Glossari de negocis

Què és una despesa d’explotació?

Aquest article té una finalitat didàctica i no representa cap mena d’assessorament financer, legal o fiscal. Per rebre assessorament específic i aplicable al teu negoci, posa’t en contacte amb un professional.

Una despesa d’explotació és una despesa relacionada amb les operacions bàsiques d’un negoci. Les despeses d’explotació són les primeres despeses que es mostren a l’estat de resultats d’una empresa. L’import que queda després de deduir les despeses d’explotació dels ingressos bruts es coneix com a ingressos d’explotació.

Exemples de despeses d’explotació: quines són les despeses d’explotació d’una empresa?

En general, les despeses d’explotació es poden dividir en les quatre grans categories que t’indiquem a continuació:

 • Despeses generals
 • Cost dels productes venuts
 • Cost dels ingressos (serveis)
 • Despeses comercials, generals i administratives

El terme «despeses generals» fa referència a les despeses operatives fixes que les empreses han de pagar, independentment de la producció. En general, són les mateixes per a totes les empreses, com ara:

 • Lloguer o hipoteca.
 • Serveis
 • Determinats tipus d’assegurances.
 • Costos laborals bàsics (empleats permanents i amb contracte).

Els termes «cost dels productes venuts» i «cost dels ingressos» fan referència als costos operatius que estan directament relacionats amb la producció de béns o serveis, com ara:

 • Equips i subministraments.
 • Mà d’obra no essencial (com ara empleats de durada determinada i autònoms o pagament d’hores extres per als empleats).
 • Assegurança addicional (per cobrir l’increment en la producció).
 • Despeses comercials, generals i administratives

Aquí s’hi poden incloure des de vendes, publicitat i elements relacionats amb el màrqueting fins a costos de distribució, investigació i desenvolupament. Moltes despeses comercials, generals i administratives també es consideren despeses generals.

Comparació entre despeses d’explotació i altres despeses d’explotació

Les altres despeses d’explotació són les que no tenen relació directa amb les operacions essencials del negoci. Els exemples més habituals són els interessos, els impostos, la depreciació i l’amortització. Les menys comunes també poden procedir de cancel·lacions d’inventaris, costos de reestructuració i fins i tot l’acord al qual s’arriba en un plet.

Despeses d’explotació en comptabilitat

En comptabilitat, el benefici brut d’una empresa es mostra a la primera línia del compte de pèrdues i guanys. Les despeses d’explotació es mostren immediatament després d’això. Si deduïm les despeses d’explotació dels ingressos bruts, s’obtenen els ingressos d’explotació.

A continuació et mostrem les despeses atípiques. Un cop s’han deduït aquests costos dels ingressos d’explotació de l’empresa, els diners que en resulten són els ingressos nets o benefici net de l’empresa.

El benefici net es pot fer servir per calcular el marge net de benefici. El càlcul que cal fer és el següent:

Benefici net/Ingressos totals = Marge net de benefici

La importància de les despeses d’explotació

Sent realistes, hi ha dues facetes importants per gestionar amb èxit les despeses d’explotació. La primera és saber quan convé gastar i quan convé estalviar. La segona és saber com gastar.

Diferència entre gastar i estalviar

Els negocis que competeixen exclusivament pel preu poden beneficiar-se de reduir els costos al mínim. La majoria de negocis, tanmateix, competeixen en la relació qualitat-preu. Això vol dir que han de mantenir els costos al mínim que es puguin permetre sense comprometre la qualitat.

Hi ha dues estratègies principals que els negocis solen fer servir per aconseguir-ho.

En primer lloc, busquen treure el màxim valor de cada compra que fan. Això vol dir pensar amb deteniment què necessiten i volen i buscar la manera més assequible d’aconseguir-ho. En general, els negocis provaran d’esdevenir clients valuosos per als seus proveïdors. Per exemple, normalment intentaran fer menys comandes de més volum, per aprofitar els preus ajustats al volum.
Poden fer la comanda amb molta antelació i, possiblement, fer un pagament inicial per assegurar-se de rebre els productes (o serveis).

En segon lloc, sempre busquen maneres més eficients de fer les coses. Per exemple, els negocis fan servir la tecnologia cada cop més per reduir els costos de les nòmines sense comprometre el rendiment.

Saber gastar

Per a molts negocis, cal equilibrar el desig d’aconseguir la màxima relació qualitat-preu en cada compra amb la necessitat de mantenir un flux de caixa fiable. Això pot comportar que les empreses facin compres més petites, tot i que saben que comprar en volum resultaria més econòmic.

Com a opció alternativa, poden evitar comprar articles i arrendar-los o llogar-los. A la llarga, això pot resultar més car, però la despesa addicional sovint es pot justificar amb la flexibilitat afegida, la millora del flux de caixa i la capacitat de mantenir l’efectiu disponible al balanç de situació.

Descobreix com Square et pot ajudar a gestionar el teu negoci

Software TPV gratuït

TPV Square facilita les vendes en persona, en línia, per telèfon i fora de l’establiment. És senzill de fer servir i no cal formació.

Enllaços al procés de pagament

Crea enllaços de pagament, botons de compra o codis QR amb Pagaments en línia Square. Comparteix-los en línia i comença a vendre sense necessitat de tenir un lloc web.

Terminal de pagaments

L’Square Terminal és el datàfon que et serveix per a tot, des de gestionar articles i acceptar pagaments fins a imprimir rebuts i cobrar.