Actualitzacions del sistema

Estem tenint problemes que poden afectar els serveis de Square que necessites. Continuarem actualitzant la nostra pàgina d’estat amb més informació.

Torna a l’inici

Informes de Reserves Square

Amb el pla Plus de Reserves Square, tens accés als informes de Reserves, que inclouen l’informe de rendiment de l’equip.

L’informe de rendiment de l’equip et permet:

 • Analitzar el rendiment del negoci o dels empleats, tant si gestiones un equip com si l’equip ets tu.

 • Consultar en temps real les mètriques de rendiment de la retenció i les reserves anticipades, segons les dades de les reserves (en lloc de les dades de les vendes).

 • Revisar l’ús del calendari, que compara el total d’hores reservades amb el personal i les hores de feina que tenen programades.

L’informe de rendiment de l’equip inclou tres mètriques: retenció de clients, reserves anticipades i ús del calendari. Aquestes mètriques només tenen en compte les reserves que no s’han anul·lat o que no s’han marcat com a absència.

Per consultar l’informe de rendiment de l’equip:

 1. Al Tauler de control en línia de Square, fes clic a Informes.

 2. A la pestanya Informes de Reserves, selecciona Rendiment de l’equip.

 3. Filtra per interval de dates, per punt de venda, per empleat o per servei per mostrar les mètriques generals.

 4. Selecciona Mostra els detalls al costat dels percentatges de Retenció de clients, Reserva anticipada o Ús del calendari per consultar les mètriques addicionals del personal i els detalls de l’informe.

L’interval màxim de dates d’aquest informe és d’un any. Les reserves recurrents encara no són totalment compatibles amb els càlculs de les mètriques i només s’hi inclouen quan s’han pagat o modificat (per una reprogramació o un canvi d’empleat o de servei).

Retenció de clients

La retenció de clients és una ràtio que es calcula dividint el nombre de clients que tornen entre el nombre total de clients. Un client que torna és aquell que ha fet una visita dins de l’any anterior a l’interval de dates. Els clients totals són tots els clients que han fet una visita dins d’un interval de dates determinat.

Per exemple:

 1. L’interval de dates s’estableix entre l’1 de gener del 2022 i el 31 de març del 2022.

 2. Durant aquest interval de dates, només un client ha fet reserves.

Exemple Índex de clients Càlcul Explicació
El client va venir a la primera cita el desembre del 2021 i a una segona el març del 2022 100 % 1 client recurrent dividit entre 1 client en total El client es considera un client recurrent dins de l’interval de dates
El client va venir a la primera cita el gener del 2021 i a una segona el març del 2022 0 % 0 clients recurrents dividits entre 1 client en total El client es considera un client nou dins de l’interval de dates perquè no va fer cap visita en un període d’un any abans de l’interval
El client va venir a la primera cita el gener del 2019 i a una segona el març del 2022 0 % 0 clients recurrents dividits entre 1 client en total El client es considera un client nou dins de l’interval de dates perquè no va fer cap visita en un període d’un any abans de l’interval

Reserves anticipades

Les reserves anticipades són una ràtio que es calcula dividint el nombre de visites considerades com a «reserva anticipada» entre el nombre total de visites. Perquè es consideri reserva anticipada, el client ha de fer una reserva (com a mínim) durant les 24 hores posteriors a l’hora de finalització de la visita en curs.

Les reserves anticipades t’ajuden a analitzar si tu o els empleats aprofiteu les visites dels clients per aconseguir que facin una reserva nova. Si l’hora reservada es cancel·la o es marca com a absència, no comptarà com a reserva anticipada, ja que no s’haurà produït.

Si hi ha reserves anticipades anteriors, la visita en curs no compta com a reserva anticipada. La reserva s’ha de fer dins de l’interval d’hores descrit anteriorment.

Per exemple:

 1. L’interval de dates s’estableix entre l’1 de gener del 2022 i el 31 de març del 2022.

 2. Durant aquest any, només un client ha fet reserves.

 3. El client va venir l’1 de gener del 2022.

 4. A la reserva de l’1 de gener, el client va fer una reserva per al mes d’abril del 2022.

Càlcul Explicació
100 %
100 %
100 %
0 %

Ús del calendari

La tercera mètrica del tauler de rendiment de l’equip és l’ús del calendari, que és el percentatge d’hores de feina totals (hores totals disponibles) per al personal que estan reservades pels clients (hores reservades). Aquesta mètrica t’ajuda a mesurar el rendiment del personal i a determinar si sobren o falten persones a l’equip.

 • Hores totals reservades: aquest és el nombre total d’hores que un empleat té reservades per a un servei durant l’interval de temps que seleccionis al filtre d’informes. Aquesta mètrica no inclou les hores cancel·lades, les absències, les hores no acceptades ni les reserves de classes. Sí que s’hi inclouen les reserves no pagades i reprogramades, que també entren dins del recompte del personal.

 • Hores totals disponibles: aquest és el nombre total d’hores que es poden reservar per al teu negoci, determinat per la suma de les hores recurrents actuals del personal juntament amb els canvis únics fets durant el període d’informe escollit. L’horari comercial, les hores per assumptes personals i les versions anteriors del calendari recurrent d’un empleat no s’inclouen en les hores totals disponibles.

Pot passar que un empleat d’un punt de venda concret on hi ha diversos empleats comenci a treballar a la meitat d’un període en el qual es generen els informes. No passa res, ja que això també quedarà reflectit en l’informe.

Filtres

Fes servir els filtres d’interval de dates, de punt de venda, d’empleat o de servei per generar un informe amb unes mètriques més específiques.

Fes servir l’opció desplegable de mostrar les dades per servei o per empleat per comparar en una taula les mètriques de tots els serveis i empleats en un moment.

A la taula, podràs consultar les columnes següents:

 • Retenció de clients

 • Total de clients

 • Reserves anticipades

 • Total de reserves

 • Ús del calendari

Nota: quan filtris per punt de venda, per empleat o per servei, les mètriques es calcularan tenint en compte només les reserves que coincideixin amb aquests filtres. Si les dades es mostren per servei o per empleat, no apareixeran les files dels serveis o empleats que no tinguin reserves que coincideixin amb els filtres dels serveis o empleats seleccionats.

Permisos

Per defecte, cada empleat pot consultar les seves pròpies mètriques. Quan es crea un empleat nou, també podrà consultar les seves. Per fer que els empleats puguin consultar totes les mètriques del personal, hauràs de modificar els permisos. Per fer-ho:

1. Ves a Equip > Permisos al Tauler de control de Square.

2. Selecciona Modifica els permisos.

3. Selecciona Informes i marca les caselles de Mostra els informes de Cites i Mostra els informes de tots els empleats.

Conjunts de categories

Els usuaris dels plans Plus i Prèmium de Cites Square poden crear un conjunt de categories per agrupar, filtrar i consultar les vendes de diverses categories d’articles alhora. Pots aplicar filtres de conjunts de categories als informes de vendes per categories i de vendes d’articles. Quan es mostren per conjunt de categoria, podràs consultar la comparativa entre les vendes totals dels serveis i les vendes totals del comerç.

Per crear un conjunt de categories:

 • 1. Inicia la sessió al Tauler de control de Square i fes clic a Informes > Informes > Vendes per categoria.

 • 2. Fes clic a Conjunts de categories.

 • 3. Selecciona les categories d’articles que vols agrupar.

 • 4. Fes clic a Crea un conjunt de categories.

Els conjunts de categories no afecten la disposició dels articles ni la visualització del menú a l’aplicació de TPV per a Cites Square i només es fan servir per a la gestió d’informes.

Més informació sobre com create-and-manage-items-online.