Torna a l’inici

Informes de Cites Square

Els plans Plus o Prèmium de Cites Square et donen accés a informes de cites avançats que ofereixen major visibilitat sobre el rendiment del negoci. Fes servir aquesta guia per saber més sobre com crear informes de rendiment de l’equip i pròximes reserves.

Informe de rendiment de l’equip

L’informe de rendiment de l’equip inclou tres mètriques: retenció de clients, reserves anticipades i ús del calendari. Aquestes mètriques només tenen en compte les cites que no s’han anul·lat ni s’han marcat com a absència.

L’informe de rendiment de l’equip et permet fer el següent: 

 • Analitzar el rendiment del negoci o dels empleats, tant si gestiones un equip com si l’equip ets tu.

 • Consultar en temps real les mètriques de rendiment pel que fa a la retenció de clients i a les reserves anticipades, segons les dades de les reserves (en lloc de la informació de les vendes).

 • Revisar l’ús del calendari, que compara el total d’hores reservades amb els empleats i les hores de feina que tenen programades.

Per accedir a l’informe de rendiment de l’equip des del tauler de control en línia de Square:

 1. Fes clic a Informes > Informes de cites > Rendiment de l’equip

 2. Filtra per interval de dates, punt de venda, empleat o servei per consultar les mètriques generals.

 3. Selecciona Mostra els detalls al costat dels percentatges de Retenció de clients, Reserves anticipades o Ús del calendari per consultar altres mètriques del personal i els detalls dels informes.

A tenir en compte

 • L’interval màxim de dates d’aquest informe és d’un any.

 • Les reserves recurrents encara no són totalment compatibles amb els càlculs de les mètriques i només s’hi inclouen quan s’han pagat o modificat (per una reprogramació o un canvi d’empleat o de servei).

 • Quan filtris els resultats per punt de venda, empleat o servei, les mètriques es calcularan tenint en compte només les cites que coincideixin amb aquests filtres. En cas de filtrar els resultats per servei o per empleat, si no hi ha cap cita que es correspongui amb el filtre seleccionat, no es mostrarà cap resultat.

Retenció de clients

Ràtio que es calcula dividint el nombre de clients que tornen entre el nombre total de clients. Un client que torna és aquell que ha fet una visita dins de l’any anterior a l’interval de dates. Els clients totals són la suma dels que han fet una visita dins d’un interval de dates determinat.

Per exemple:

 • L’interval de dates s’estableix entre l’1 de gener i el 31 de març del 2023.

 • Durant aquest interval, només un client ha fet reserves.

Exemple Índex de clients Càlcul Explicació
El client va venir a la primera cita el desembre del 2022 i a una segona el març del 2023 100 % Un client recurrent dividit entre un client en total El client es considera recurrent dins de l’interval de dates
El client va venir a la primera cita el gener del 2021 i a una segona el març del 2023 0 % Zero clients recurrents dividits entre un client en total El client es considera nou dins de l’interval de dates perquè no va fer cap visita l’any abans de l’interval

Reserves anticipades

Ràtio que es calcula dividint el nombre de visites per a les quals el client ha fet una reserva anticipada entre el nombre total de visites. Perquè es consideri reserva anticipada, el client ha de fer una reserva (com a mínim) durant les 24 hores posteriors a l’hora de finalització de la cita en curs. 

Les reserves anticipades t’ajuden a analitzar si tu o els empleats aprofiteu les cites dels clients per aconseguir que en reservin de noves. Si la pròxima cita reservada es cancel·la o es marca com a absència, la cita en curs ja no comptarà com a reserva anticipada, ja que no hi haurà pròxima cita.

Si hi havia cites pròximes reservades anteriorment, la cita en curs no compta com a reserva anticipada. La pròxima cita cal reservar-la dins de l’interval temporal descrit anteriorment.

Per exemple:

 • L’interval de dates s’estableix entre l’1 de gener i el 31 de març del 2023.

 • Durant aquest any, només un client ha fet reserves.

 • El client va venir l’1 de gener del 2023.

 • A la reserva de l’1 de gener, el client va fer una reserva per a l’abril del 2023.

Exemple Índex de reserves anticipades Càlcul Explicació
El client no ha dut a terme cap altra acció addicional. 100 % 1 visita amb una reserva anticipada dividida per 1 visita en total El client ha fet una reserva anticipada per a la cita de l’1 de gener
El client té una altra cita per a una visita el 15 de gener del 2023 i no fa cap reserva anticipada per a aquesta visita. 50 % 1 visita amb una reserva anticipada dividida per 2 visites en total El client va fer una reserva anticipada per a la cita de l’1 de gener, però no per a la del 15 de gener
Abans de la visita del gener, el client ja tenia una cita reservada per al maig del 2023. 100 % 1 visita amb una reserva anticipada dividida per 1 visita en total La cita reservada anteriorment al maig no compta com a reserva anticipada, perquè no es va fer dins del termini de 24 hores.
Abans de la visita del gener, el client ja tenia una cita recurrent mensual programada per al dia 15 de cada mes a partir de l’abril del 2023. 100 % 1 visita amb una reserva anticipada dividida per 1 visita en total Les cites recurrents reservades anteriorment no compten com a reserves anticipades, perquè no es van fer dins del termini de 24 hores.
El client cancel·la la cita de l’abril del 2022 o no s’hi presenta. 0 % 0 visites amb reserva anticipada dividides per 1 visita en total La pròxima cita ja no està reservada; per tant, no s’ha fet cap reserva anticipada

Ús del calendari

La tercera mètrica del tauler de rendiment de l’equip és l’ús del calendari, que és el percentatge d’hores de feina totals (hores totals disponibles) per al personal que estan reservades pels clients (hores reservades). Aquesta mètrica t’ajuda a mesurar el rendiment del personal i a determinar si sobren o falten persones a l’equip. 

 • Hores reservades en total: nombre total d’hores que un empleat té reservades per a un servei durant l’interval de temps que seleccionis al filtre d’informes. Aquesta mètrica no inclou les cites cancel·lades, les absències, les cites no acceptades ni les reserves de classes. En canvi, sí que s’hi inclouen les cites no pagades i reprogramades, que també entren dins del recompte del personal.

 • Hores disponibles en total: nombre total d’hores que es poden reservar per al negoci, determinat per la suma de les hores recurrents actuals del personal juntament amb els canvis únics fets durant el període escollit per a l’informe. L’horari comercial, les hores per assumptes personals i les versions anteriors del calendari recurrent d’un empleat no s’inclouen en les hores totals disponibles.

Pot passar que un empleat d’un punt de venda concret on hi ha diversos empleats comenci a treballar a la meitat d’un període de generació d’informes. No passa res, ja que això també quedarà reflectit en l’informe. 

Informes de pròximes reserves

A l’informe de pròximes reserves de Cites Square hi podràs consultar una estimació dels ingressos del teu negoci durant les setmanes o mesos vinents. Consulta més informació sobre els informes de pròximes reserves.

Permisos de l’equip

Per defecte, cada empleat pot consultar les seves pròpies mètriques. Quan es crea un empleat nou, també podrà consultar les seves. Per fer que els empleats puguin consultar les mètriques de tot el personal, hauràs de modificar els permisos. Per fer-ho:

 1. Al Tauler de control de Square, ves a Equip > permisos.

 2. Selecciona el càrrec per modificar-ne els permisos.

 3. Selecciona Informes i marca les caselles de Mostra els informes de cites i Mostra els informes de tots els empleats.

 4. Fes clic a Continua > Desa.

Conjunts de categories

Els usuaris dels plans Plus i Prèmium de Cites Square poden crear un conjunt de categories per agrupar, filtrar i consultar les vendes de diverses categories d’articles alhora. Pots aplicar filtres de conjunts de categories als informes de vendes per categoria i de vendes d’articles. Quan es mostren per conjunt de categoria, podràs consultar la comparativa entre les vendes totals dels serveis i les vendes totals del comerç.

Per crear un conjunt de categories al tauler de control en línia de Square:

 1. Fes clic a Informes > Vendes per categoria.

 2. Fes clic a Conjunts de categories.

 3. Indica el nom del conjunt i, a continuació, selecciona les categories d’articles que vols agrupar. 

 4. Fes clic a Crea un conjunt de categories.

Els conjunts de categories no afecten la disposició dels articles ni la visualització del menú a l’aplicació de TPV per a Cites Square i només es fan servir per a la gestió d’informes.

Aquí trobaràs més informació sobre com crea i gestiona articles en línia.

No trobes el que necessites?