Glossari de negocis

Què és un préstec?

Aquest article té una finalitat didàctica i no representa cap mena d’assessorament financer, legal o fiscal. Per rebre assessorament específic i aplicable al teu negoci, posa’t en contacte amb un professional.

Un préstec és una suma de diners que un creditor avança a un prestatari. El prestatari accepta tornar els diners dins d’un termini acordat, normalment amb interessos. El creditor pot demanar al prestatari que aporti algun tipus d’assegurança, com ara un avalador o proves de béns.

Exemples de préstecs

A Espanya, els préstecs acostumen a ser de dos tipus: personals i de negocis. Ambdós es poden subdividir en tipus de préstec més petits. Per exemple, dins dels personals, podem trobar préstecs per a un cotxe o una hipoteca.

Dins de la categoria de préstecs per a negocis hi ha els préstecs d’actiu corrent, de finançament d’actius i de finançament de factures. Així mateix, els bons també es consideren préstecs de negocis. Tot i això, el seu funcionament és una mica diferent del funcionament dels préstecs convencionals.

Per a què es fan servir els préstecs?

Dins de l’àmbit dels consumidors, els préstecs personals se solen fer servir per finançar compres que un particular no es podria permetre d’una altra manera. Per exemple, hi ha molta gent que només pot comprar-se una casa mitjançant una hipoteca. Els préstecs personals també es poden fer servir per consolidar deutes.

En l’àmbit empresarial, els préstecs s’acostumen a fer servir per finançar el creixement d’un negoci, perquè això li permet créixer més de pressa que si només fes servir els seus propis ingressos. Pot ser que els propietaris d’empreses prefereixin demanar un préstec en lloc de fer inversions, ja que això els permet no perdre el control de l’empresa.

Comparativa entre els préstecs i el crèdit renovable

Un préstec és una suma específica de diners que es deixa durant un termini acordat. La majoria de préstecs es tornen seguint un calendari regular. A Espanya, la pràctica estàndard és pagar-ne les quotes cada mes.

El crèdit renovable és un acord segons el qual un creditor posarà una quantitat de crèdit a disposició del prestatari, que aquest podrà fer servir o no. Si fa ús del crèdit, pot agafar-ne la quantitat que desitgi dins del seu límit de crèdit. Els pagaments mensuals que hagi de fer el prestatari dependran de l’import del crèdit que hagi fet servir durant aquell mes (i també del tipus d’interès). Es continuaran duent a terme indefinidament fins que el prestatari o el creditor decideixin anul·lar l’acord.

Dos exemples habituals de línies de crèdit renovable són els descoberts bancaris i les targetes de crèdit. Estan disponibles tant per a particulars com per a negocis. Els negocis també poden obtenir línies de crèdit específiques.

Comparativa entre els préstecs i els bons

En essència, els bons són un tipus de préstec entre iguals i funcionen de manera similar al micromecenatge. Els negocis estableixen l’import de diners que necessiten i durant quant de temps. També defineixen quin tipus d’interès estan disposats a pagar i poden determinar un límit mínim o màxim per als creditors.

Tal com passa amb les comissions dels préstecs, els tipus d’interès dels bons tindran en compte els preus del mercat per a deutes similars. A més, també es tindrà en compte la fiabilitat que es percebi del negoci. Per exemple, els possibles creditors probablement voldran estar al cas dels ingressos del negoci.

Descobreix com Square et pot ajudar a gestionar el teu negoci

Software TPV gratuït

TPV Square facilita les vendes en persona, en línia, per telèfon i fora de l’establiment. És senzill de fer servir i no cal formació.

Enllaços al procés de pagament

Crea enllaços de pagament, botons de compra o codis QR amb Pagaments en línia Square. Comparteix-los en línia i comença a vendre sense necessitat de tenir un lloc web.

Terminal de pagaments

L’Square Terminal és el datàfon que et serveix per a tot, des de gestionar articles i acceptar pagaments fins a imprimir rebuts i cobrar.