Glossari de negocis

Què és la comptabilitat en una empresa?

Aquest article té una finalitat didàctica i no representa cap mena d’assessorament financer, legal o fiscal. Per rebre assessorament específic i aplicable al teu negoci, posa’t en contacte amb un professional.

La comptabilitat empresarial és la metodologia que fan servir les empreses per treure l’entrellat de les seves finances. Sense una comptabilitat precisa, les PIMES no poden abordar el flux de caixa, prendre decisions financeres informades ni garantir el compliment de les seves obligacions fiscals.

Els negocis poden gestionar els seus comptes amb personal propi o contractar un servei extern de comptabilitat per gestionar-los. Tant si esculls gestionar els teus comptes com si no, sempre val la pena conèixer els principis bàsics de comptabilitat per entendre millor les finances del teu negoci.

Conceptes bàsics de comptabilitat per a negocis

La comptabilitat empresarial és un terme molt ampli que engloba diversos principis i disciplines. Tanmateix, aquests conceptes bàsics de comptabilitat t’ajudaran a entendre els fonaments que influeixen en la presa de decisions empresarials i a garantir el compliment de les teves obligacions fiscals quan l’empresa hagi de presentar la declaració de la renda. Donem-hi un cop d’ull!

Actius, passius i patrimoni net

Els tres principis comptables principals són els actius, els passius i el patrimoni net.

Les finances de la teva empresa estan formades per tot allò que deus (els passius, allò que tu i els teus accionistes posseïu (el patrimoni net) i els elements que fan de l’empresa el que és (els actius).

Els actius i els passius es divideixen en les subcategories següents:

  • Actius corrents: actius que només tindràs durant un any o menys, com ara l’efectiu, els comptes a cobrar, les despeses pagades per avançat i les existències/inventari

  • Actius fixos: són actius a llarg termini, com ara la maquinària, l’actiu immobilitzat o l’equipament que t’acompanyen a llarg termini

  • Passius corrents: els passius corrents són deutes i despeses que s’han de pagar dins de l’any fiscal, com ara els préstecs a curt termini, els comptes a pagar, els sous, etc.

  • Passius a llarg termini: romandran a l’empresa durant més d’un any i no es poden convertir en efectiu. Poden ser els vehicles finançats o llogats, la maquinària o l’actiu immobilitzat, les marques registrades i patents, etc.

Aquesta és la fórmula fonamental de la comptabilitat:

Actius = Passius + Patrimoni net

Diferències entre la comptabilitat de caixa i la comptabilitat per meritació

L’efectiu i la meritació són mètodes comptables diferents que es presten a diferents mides de negoci i models d’operació. La diferència principal ve quan l’efectiu es registra com a actiu.

Quan es fa servir el mètode de caixa, els fons es registren com a actiu tan bon punt es reben. Els impostos es calculen a partir dels guanys nets resultants. És la forma més senzilla de fer la comptabilitat, i la fan servir les empreses més petites i les microempreses.

Quan es fa servir el mètode de meritació, els ingressos es reconeixen tan bon punt l’empresa envia una factura. Tot i que l’empresa encara no té accés a l’import de la factura, tècnicament és un actiu. De la mateixa manera, les despeses es registren en el període que coincideix amb els ingressos que han ajudat a generar, en comptes del moment en què surten els fons.

Comptabilitat o llibres d’ingressos i despeses: quina diferència hi ha?

Tenir un llibre d’ingressos i despeses és una de les disciplines que engloba la comptabilitat. Consisteix a registrar les transaccions diàries que tenen lloc al negoci i assegurar-se que tots els ingressos i despeses es comptabilitzin correctament.

La comptabilitat, d’altra banda, se centra en el panorama general i fa servir les dades registrades a través dels llibres d’ingressos i despeses per orientar les decisions empresarials.

Preguntes més freqüents sobre la comptabilitat en una empresa

Per què és important la comptabilitat en un negoci?

La comptabilitat és fonamental per tenir una visió completa de les finances del teu negoci. Ajuda els negocis a entendre millor els seus actius, passius i patrimoni net i a prendre decisions estratègiques en conseqüència.

La comptabilitat empresarial també és fonamental per garantir la precisió i el compliment de les obligacions a l’hora d’informar dels teus ingressos i despeses.

Tinc comptable. També necessito algú que em faci els llibres?

Els comptables poden incloure els llibres d’ingressos i despeses com a part del seu servei, o no. Si ets un autònom o una microempresa, és possible que puguis gestionar els llibres d’ingressos i despeses pel teu compte. De totes maneres, això pot resultar poc pràctic per a algunes PIMES. Hi ha molts serveis independents per portar els llibres, fins i tot de manera automatitzada.

Amb Square, pots incorporar una de les integracions dels nostres col·laboradors amb tota facilitat per satisfer les teves necessitats fiscals i de comptabilitat.

Pots consultar més informació a la Plataforma d’aplicacions.

Descobreix com Square et pot ajudar a gestionar el teu negoci

Software TPV gratuït

TPV Square facilita les vendes en persona, en línia, per telèfon i fora de l’establiment. És senzill de fer servir i no cal formació.

Enllaços al procés de pagament

Crea enllaços de pagament, botons de compra o codis QR amb Pagaments en línia Square. Comparteix-los en línia i comença a vendre sense necessitat de tenir un lloc web.

Terminal de pagaments

L’Square Terminal és el datàfon que et serveix per a tot, des de gestionar articles i acceptar pagaments fins a imprimir rebuts i cobrar.