que l’aplicació de TPV Square estigui actualitzada. Pots instal·lar la versió més recent de l’aplicació de TPV de Square per a comerços a través de l’App Store.

No podràs fer recomptes complets mentre hi hagi un recompte periòdic en curs. Primer, l’hauràs de descartar o confirmar. D’aquesta manera, no es perdran les dades que s’hagin comptabilitzat en els recomptes actius.

Exporta l’informe de diferències de l’inventari

  • Al CSV dels articles s’exportaran els recomptes corresponents i les dades sobre les diferències.

  • Al CSV del resum del recompte s’exportarà un resum de la informació sobre el recompte, com ara els responsables, els revisors i el moment en què es va iniciar i enviar.

Exporta les dades d’un recompte periòdic

  1. Al Tauler de control en línia de Square, fes clic a Articles > Gestió de l’inventari > Recomptes d’existències.
  2. Fes clic en un recompte periòdic que es mostri com a Completat.
  3. Fes clic a Exporta i tria un informe per exportar.

Exporta les dades d’un recompte total

  1. Al Tauler de control en línia de Square, fes clic a Articles > Gestió de l’inventari > Recomptes d’existències.
  2. Fes clic en un recompte total que es mostri com En curs o Completat.
  3. Fes clic a Exporta a la part superior dreta del Tauler de control i tria un informe per exportar.

Articles relacionats

No trobes el que necessites?