Torna a l’inici

Imprimeix comandes des de Square KDS

Connecta una impressora a Square KDS per imprimir els comprovants de les comandes amb recollida a l’establiment, entrega a domicili o per consumir al local. Nota: les impressores Bluetooth no són compatibles amb Square KDS per a Android.

Crea una estació d’impressió per a Square KDS

connecta la impressora compatible per crear una estació d’impressió a KDS i començar a enviar categories a impressores diferents. Per començar:

 1. A Square KDS, toca Configuració > Impressores.

 2. A Connecta i gestiona, toca Impressores

 3. Selecciona Crea una estació d’impressió.

 4. Posa un nom a la impressora i selecciona els tipus de comandes que vols que s’hi enviïn.

 5. A Fes servir aquesta impressora per a, selecciona Comprovants de les comandes.

 6. Activa les opcions Fes servir aquesta impressora per als comprovants de les comandes, Un sol article per comanda, Imprimeix les comandes sense marges i Rebuts.

 7. Toca Desa.

Nota: els comprovants no s’imprimeixen automàticament per a cada comanda. Hauràs de seleccionar manualment les comandes que vulguis imprimir.

Imprimeix comprovants de les comandes i rebuts

Per imprimir una comanda des de Square KDS:

 1. Troba la comanda que vols imprimir. 

 2. Toca la icona de la impressora.

Per imprimir rebuts automàticament, ves a Configuració > Impressores i activa l’opció Imprimeix els rebuts automàticament en finalitzar les comandes. En aquests moments, només es poden imprimir automàticament rebuts per a les comandes en línia.

Nota: per imprimir un rebut, cal que la comanda estigui pagada. No es poden imprimir comandes si no tenen un pagament associat, encara que el seu import sigui de 0 €.

Agrupa els articles

Per personalitzar com s’agrupen els articles:

 1. A Square KDS, selecciona Dispositius > Configuració de la cuina.

 2. Activa l’opció Combina articles idèntics. Els articles amb la mateixa informació es combinaran automàticament en una sola partida. 

Si actives l’opció Un sol article per comprovant, s’anul·laran les agrupacions d’articles i cadascun d’ells s’imprimirà de manera automàtica en un comprovant independent.

Nota: l’opció Combina els articles idèntics està desactivada per defecte per a les estacions d’impressió que ja tinguis, però s’activarà de manera predeterminada per a totes les estacions d’impressió que creïs. Més informació sobre com agrupar articles.

Prova una estació d’impressió

En crear una estació d’impressió, cada àrea d’emplatat i recollida determina automàticament el nom de la impressora. Si tens diverses àrees connectades a una sola impressora, cadascuna d’elles pot generar un nom diferent.

Per provar una impressora connectada amb diverses àrees d’emplatat i recollida:

 1. Obre Square KDS i toca Configuració > Impressores

 2. A continuació, toca la impressora que vulguis provar.

 3. Toca Prova de rendiment de l’estació d’impressió.

Encara necessites ajuda? Consulta més consells per Solucionar problemes amb la impressora.

No trobes el que necessites?