Glossari de negocis

Què és un pressupost? Exemples i definició.

Aquest article té una finalitat didàctica i no representa cap mena d’assessorament financer, legal o fiscal. Per rebre assessorament específic i aplicable al teu negoci, posa’t en contacte amb un professional.

Fer previsions financeres és molt important per les empreses. Cal que les empreses vigilin de prop les seves finances per tal d’assegurar que les despeses d’explotació i els deutes estan coberts pels ingressos. Una planificació interanual acurada assegura que les empreses puguin invertir a millorar l’eficiència del seu funcionament i a crear un marc propici per a la rendibilitat.

Res d’això no seria possible si no es fessin pressupostos.

Exemples d’un pressupost empresarial

A totes les empreses els cal fer pressupostos, independentment de la mida o del sector. En la seva forma més simple, un pressupost és una previsió de rendiments (ingressos) i despeses durant un cert període de temps, que pot ser un mes, un trimestre o un exercici fiscal.

No obstant això, també hi ha diversos tipus específics de pressupostos que contribueixen a assegurar la salut financera, amb petites diferències.

Pressupost mestre

El pressupost mestre normalment és la base de tots els altres pressupostos de la companyia. El pressupost mestre generalment abasta tot l’exercici fiscal i inclou projeccions d’ingressos, despeses d’explotació, vendes i inversions de capital. Uneix tots els pressupostos de l’empresa, des del de vendes o producció fins al de màrqueting.

Pressupost operatiu

Un pressupost operatiu inclou tots els diners gastats i percebuts en el funcionament ordinari de l’empresa. Cobreix els ingressos per vendes i el cost dels productes venuts.

Pressupost variable

Un pressupost variable és especialment útil a empreses els costos de les quals depenen estretament del nivell d’activitat empresarial, ja que canvia en funció del nivell d’ingressos a cada moment. Un cop s’ha completat un període comptable, els ingressos o altres dades rellevants s’introdueixen al pressupost variable, on s’ajusten i modifiquen per després comptabilitzar-se respecte a les despeses reals.

Els pressupostos variables són més fàcils d’actualitzar quan el futur és incert, però també es poden fer servir pressupostos fixos per tenir una visió de conjunt. Per exemple, en un entorn de comerç al detall, les despeses generals es poden tractar com a cost fix, en canvi, el cost de les mercaderies serà més impredictible, ja que depèn directament dels rendiments.

Pressupost fix

Algunes entitats com les organitzacions sense ànim de lucre i els ministeris tenen un pressupost anual fix. Això vol dir que tenen un ingrés anual fix i probablement també despeses fixes. Un pressupost fix no es veu afectat per factors com la producció o les vendes.

Ara bé, això no vol dir que només les organitzacions sense ànim de lucre puguin fer servir pressupostos fixos. Moltes empreses parteixen d’un pressupost fix i hi fan ajustos a finals d’any en funció de si cal més o menys.

Pressupost del flux de caixa

Un pressupost del flux de caixa serveix per determinar quants diners genera una empresa en un determinat període de temps. Mitjançant una estreta supervisió dels comptes pendents de cobrament, es fa el seguiment dels rendiments derivats de vendes i altres fonts d’ingressos. També fa el seguiment de les despeses d’explotació, pagaments de deutes i altres sortides de fons per a assegurar que hi hagi un marge d’explotació segur.

Per què pressupostar és essencial per a les empreses?

Si les PIME no fan pressupostos acuradament, poden perdre el compte del flux de diners que entra i surt de les seves empreses. Això pot resultar en impagament de deutes, comissions i càrrecs innecessaris, o deteriorament de les relacions amb proveïdors.

Pressupost complet:

  • Permet a les empreses invertir diners en equipament i actius capaços de contribuir al creixement (inversió de capital).
  • Garanteix que les empreses estalviïn per a despeses imprevistes, protegint-se així dels riscos.
  • Assegura que es puguin fer pagaments a proveïdors i subministradors, ajudant l’empresa a mantenir una bona relació comercial amb ells.
  • Dona suport al flux de caixa i ajuda les empreses a evitar endeutar-se amb interessos alts com els préstecs pont o les targetes de crèdit d’empresa.
  • Fa que les empreses puguin establir objectius pressupostaris per tal de gestionar els seus diners de forma més eficient.

Més informació sobre quant costa crear una empresa o PIME

Preguntes freqüents sobre pressupostos

Quina és la diferència entre un pla pressupostari fix i un de variable?

En un pressupost fix, les xifres dels ingressos i de les despeses no varien en tot el període de temps en qüestió. El pressupost roman igual amb independència dels canvis que hi hagi a les finances de l’empresa. Els pressupostos flexibles, en canvi, poden canviar segons fluctuacions en vendes, volums de producció o circumstàncies externes.

Què són les variacions pressupostàries?

Una variació pressupostària és la diferència que pot sorgir entre un pressupost fix i els resultats en termes reals que experimenten les finances d’una empresa. Si el pressupost acaba essent més gran que el previst es classifica com a favorable. Si el pressupost és més petit que l’esperat, es classifica com a desfavorable.

Descobreix com Square et pot ajudar a gestionar el teu negoci

Software TPV gratuït

TPV Square facilita les vendes en persona, en línia, per telèfon i fora de l’establiment. És senzill de fer servir i no cal formació.

Enllaços al procés de pagament

Crea enllaços de pagament, botons de compra o codis QR amb Pagaments en línia Square. Comparteix-los en línia i comença a vendre sense necessitat de tenir un lloc web.

Terminal de pagaments

L’Square Terminal és el datàfon que et serveix per a tot, des de gestionar articles i acceptar pagaments fins a imprimir rebuts i cobrar.