Com creo un pla de negoci per a un restaurant?

El plan de negocio de un restaurante sirve para plasmar y alcanzar tus metas. Desde estrategia de marketing hasta el análisis DAFO, descubre sus elementos.

Com elaboro un bon pla de negoci per al meu restaurant?

L’elaboració del pla de negoci d’un restaurant és un pas fonamental per crear un projecte sòlid i viable. Quan fas els primers passos per obrir un restaurant, t’has de plantejar quina és la millor estratègia per posar-lo en marxa i fer que sigui rendible. Els inversors, cofundadors i socis seran una part important del recorregut. Per demostrar-los el teu plantejament i assegurar-te de seguir-lo, necessites un pla de negoci.

A continuació, expliquem què ha d’incloure el pla de negoci del teu restaurant.

El sistema integrado Square para restaurantes

Square para restaurantes es un poderoso sistema TPV diseñado para ayudarte a gestionar tu negocio.

Què és el pla de negoci d’un restaurant?

El pla de negoci del teu restaurant és el document en què descrius exactament el que crearàs, com serà el resultat i com faràs que sigui rendible.

Els plans de negoci solen incloure una sèrie d’elements comuns. És un document que la majoria dels bancs o inversors voldran veure abans de donar-te els diners, per la qual cosa és important que estigui ben redactat.

El pla és el document en què plasmes totes les teves idees i explores per escrit com pots identificar i explotar les oportunitats de negoci.

Crear un pla de negoci ajuda els emprenedors a assegurar-se que han pensat en tot, que han recollit tota la informació que necessiten i que saben els passos que han de seguir per assolir l’objectiu.

El pla de negoci d’un restaurant pot incloure:

 • El resum executiu.
 • La descripció de l’empresa.
 • L’estudi de mercat.
 • L’anàlisi de les fortaleses, oportunitats, debilitats i amenaces (el que es coneix com a «anàlisi DAFO»).
 • Detalls sobre les cartes i la reposició.
 • Una estratègia o un pla de màrqueting.
 • La definició del mercat objectiu.
 • Informació de la marca.
 • El pla general d’organització i gestió.
 • El pla d’inversió.

Donem un cop d’ull a cada element amb més detall.

Resum executiu

El resum executiu és una descripció general del pla de negoci del restaurant. S’ha de plantejar com una introducció clara i breu, amb flexibilitat suficient perquè el pla es pugui anar modificant a mesura que l’empresa creixi.

Al resum executiu, s’hi descriuen breument els temes que es desenvoluparan en profunditat al pla. També inclou els objectius del propietari (o propietaris) del restaurant, la proposta de valor del restaurant i els factors clau que faran que tingui èxit i es diferenciï de la competència. La pregunta fonamental que cal plantejar-se és: per què la gent necessita el meu restaurant?

Hi has d’incloure:

 • Una introducció concisa però convincent del pla de negoci.
 • Una introducció breu dels temes que es tractaran més endavant.
 • La proposta de valor.

Descripció de l’empresa

A la descripció de l’empresa s’hi presenta la visió del restaurant i la forma que prendrà. Amb la descripció, els lectors poden fer-se una idea més concreta de com serà el restaurant, quins són els seus objectius, com serà l’experiència que oferirà, a quin públic objectiu s’orientarà i qui estarà al càrrec.

Una bona manera de començar aquesta secció és descrivint la idea original: què et va portar a voler obrir un restaurant i a crear aquest en concret? A continuació, pots desenvolupar-ne els detalls, com ara el tipus de menjar que serviràs i com adaptaràs la carta per reflectir les tendències dels gustos dels comensals.

Hi has d’incloure:

 • El nom de l’empresa.
 • La ubicació.
 • Explicació del concepte i de l’oferta gastronòmica.
 • Resum dels motius per obrir aquest restaurant.
 • Objectius.

Estudi de mercat

L’estudi de mercat és una anàlisi del sector, de la competència i de la zona geogràfica que serveix perquè tant tu com el lector us feu una idea de la posició del restaurant al mercat.

Anàlisi del sector

Una anàlisi del sector és una avaluació qualitativa i quantitativa del mercat. Pensa en les tendències, en els factors econòmics (com ara els moments puntuals d’escassetat d’ingredients o de problemes de reposició que es puguin donar), en la despesa, en les actituds dels consumidors, etc. Tots aquests factors t’afectaran, per la qual cosa és important valorar com els gestionaràs, tant si t’afavoreixen com si et perjudiquen. Has d’analitzar el sector de la restauració en conjunt i tot allò que l’afecta.

Anàlisi de la competència

En aquesta anàlisi, hauràs d’avaluar els competidors de tot el mercat, especialment els de la teva zona. Descobreix qui té la quota de mercat més gran i a quina distància es troben els restaurants de la competència del teu. Quan tinguis tota la informació necessària, explica clarament els avantatges que tens respecte d’aquests negocis i com convertiràs els teus desavantatges en punts a favor.

Anàlisi geogràfica

Inclou una anàlisi de la ubicació del restaurant o de les opcions possibles. Hi ha molts factors que determinen l’èxit d’un restaurant, com ara analitzar les ubicacions dels altres restaurants de la zona. Que el barri es posi de moda, que sigui fàcil arribar-hi amb transport públic i que s’hi pugui aparcar són factors que contribueixen a augmentar o disminuir la popularitat d’un local.

Poques empreses (o cap) tenen una posició perfecta dins del mercat. Sempre sorgeixen competidors, modes i plans d’urbanització nous que canvien el panorama, i això es dona en el sector de la restauració i en qualsevol altre. Per tant, és important enumerar honestament els possibles problemes als quals et podries enfrontar. Fer-ho no només t’ajudarà a preparar-te, sinó que també inspirarà confiança als inversors, que veuran que t’ho prens seriosament.
També pots posar en pràctica l’estudi de mercat amb una anàlisi DAFO.

Anàlisi DAFO

Amb una anàlisi DAFO, estudies les debilitats (deficiències o manca d’experiència), les amenaces (que hauràs de superar), les fortaleses (avantatges competitius) i les oportunitats (de les quals es pot beneficiar el restaurant). Si diferencies aquestes àrees, et serà més fàcil aprofitar al màxim els punts positius i planificar-te per fer front als negatius. És una visió realista de tots els possibles problemes que poden sorgir i també dels possibles èxits.

En una anàlisi DAFO, has d’especificar amb honestedat els punts forts i febles del teu negoci. Cap restaurant no és millor que la competència en tot, així que pensa què farà que el teu es desmarqui. Identificaràs el teu nínxol si ets conscient del que fas millor i ho destaques, i també si ets conscient de les àrees en què no ets el número u.

Hi pots incloure:

 • Una llista dels teus punts forts i una explicació de com els desenvoluparàs.
 • Una llista dels teus punts febles i una explicació de com milloraràs en aquestes àrees.
 • Una llista d’oportunitats que pots aprofitar.
 • Una llista d’amenaces a què has de fer front.

Carta i reposició

Tothom (també els inversors) vol saber què se servirà al teu restaurant, així que descriu la carta de la manera més detallada possible al pla de negoci.

Aquesta secció està dissenyada específicament perquè hi introdueixis els elements de la carta, les descripcions dels plats i les llistes d’ingredients necessaris per preparar els plats i les begudes. Les descripcions influeixen molt en la percepció de la carta, per la qual cosa es poden fer servir com a tàctica de màrqueting. Es pot dir que són una manera d’«alimentar la imaginació», perquè ajuden el client a fer-se una idea de l’aspecte i del sabor que tindrà el menjar.

Si pots fer una prova de la carta i afegir-ne la informació al pla de negoci, molt millor. Provar les receptes i assegurar-se que funcionen i que hi ha un públic per als plats que ofereixes pot estalviar-te molts diners i maldecaps, i és possible que això ajudi la teva empresa a sobreviure a llarg termini.

Enumera els llocs on adquiriràs els productes, així com els venedors i els proveïdors. També pensa en els gustos i les actituds dels clients i determina si vols fer servir o no productes locals respectuosos amb el medi ambient per reforçar un enfocament comercial ecològic.

Altres punts que has de tractar, més administratius però molt necessaris, són: com organitzaràs la gestió de les existènciesmanagement) del restaurant, què faràs amb les deixalles i com compliràs amb les normatives de seguretat.

Afegeix-hi:

 • Una llista dels articles de la carta amb descripcions.
 • Fotos de cada article.
 • Explicació del teu concepte de carta.
 • Una llista dels proveïdors i venedors.
 • Una llista de les fonts d’aliments de collita pròpia (com un hort d’herbes aromàtiques).

Estratègia de màrqueting

A la secció d’estratègia de màrqueting del pla de negoci del restaurant has d’explicar com promocionaràs el restaurant i com n’augmentaràs les vendes. Es pot dividir en tres subseccions: un enunciat de posicionament, una explicació de com arribaràs al teu mercat objectiu i una descripció general de la marca.

Posicionament del restaurant

Aquí has d’exposar la proposta del restaurant: el missatge fonamental que vols fer arribar al públic.

Hi has d’incloure:

 • Una descripció de tot allò que diferencia el teu restaurant dels altres, i del valor diferencial que aportarà als clients.
 • El punt clau sobre el negoci que vols que tothom conegui.
 • El segment o la categoria en què competeix l’empresa.
 • Proves i raons que convencin els clients del teu mercat objectiu que realment el teu restaurant serà diferent.

Definició del mercat objectiu

Ja has definit el públic objectiu a la descripció de l’empresa, i l’estudi de mercat també haurà revelat les característiques de les persones que podrien estar interessades en el restaurant. Aquesta subsecció et permet analitzar més detalladament els seus perfils i pensar en els missatges de màrqueting que més els arribaran.

Un element important per entendre qui és el teu públic objectiu és esbrinar amb quins canals de màrqueting interactuen més. Segurament trobaràs que els estudiants, per exemple, són molt actius a les xarxes socials, mentre que els professionals de més edat i més nivell econòmic cerquen nous restaurants en ressenyes de revistes conegudes i mitjançant recomanacions d’amics.

La marca

La teva marca és més que un simple logotip: és la teva personalitat i la manera com la gent et percep. Un exercici senzill per començar a desenvolupar la marca és seleccionar una llista de termes que descriguin bé el teu restaurant. A continuació, pensa en les emocions que vols evocar als clients quan et visitin o quan rebin comunicacions de màrqueting.

Quan hagis desenvolupat completament aquests conceptes, comença a pensar en combinacions de colors, fonts, dissenys de llocs web i, per descomptat, un logotip. Tot això ha d’estar en consonància amb allò que has descobert sobre la personalitat de l’empresa. En finalitzar el disseny del teu pla de negoci, dona a aquests recursos visuals espai perquè destaquin a la pàgina.

La imatge de marca també s’ha de plasmar en el disseny i la distribució de l’interior del restaurant. Aquests dos factors influeixen molt en la satisfacció del client. El disseny de l’interior és el primer que veuen els clients quan entren per la porta i pot dir molt sobre la marca del restaurant.

Explica com provaràs diferents estratègies de màrqueting i en quins criteris et basaràs per determinar quina funciona millor. Tots els comentaris, opinions i crítiques que rebis en aquest punt et seran de gran ajuda. Intenta obtenir el màxim d’informació possible sobre el que funciona i el que no, i sobre el que et falta per provar del mercat.

Màrqueting per generar trànsit

Ara que has definit la idea central del teu enfocament de màrqueting, pots començar a planificar activitats com les següents:

 • Un esdeveniment com a restaurant pop-up o una nit amb convidats prèvia a l’obertura.
 • Descomptes especials determinades nits de la setmana.
 • Maridatges del xef.
 • Opcions per emportar.
 • Esdeveniments benèfics.

Organització i gestió

Enumera les funcions i les responsabilitats dels equips d’administració, del personal de sala i del personal de cuina. Tant la quantitat d’empleats com la qualitat de la seva feina seran factors decisius per a l’èxit del restaurant. És important que contractis persones que creguin en la proposta de valor del restaurant i que el nombre sigui l’adequat per treballar de manera eficient.

Aquesta secció també ha d’incloure el tipus de forma jurídica que triaràs per al restaurant: societat limitada, societat anònima, etc. L’estatut jurídic determina el tipus d’impostos que es pagaran, per la qual cosa és recomanable parlar amb un assessor fiscal abans d’inscriure el negoci al registre mercantil.

La tecnologia també té un paper important en el funcionament del restaurant, així que també has de descriure els sistemes que tens previst fer servir. Un TPV integrat per a l’hostaleria et permetrà portar fàcilment un registre de totes les vendes, gestionar els empleats, les existències i l’inventari, analitzar el rendiment comercial, actualitzar les cartes i les distribucions de sala i recollir comentaris dels clients. Són totes les eines que necessita una empresa per respondre a la demanda.

Amb un sistema digital de comandes per a la cuina eficaç i integrat, com Square KDS, mantindràs la sala i la cuina sincronitzades a fi de garantir que totes les comandes es mostrin i es completin fàcilment. Rep, registra i consulta totes les comandes mitjançant les comandes digitals. Als restaurants més grans, es poden instal·lar diverses pantalles a la cuina perquè es pugui accedir al sistema fàcilment des de qualsevol partida.

Els lectors de targeta mòbils, que funcionen amb el teu TPV, permeten al personal de sala cobrar des de la taula, cosa que agilitza la rotació de clients. Aquesta és només una de les estratègies clau per obtenir guanys en el sector de la restauració i simplificar la vida a tothom.

Pla d’inversió

Finalment, no podem oblidar-nos de la gran pregunta sobre els diners: quant costarà tot això? Aquesta secció se centra en tres temes principals: els costos a l’hora de posar en marxa el restaurant, les opcions de finançament i l’anàlisi de l’equilibri entre beneficis i despeses. Aquesta part és probablement la més important del pla de negoci i pot resultar complicada si els números no són el teu fort. No dubtis a contactar amb un assessor fiscal si necessites l’ajuda d’un professional. Saber que aquesta secció està ben plantejada et donarà seguretat a l’hora de parlar amb els possibles inversors. Abans d’obrir un restaurant, cal tenir la certesa que s’han fet bé els números perquè l’empresa funcioni i sigui competitiva.

Hi has d’incloure:

 • La inversió inicial, com ara el que et gastaràs en taules i cadires, il·luminació i equip de cuina.
 • Les despeses fixes, com ara de llum, aigua, lloguer i salaris.
 • El percentatge del cost del menjar.
 • Les opcions de finançament.
 • L’import que vols que et financin (si escau), amb una justificació.
 • L’anàlisi de l’equilibri entre beneficis i despeses.

La presentació

Tot el que hem descrit fins ara és només un esbós del pla de negoci ideal d’un restaurant, però no t’has de limitar a les seccions esmentades. Pots incloure’n d’altres, afegir-hi detalls i reordenar-les com més et convingui.

La consideració final per al pla de negoci del restaurant és com presentaràs totes les notes, apunts i llistes. A continuació t’oferim algunes idees sobre com pots organitzar i presentar tota aquesta feina que has fet:

 • Crea una presentació digital.
  Una presentació digital et permet consolidar totes les teves idees en un sol document, el qual es pot compartir i llegir fàcilment. Tria un disseny simple per evitar la sobrecàrrega d’informació, de manera que el públic pugui concentrar-se en el que és important. Recomanem que el pla de negoci sigui privat. Si el puges a Internet, assegura’t de fer servir la configuració de privacitat adequada.

 • Fes algunes còpies en paper.
  Malgrat que la majoria de persones llegeixen tot tipus de documents en línia, tenir un pla de negoci en paper, que es pugui entregar i llegir sense accés a Internet, et pot fer guanyar molts punts. Imprimeix-lo en una copisteria i tria paper de qualitat.

 • Prepara notes.
  L’oportunitat de parlar en persona amb possibles socis és estressant i emocionant a parts iguals. Pots crear algunes targetes en paper o notes digitals en què destaquis la informació clau a fi d’aconseguir una presentació professional i entretinguda.

Prepara el restaurant i els teus plans per al futur

La COVID-19 va accelerar els plans de negoci de molts restaurants en funcionament, que van començar a oferir opcions de menjar per emportar i per entregar a domicili, comandes en línia i de recollida a l’establiment, taules a la terrassa i pagaments sense contacte. Els llocs web dels restaurants es van fer imprescindibles.

És probable que a partir d’ara totes aquestes coses siguin fonamentals perquè els restaurants funcionin. Per tant, si les incorpores al teu pla de negoci des del principi, tindràs més possibilitats d’èxit.
Hi ha altres modalitats del sector que estan guanyant popularitat, com ara les opcions sense carn o amb menys carn i els menjars neutres en carboni.

És important parar atenció a les tendències del món de la restauració i tenir un pla per seguir les que arrelin. No és absolutament necessari seguir les tendències, però almenys hauries de plantejar-te per què no ho fas o quines propostes tens com a alternativa.

Punts clau per al pla de negoci del restaurant

No cal seguir un format concret a l’hora de redactar o presentar el pla de negoci i no cal que hi incloguis tot el que hem esmentat aquí. També pots afegir-hi altres coses, si vols.

L’important és que creïs un pla de negoci convincent per guiar el desenvolupament del restaurant, que t’asseguris que hi hagi una estratègia per al desenvolupament del negoci i que puguis demostrar com obtindràs guanys.

Tenir un pla et pot ajudar a complir els teus objectius com a propietari d’un negoci i també ajudarà els inversors i bancs a entendre i compartir la teva visió.

Finalment, si tira endavant, els teus clients podran gaudir del restaurant i de la meravellosa experiència que has ideat.