Glossari de negocis

Què són els ingressos nets?

Aquest article té una finalitat didàctica i no representa cap mena d’assessorament financer, legal o fiscal. Per rebre assessorament específic i aplicable al teu negoci, posa’t en contacte amb un professional.

Els ingressos nets són els diners que queden després de pagar les despeses d’una empresa.

Es mostren a la part inferior del compte de beneficis i pèrdues d’una empresa. És per això que sovint s’anomenen el resultat final. Els ingressos nets també es poden denominar benefici net o guanys nets.

Exemples d’ingressos nets

La fórmula per calcular els ingressos nets més bàsica és: Ingressos totals - Despeses totals

Els ingressos totals fan referència tant als ingressos operatius com als no operatius. Per exemple, a més dels ingressos de les vendes, una empresa pot rebre ingressos d’inversions. Així mateix, si una empresa deslliga actius, els guanys que se’n derivin es comptaran com a ingressos.

Les despeses totals volen dir exactament això. S’hi inclouen tant les despeses d’explotació com les despeses atípiques, juntament amb les despeses procedents d’interessos, impostos, depreciació i amortització.

Els ingressos nets en comparació amb els ingressos bruts

Els ingressos nets i els ingressos bruts són, respectivament, l’última i la primera línia del compte de guanys i pèrdues d’una empresa. Cadascun és un indicador útil de la salut financera general d’una empresa.

Per als inversors, però, pot ser encara més útil traçar el camí des dels ingressos bruts d’una empresa fins als seus ingressos nets. Això els permet valorar el nivell amb què una empresa està gestionant les despeses.

Per tant, pot proporcionar una visió tant de la qualitat de la gestió d’una empresa com de les seves perspectives de futur. Per exemple, si una empresa té uns ingressos elevats i uns guanys operatius elevats, però els ingressos nets són baixos, això és un indicador que està gastant gran part del seu pressupost en despeses no operatives.

Si els diners es gasten en màrqueting, això podria ser un signe que l’empresa està impulsant el seu creixement. Tanmateix, si es destinen a la gestió, pot ser un signe que a l’empresa hi ha processos ineficients a la part administrativa.

Els ingressos nets en comparació amb el marge de beneficis

Els ingressos nets es fan servir per calcular el marge de beneficis d’una empresa. Un marge de benefici és la quantitat de beneficis que l’empresa obté amb cada article que ven o cada hora de servei que cobra.

La fórmula per calcular el marge de benefici és: Ingressos nets / Ingressos totals

El marge de beneficis d’una empresa també és un bon indicador de com està controlant les seves despeses. Dit això, els marges de benefici poden variar molt d’un sector a un altre. Per tant, és essencial que els inversors comparin una empresa amb empreses similars, no amb empreses d’un sector completament diferent.

Com a regla general, els sectors empresarials que treballen amb volums grans tendeixen a tenir marges de benefici més baixos. El volum de vendes, tanmateix, hauria de compensar-ho per donar uns ingressos nets adequats. D’altra banda, les empreses amb els marges de benefici més alts solen tenir el volum més baix de vendes.

Els ingressos nets en comparació amb els beneficis per acció (BPA)

Els ingressos nets també es fan servir per calcular els beneficis per acció.

La fórmula per calcular els beneficis per acció és: Ingressos nets / Total d’accions emeses

Els beneficis per acció no tenen res a veure amb el preu de les accions ni amb els dividends dels accionistes, tot i que sovint influirà en tots dos.

El preu de l’acció és simplement el preu pel qual cotitza una acció a la borsa. És probable que les accions amb valors de BPA més elevats cotitzin per preus més alts que les accions amb valors de BPA més baixos, tot i que això no és absolut.

Els dividends dels accionistes són els diners que es treuen de l’empresa i es distribueixen entre els accionistes. Les empreses amb ingressos nets més alts solen tenir una posició més favorable per pagar dividends als accionistes que les empreses amb ingressos nets més baixos.

De nou, però, el fet que una empresa es pugui permetre pagar dividends a un accionista no vol dir que ho faci. Per exemple, pot ser que les empreses més joves prefereixin retenir els beneficis per finançar el seu creixement. Fins i tot hi ha empreses més consolidades que potser preferiran retenir els beneficis com a actius al seu balanç de situació, en cas que hagin d’afrontar despeses inesperades.

Descobreix com Square et pot ajudar a gestionar el teu negoci

Software TPV gratuït

TPV Square facilita les vendes en persona, en línia, per telèfon i fora de l’establiment. És senzill de fer servir i no cal formació.

Enllaços al procés de pagament

Crea enllaços de pagament, botons de compra o codis QR amb Pagaments en línia Square. Comparteix-los en línia i comença a vendre sense necessitat de tenir un lloc web.

Terminal de pagaments

L’Square Terminal és el datàfon que et serveix per a tot, des de gestionar articles i acceptar pagaments fins a imprimir rebuts i cobrar.