Torna a l’inici

Consulta dades de vendes en temps real al TPV de Square per a restaurants

A qui va dirigit aquest article?
Als gerents o propietaris de restaurants que fan servir el pla Plus o Prèmium de Square per a restaurants. Cal un permís per consultar els informes de vendes. Consulta més informació sobre els permisos dels empleats a Square per a restaurants.

Abans de començar

A l’informe de vendes en temps real de Square per a restaurants, podràs consultar totes les dades a l’instant.

S’hi inclou informació sobre el rendiment d’un torn en temps real i els comptes oberts, així com el total de vendes, amb una vista general dels comptes tancats. Amb aquestes dades en temps real, podràs analitzar el rendiment de les vendes del dia i prendre decisions relatives al personal durant el servei.

Per a més informació sobre les dades històriques, ves a la secció Informes i Analítiques Square des del Tauler de control de Square, i sobre els informes específics per a restaurants, a la secció Consulta informes sobre el rendiment del restaurant al Tauler de control de Square.

Obre l’informe de vendes en temps real

L’informe inclou els comptes oberts i tancats de les vendes processades durant l’horari comercial que figura al Tauler de control de Square.

A l’iPad

  1. Obre l’aplicació de TPV de Square per a restaurants i toca Compte > Mostra les vendes en temps real.
  2. Toca Actualitza per assegurar-te que s’hi incloguin els comptes més recents.
  3. Desplaça’t per consultar totes les dades.

A l’Square Register

  1. A l’aplicació de TPV de Square per a restaurants, toca Més > Mostra les vendes en temps real.
  2. Toca Actualitza per assegurar-te que s’hi incloguin els comptes més recents.
  3. Desplaça’t per consultar totes les dades.

A l’aplicació del Tauler de control de Square

  1. Obre-la i toca la icona de la persona.
  2. Toca Informes de comptes.
  3. Selecciona Tots els comptes.

Passos següents

Consulta més informació sobre com accedir a informes específics per a restaurants:

No trobes el que necessites?