Actualitzacions del sistema

Estem tenint problemes que poden afectar els serveis de Square que necessites. Continuarem actualitzant la nostra pàgina d’estat amb més informació.

Torna a l’inici

Crea i gestiona la configuració de l’IVA

Amb Square, pots crear i gestionar l’IVA a l’aplicació i al Tauler de control en línia de Square. Les comissions de Square s’extreuen de l’import total de cada transacció, incloent-hi l’IVA i la propina.

Per a fer un seguiment de les vendes, ves al Tauler de control en línia de Square.

Crea impostos per als articles en línia

 1. Al Tauler de control en línia de Square, ves a Compte i configuració > Informació del negoci > IVA de les vendes.

 2. Fes clic a Afegeix IVA.

 3. Introdueix el nom i el tipus d’IVA i selecciona el punt de venda.

 4. Tria Tots els articles per aplicar l’IVA a tots els articles subjectes a impostos, presents i futurs, de la col·lecció, o bé tria Selecciona els articles per escollir articles concrets. També pots aplicar l’IVA a imports personalitzats i incloure-hi un cost del servei.

 5. Tria Afegeix una norma d’exempció per especificar quan no s’ha d’aplicar aquest IVA.

 6. Tria Inclou l’IVA al preu de l’article per mostrar un únic import, sumant l’IVA de la venda i el preu de l’article.

 7. Fes clic a Desa.

També pots veure l’IVA des del nivell de l’article:

 1. Ves a Articles des del Tauler de control en línia de Square.

 2. Fes clic a un article per a obrir-ne la pàgina d’informació. Si s’han aplicat impostos a un article, es mostraran a Impost sobre les vendes.

 3. Si no s’hi ha aplicat l’IVA sobre les vendes, fes clic a Compte i configuració > IVA de les vendes per començar.

Nota: quan s’introdueixi un import personalitzat, l’IVA s’aplicarà automàticament. Per desactivar l’IVA per a imports personalitzats, ves a la configuració de l’IVA a l’aplicació de Square.

Crea l’IVA de l’article des de l’aplicació

Amb l’aplicació de Square, pots crear diversos tipus d’IVA i personalitzar com s’aplica als articles.

 1. Toca Més per anar al menú.

 2. Toca Configuració > Procés de pagament > IVA.

 3. Toca l’IVA que vulguis modificar o crea’n un de nou. Si estàs fent servir un dispositiu mòbil, toca la icona +. Si estàs fent servir una tauleta, toca Afegeix un IVA nou.

 4. Emplena la informació de l’IVA.

 5. Toca Tots els articles i serveis per aplicar aquest IVA a tots els articles i serveis presents i futurs, o toca Selecciona els articles per triar a quins articles s’aplicarà automàticament aquest IVA.

 6. Selecciona Serveis per triar a quins serveis s’aplicarà automàticament aquest IVA. Toca la fletxa per tornar enrere després de seleccionar articles i serveis específics.

 7. Activa Imports personalitzats per aplicar aquest IVA als imports que s’hagin introduït en el moment de la venda.

 8. Toca Preus dels articles i selecciona si vols que aquest IVA vagi inclòs en els preus dels articles o si s’afegirà al preu en el moment de la venda.

 9. Toca Desa.

Nota: ara mateix, l’opció d’aplicar l’IVA a Tots els articles i serveis està disponible a les aplicacions de TPV Square, Cites Square i Factures Square.

Modifica l’IVA en el moment de la venda

 1. Des de l’aplicació de Square, toca Venda actual i toca un article.

 2. A la secció IVA, activa o desactiva els tipus d’IVA aplicables.

Nota: a la pantalla Venda, també pots tocar IVA per veure tots els tipus d’IVA aplicats a la venda actual. Toca la icona vermella del menys per a eliminar un tipus d’IVA dels articles amb impost durant la venda.

Pots permetre que els empleats modifiquin l’IVA en el moment de fer una venda mitjançant els permisos de l’equip.

Gestiona els impostos amb l’eina d’importació del catàleg

Per crear el tipus impositiu, segueix els passos indicats anteriorment a la secció Crea impostos sobre les vendes als articles en línia. Un cop hagis completat aquest pas, segueix els passos que t’indiquem a continuació per aplicar l’impost al catàleg mitjançant l’eina d’importació.

 1. Un cop hagis creat el tipus impositiu, fes clic a Articles > Accions > Exporta la col·lecció al Tauler de control en línia de Square.

 2. Un cop exportat, les columnes dels impostos apareixeran al final del full de càlcul. Des d’aquí, introdueix Sí o No a cada fila d’article per aplicar, o no, el tipus impositiu a l’article seleccionat del catàleg.

 3. Per a catàlegs grans, els articles es poden ordenar per categoria. També es pot escriure una fórmula per facilitar l’aplicació dels tipus impositius en bloc.

 4. Un cop s’hagin assignat els tipus impositius als articles del full de càlcul, torna a Articles > Accions > Importa el catàleg > Modifica la col·lecció d’articles per pujar qualsevol canvi.

Nota: quan modifiquis un article del catàleg des del full de càlcul, no modifiquis ni eliminis el valor de la columna Testimoni. Quan es torna a importar, el testimoni es fa servir per identificar l’article existent al catàleg.

Desactiva l’IVA a l’aplicació

 1. Toca Més per anar al menú.

 2. Toca Configuració > Procés de pagament > IVA i selecciona l’IVA que vols eliminar.

 3. Desactiva Activat o toca Elimina l’IVA d’aquest punt de venda per eliminar-lo.

 4. Desa els canvis.

Impostos basats en regles

Amb els impostos basats en regles, pots configurar normes fiscals per excloure automàticament impostos de les compres que siguin d’aplicació a la teva zona. Per exemple, si la normativa del teu estat eximeix els compradors de l’impost sobre les vendes per a compres per sota dels 110 €, pots crear un impost basat en regles per excloure automàticament l’impost sobre les vendes dels articles que en compleixin els requisits.

Crea un impost basat en regles en línia

 1. Ves a Compte i configuració al Tauler de control en línia de Square > Negoci > Impostos sobre les vendes.

 2. Fes clic a Afegeix un impost.

 3. Tria un o més punts de venda on aplicar l’impost i fes clic a Fet.

 4. Introdueix el nom de l’impost i la quota i fes clic a Tots els articles per aplicar-lo a tots els articles de la col·lecció, o bé selecciona alguns articles específics. Nota: pots escollir Afegeix impostos al preu de l’article, que afegeix l’impost com a partida independent al preu, o bé Inclou impostos al preu de l’article, que mostra un únic import: l’impost sobre les vendes i el preu de l’article combinats.

 5. Activa l’opció Afegeix una norma d’exempció.

 6. Selecciona Si es fa servir opció de servei; si el preu de l’article és inferior a l’import o Si el preu total és inferior a l’import, i introdueix la quantitat o l’opció del servei, així com els articles amb impostos o les categories associades a l’impost.

  Nota: també pots optar per activar o desactivar l’opció Aplica l’exempció a altres imports.

 7. Fes clic a Desa.

Fes canvis en línia a un impost existent basat en regles

 1. Ves a Comptes i configuració al Tauler de control en línia de Square > Negoci > Impostos sobre les vendes.

 2. Selecciona un impost per obrir la pantalla Modifica els impostos. A partir d’aquí, pots fer les modificacions pertinents.

Quan hagis acabat de fer les modificacions, fes clic a Desa.

Desactiva o elimina un impost existent basat en regles

 1. Ves a Comptes i configuració al Tauler de control en línia de Square > Negoci > Impostos sobre les vendes.

 2. Selecciona un impost per obrir la pantalla Modifica els impostos.

 3. Fes clic a Accions a prop del botó Desa.

 4. Tria Desactiva l’impost o fes clic a Elimina per suprimir-lo.

Si has optat per desactivar l’impost, fes clic a Desa.