Actualitzacions del sistema

Estem tenint problemes que poden afectar els serveis de Square que necessites. Continuarem actualitzant la nostra pàgina d’estat amb més informació.

Torna a l’inici

Square per a restaurants a l’Square Register

Pots fer servir Plan gratuito de Square para Restaurantes directament a l’Square Register i treure partit de les funcions de Restaurant.

Inicia la sessió a Square per a restaurants a l’Square Register

Per començar amb Square per a restaurants a l’Square Register per primer cop:

  1. Inicia la sessió amb la teva adreça electrònica i contrasenya o crea un codi de dispositiu del restaurant al Tauler de control en línia de Square.

  2. Un cop hagis creat un codi de dispositiu del restaurant, inicia la sessió tocant Codi del dispositiu a la part superior de la pantalla del Register.

  3. Després d’haver iniciat la sessió a l’Square Register, podràs començar a rebre pagaments.

Si és la primera vegada que fas servir l’Square Register i ja l’has configuración completada, comprova si hi ha alguna actualització disponible tocant Serveis > Configuració > Components > General > Quant al Register > Actualització de programari.

Si ja has acceptat pagaments a l’Square Register mitjançant el TPV Square, tanca la sessió de cada dispositiu i inicia la sessió amb un codi de dispositiu de Restaurants.

Disponibilitat de funcions de Restaurants al Register

Tingues en compte que únicament les funcions del pla Gratuït de Square per a restaurants estan disponibles al teu Register. Quan actualitzes del pla Gratuït al pla Plus o Prèmium, les funcions de pagament no estan disponibles en aquest moment al Register, però, si fas el canvi de pla, tindràs accés a les funcions del Tauler de control Plus, com ara els informes dels conjunts de categories i els informes de carta.

Feature Square for Restaurants Free Plan (Register Compatible) Square for Restaurants Plus Plan
Remote Menu and Grid Management ✔️ ✔️
Remote Device Management ✔️ ✔️
Shared Device Settings ✖️ ✔️
Service Charge Reporting ✔️ ✔️
Menu Reports ✖️ ✔️
Section Sale and Cover Reports ✖️ ✔️
Category Rollup Reports ✖️ ✔️
Open Checks (& Predefined Checks) ✔️ ✔️
Decimal Quantities ✖️ ✖️
Item Creation on the POS ✖️ ✖️
Device Settings on the POS ✔️ ✔️
Image Tiles ✖️ ✖️
Dark Mode ✖️ ✔️
Auto-Gratuity (manual or always apply) ✔️ ✔️
Auto-Gratuity (based on seating) ✖️ ✔️
Order Manager ✔️ ✔️
Advanced (Conversational) Modifiers ✔️ ✔️
Table Maps ✔️ ✔️
Table Colours Based on Time ✖️ ✔️
Coursing ✖️ ✔️
Seating & Cover Counts ✖️ ✔️
Item availability & Item Counts ✔️ ✔️
Reopen Closed Bills ✖️ ✔️
Shift Reports ✖️ ✔️
Close of Day ✖️ ✔️
Live Sales Report in App ✔️ ✔️
24/7 Support ✖️ ✔️
Free Team Management ✔️ ✔️
Paid Team Management Available as add-on Included

Pots comparar les funcions entre el TPV Square, el pla Gratuït i el pla Plus de Square per a restaurants al gràfic disponible per al Plan gratuito de Square para Restaurantes.

Preguntes més freqüents sobre Restaurants al Register

How do I log into Square for Restaurants on my Square Register?

If you’d like to log in using a device code, be sure you select Restaurants when creating your device. Settings are adjusted via your Square Dashboard device code and are not adjusted in the point of sale.

What does the keypad do?

With Square for Restaurants on Register, we’ve added a left hand keypad. You can easily add custom amounts, item quantities, or use it as a calculator. This keypad cannot be disabled.

Where do I set up hardware?

On Square Register, select Utilities > Settings > Hardware to adjust settings like network, Bluetooth, general, customer display, main display, sounds, and accessibility. You can also manage settings for third-party hardware, like bar code scanners, cash drawers, and printers.

Where do I find reports?

Sales Reports can be found by tapping Utilities along the bottom bar in Square Register.

Can I apply Automatic Gratuity with Square Register?

Yes! You are able to apply Automatic Gratuity manually (per cheque) or automatically (to all bills) from your Square Register. To enable Automatic Gratuity, navigate to your Square Dashboard, Points of Sale, and Service Settings.

Does using Register add to my Square for Restaurants monthly subscription fees?

Yes, as your Square Register does count as one device. Keep in mind that Register only supports Free POS features at this time. If you are subscribed to Square for Restaurants Plus and using Square Register, you will be charged per device. Check out Square for Restaurants Pricing to learn more.

What is the processing rate for Register with Square for Restaurants?

Contactless and Chip and PIN transactions on Square Register and Square for Restaurants cost 1.75% + VAT.