Actualitzacions del sistema

Estem tenint problemes que poden afectar els serveis de Square que necessites. Continuarem actualitzant la nostra pàgina d’estat amb més informació.

Torna a l’inici

Solució de problemes amb Links de pagament Square

Si tu o el teu client teniu problemes per veure un enllaç de pagament Square, hi ha algunes configuracions o funcions que podrien ser-ne la causa.

Revisa la configuració de Vendes en línia Square

De vegades, un article es marca com a no disponible a Vendes en línia Square. Hi ha diferents maneres de comprovar aquesta configuració.

Configuració de la sincronització personalitzada per defecte

Si només tens un web a Vendes en línia Square, és possible que la sincronització d’articles no estigui configurada per afegir-hi automàticament els articles nous de la teva col·lecció d’articles de Square. Per canviar-ho:

 1. A la Vista general de Vendes en línia Square, ves a Articles > Sincronització dels articles o Configuració compartida > Sincronització dels articles.

 2. Activa l’opció Afegeix els articles nous a aquest web automàticament.

Amb aquesta configuració t’asseguraràs que els articles estiguin disponibles per vendre online mitjançant els enllaços de pagament.

Els articles estan ocults

És possible que els articles estiguin marcats com a ocults a Vendes en línia Square. Per canviar-ho:

 1. A la Vista general de Vendes en línia Square, ves a Articles > Articles del web.

 2. Se’t mostrarà un llistat amb tots els articles. Selecciona l’article que vols modificar.

 3. A Visibilitat, selecciona Visible.

 4. Fes qualsevol altra modificació i selecciona Desa.

Pots aplicar aquest canvi a més d’un article alhora amb el mètode de modificació en bloc.

Estableix el mètode de tramitació per defecte

Si el mètode de tramitació establert no és l’enviament, és possible que els articles es mostrin com a no disponibles per als clients. Per canviar-ho:  

 1. A la Vista general de Vendes en línia Square, ves a Articles > Preferències dels articles o Configuració compartida > Preferències dels articles.

 2. A Tramitació predeterminada dels articles, selecciona Modifica.

 3. Marca la casella Enviament i comprova que tots els altres mètodes de tramitació estiguin desmarcats.

 4. Selecciona Desa.

Actualitza el dispositiu, l’aplicació o el navegador

Per als enllaços de pagament Square que s’envien des del tauler de control en línia de Square, comprova que el navegador (com ara Google Chrome o Microsoft Edge) estigui actualitzat. Per als creats al TPV Square, assegura’t que tant el dispositiu com l’aplicació de TPV estiguin actualitzats.

Comprova l’estat dels articles

Si el client no pot accedir a l’enllaç de pagament, ves al Tauler de control en línia de Square i comprova que el seu estat sigui Actiu.

Comprova els permisos de l’equip

Si has configurat empleats amb Square per a equips, comprova els permisos de l’equip. Per defecte, Links de pagament Square només està disponible per als propietaris dels comptes, però poden assignar-se permisos al personal perquè pugui fer servir aquesta funció. Quan el propietari del compte hagi activat la funció Links de pagament, els empleats amb accés al tauler de control en línia de Square podran consultar, crear, actualitzar i gestionar la configuració de Links de pagament Square.

 1. Des del Tauler de control en línia de Square, ves a Personal > Equip > Permisos. Pots aplicar regles de permisos per a un càrrec, un empleat en concret o tot el personal. 

 2. Selecciona Modifica els permisos.

 3. Selecciona Enllaços de pagament a la llista de permisos i activa l’opció Enllaços de pagament.
  Nota: si vols activar alhora tots els permisos de la llista (tret de la gestió del compte bancari), activa l’opció Accés total.

 4. Selecciona Continua per configurar els punts d’accés.

 5. Selecciona Desa quan hagis acabat.

Torna a enviar l’enllaç de pagament

Elimina l’enllaç de pagament actual i torna’l a crear. Prova de tornar a compartir l’enllaç amb el client.

No trobes el que necessites?