Actualitzacions del sistema

Estem tenint problemes que poden afectar els serveis de Square que necessites. Continuarem actualitzant la nostra pàgina d’estat amb més informació.

Torna a l’inici

Integracions compatibles amb l’Square Register

Tot i que no pots descarregar i executar aplicacions externes directament a l’Square Register, podràs accedir a les teves dades al Tauler de control en línia de Square si fas servir una integració amb una aplicació de tercers.

Square Register i Square per a comerços

Si fas servir l’aplicació de Square per a comerços a l’Square Register, podràs accedir tant a les funcions de l’aplicació com a totes les que t’ofereix el Tauler de control de Square. Nota: l’aplicació de Square per a comerços és compatible amb els iPads que operin amb iOS 14 o superior i amb l’Square Register.

Square Register i Square per a restaurants

Pots iniciar la sessió a Square for Restaurants directament a l’Square Register i treure partit de les funcions de Restaurants, com ara l’Administrador de comandes, els modificadors avançats, els mapes de les taules, l’organització dels plats, la propina inclosa al compte i molt més.

Pots obtenir més informació sobre Square for Restaurants on Square Register.

Square Register i Cites Square

Pots iniciar la sessió a Cites Square a l’Square Register un cop t’hagis se registró para obtener una cuenta de Citas Square i el Register tingui la versió 4.22 o posterior.

Integracions de tercers

Ara per ara, admetem totes aquestes third party app integrations al Tauler de control de Square:

Comptabilitat i informes fiscals

 • Xero

 • Commerce Sync

 • Shogo

 • Big Red Cloud

 • QuickBooks

 • Quaderno

 • FreshBooks

Màrqueting i analítiques

 • Kliken

 • Poptin

Gestió de restaurants

 • MarketMan

 • Otter