Actualitzacions del sistema

Estem tenint problemes que poden afectar els serveis de Square que necessites. Continuarem actualitzant la nostra pàgina d’estat amb més informació.

Inici>Registres d’hores

Informes dels horaris dels empleats

Els registres d’hores t’ajuden a gestionar els empleats: les hores totals treballades, les pauses, les notes i el cost de la mà d’obra, entre altres. Amb aquestes eines, pots veure les estadístiques de rendiment de tots els empleats.

Des del Tauler de control en línia de Square, pots modificar els torns, veure i exportar informes de seguiment de les hores i registrar la sortida dels empleats si se n’obliden.

A continuació et mostrem un resum de la secció del Registre d’hores del tauler de control.

Vista general de la jornada laboral

En aquesta pestanya, veuràs l’activitat dels empleats en un sol dia, com ara tots els torns iniciats dins de la jornada laboral seleccionada, les pauses, les notes i si algun torn d’aquesta jornada inclou hores extres. Els errors als torns, les hores extres i les infraccions de les trenca les normes establertes es marcaran en vermell.

Vista general de la cronologia

A la cronologia de la jornada laboral hi pots veure, crear, modificar i suprimir torns. Fes servir els filtres de data i punt de venda per trobar els torns que busques. La cronologia et mostra els torns per cada jornada laboral.

Mostra, modifica i exporta els torns dels empleats

Per veure un sol torn:

 1. Ves a la secció Jornada laboral del Tauler de control en línia de Square > ajusta els filtres de data i punt de venda per trobar el torn que vols veure.

 2. Localitza i selecciona el torn.

 3. Aquí hi veuràs el total d’hores treballades en aquest torn, les hores pagades, els descansos, les notes i el cost de la mà d’obra.

Per veure i exportar l’historial de torns d’un empleat en un període de temps:

 1. Ves a la secció Cost de la mà d’obra del Tauler de control en línia de Square > ajusta els filtres de data i punt de venda.

 2. Fes clic al nom de l’empleat.

 3. Selecciona un torn per veure’n els detalls.

 4. Fes clic a Exporta torns per baixar un fitxer .CSV de l’informe d’aquest empleat.

Per modificar el torn d’un empleat:

 1. Ves a la secció Jornada laboral del Tauler de control en línia de Square > ajusta els filtres de data i punt de venda per trobar el torn que vols modificar.

 2. Localitza i selecciona el torn.

 3. Ajusta els detalls del torn, com ara l’hora del registre d’entrada i sortida, els descansos i els càrrecs que hi han treballat.

 4. Fes clic a Desa.

Si un empleat s’oblida de registrar la sortida al TPV Square i no pot fer-ho a través de l’aplicació de Square per a equips, pots registrar-li la sortida des del Tauler de control de Square en línia. Per registrar la sortida d’un empleat:

 1. Ves a la secció Jornada laboral del Tauler de control en línia de Square > ajusta els filtres de data i punt de venda per trobar el torn que vols modificar.

 2. Selecciona i obre el torn.

 3. Fes clic a Registra la sortida.

 4. Introdueix l’hora de sortida de l’empleat.

 5. Desa.

Imprimeix el resum de la jornada laboral des del TPV

Quan registren la sortida en un TPV compartit, els empleats tenen l’opció d’imprimir el resum de la jornada laboral, amb les hores d’entrada i sortida, els descansos i el total d’hores pagades.

Per fer-ho:

 1. A la pantalla del Procés de pagament de l’aplicació de Square, toca Registra l’entrada/Registra la sortida.

 2. Introdueix la teva contrasenya personal de quatre dígits.

 3. Toca Acaba el torn.

 4. A sota del resum de la jornada laboral, selecciona Imprimeix.

Nota: els descansos es mostren al resum imprès de la jornada laboral, però no es mostraran a la pantalla del registre de sortida.

Notificacions d’hores extres

Els torns que van a hores extres i a hores pagades el doble estan marcats en vermell. Per veure i ajustar la configuració de les hores extres, i també per trobar informació sobre les normatives locals pel que fa a les hores extres, ves a Configuració > Hores extres.

Notificacions d’infraccions del temps de descans

Si el descans d’un empleat és massa llarg o massa curt, es marcarà en vermell als informes de torns dos minuts després de la infracció.

Per veure i ajustar la configuració dels descansos, així com per trobar informació sobre les normatives del teu estat pel que fa als períodes de descans i àpats, ves a Configuració i a Hores extres o descansos.

Cost de la mà d’obra

Revisa les hores totals i els costos de la mà d’obra que fan falta per pagar els empleats. Si els empleats tenen diversos càrrecs amb sous diferents, les hores extres es calcularan amb la mitjana ponderada dels ingressos habituals totals dividida pel total d’hores treballades.

Hores ordinàries: hores treballades amb el salari d’un empleat segons el seu càrrec.
Hores extres: les hores extres, definides per les normatives locals, normalment es paguen a 1,5 vegades el salari per hora de l’empleat.
Hores pagades el doble: les hores extres, definides per les normatives locals, normalment es paguen el doble del salari per hora de l’empleat.
Hores pagades: total d’hores pagades per a l’interval de dates seleccionat.
Descansos pagats: el total de descansos pagats en funció de les normatives locals i de la configuració del descans per a l’interval de dates seleccionat. Els descansos pagats comptaran de cara als càlculs de les hores extres.
Descansos no pagats: el total de descansos no pagats segons les normatives locals i la configuració del descans per a l’interval de dates seleccionat. Els descansos no pagats no compten de cara a les hores extres.
Cost total de la mà d’obra: cost total de la mà d’obra per a l’interval de dates seleccionat.

Nota: les hores extres dels empleats amb diversos sous es basen en la tarifa combinada de l’empleat. Una tarifa combinada és la mitjana ponderada dels ingressos habituals totals dividida pel total d’hores treballades. Pel que fa a la compensació, l’empleat rep 0,5 vegades aquesta tarifa per la seva prima d’hores extres.

Informes de calendaris

Dins del Pla Plus de Torns Square, amb els informes de torns ara pots veure com es comparen les hores programades amb les hores efectivament treballades pels empleats. Tant a Jornada laboral com a Cost de la mà d’obra, pots veure els propers torns programats, així com les notificacions per registres d’entrada anticipada o amb retard i per absències. Recorda que pots accedir a les funcions programades de Pla Plus de Torns mitjançant una subscripció independent a Pla Plus de Torns i també a través d’una subscripció al pla Plus de Square per a comerços, a Cites Plus o al pla Plus de Square per a restaurants.

Mostra i exporta l’historial de torns

Per veure i exportar l’historial del registre d’hores d’un empleat durant un període de temps, amb les notes incloses:

 1. Ves a la secció Cost de la mà d’obra del Tauler de control en línia de Square > ajusta els filtres de data i punt de venda.

 2. Fes clic al nom de l’empleat.

 3. Selecciona un registre d’hores per veure’n els detalls.

 4. Fes clic a Exporta els torns per baixar un fitxer .CSV de l’informe.

Informes de la mà d’obra vs. vendes

Amb els informes del cost de la mà d’obra vs. vendes de Square, pots comparar els costos de la mà d’obra per hora amb les vendes netes en un mateix informe. Quan compares el cost de la mà d’obra amb les vendes, pots prendre decisions empresarials encertades en un instant, com ara optimitzar els horaris del personal per assegurar-te que les hores punta estiguin cobertes amb el nombre òptim d’empleats. Per fer servir els informes de la mà d’obra vs. vendes, has de tenir una subscripció a Pla Plus de Torns Square i els empleats han de tenir un sou assignat.

Per comparar el cost de la mà d’obra amb les vendes:

 1. Ves a Informes > Mà d’obra vs. vendes al Tauler de control en línia de Square.

 2. Filtra l’informe per dia, setmana, mes, empleat o punt de venda.

 3. Fes clic a Exporta per baixar un fitxer .CSV.

Nota: els empleats hauran de registrar l’entrada i la sortida uns quants dies abans que hi hagi prou dades per a crear l’informe. Els torns que s’han creat abans d’afegir informació del sou a un empleat no s’ompliran de manera retroactiva.