Glossari de negocis

Què és el NIF

Aquest article té una finalitat didàctica i no representa cap mena d’assessorament financer, legal o fiscal. Per rebre assessorament específic i aplicable al teu negoci, posa’t en contacte amb un professional.

Taula de continguts

Què és el NIF

NIF són les sigles de número d’identificació fiscal, el codi que identifica les persones físiques i jurídiques en qualsevol tràmit tributari.

Fins al 2008, el NIF només es feia servir per a les persones físiques, mentre que les empreses s’identificaven amb el codi d’identificació fiscal o CIF. Amb l’entrada en vigor del Reial decret 1065/2007, es va eliminar aquesta distinció i ara el NIF engloba tant a persones com a entitats. Tot i això, molta gent continua emprant el terme CIF indistintament per referir-se al NIF d’una empresa.

Tipus de NIF

El NIF pot tenir diverses formes en funció de qui identifiqui:

 • NIF de persones físiques: coincideix amb el document nacional d’identitat (DNI)
 • NIF de persones jurídiques: antigament es coneixia com a codi d’identificació fiscal (CIF)
 • NIF d’estrangers: identifica les persones sense nacionalitat espanyola i coincideix amb el número d’identitat d’estranger (NIE)

Usos del NIF

El NIF serveix per comprovar l’autenticitat d’una persona o una empresa en els tràmits tributaris. Per això, ha d’aparèixer a tots els documents perquè l’Agència Tributària els consideri vàlids, des de les factures d’empreses i autònoms, fins a les aportacions a un pla de pensions.

Per no oblidar-te d’incloure el NIF a les factures de la teva comptabilitat, et recomanem fer servir un programari de facturació que et permeti crear plantilles personalitzades amb totes les dades obligatòries de la teva empresa.

Estructura del NIF

L’estructura del NIF varia segons el tipus, cosa que ajuda a saber a simple vista si es refereix a una persona o a una empresa.

NIF de persones físiques

Per a les persones físiques amb nacionalitat espanyola, el NIF coincideix amb el DNI: 8 números + 1 lletra.

Per als estrangers que resideixen a Espanya, el NIF és igual que el NIE: 1 lletra + 7 números + 1 codi de control (numèric o alfabètic).

NIF de persones jurídiques

Pel que fa a les entitats i empreses, el NIF consta de nou caràcters: 1 lletra + 7 números + 1 codi de control (numèric o alfabètic). Cada element aporta algun tipus d’informació sobre l’entitat. Per exemple, les lletres representen la forma jurídica:

 • A (societats anònimes)
 • B (societats de responsabilitat limitada)
 • C (societats col·lectives)
 • E (comunitats de béns)
 • F (societats cooperatives)
 • G (associacions)
 • J (societats civils)

A més, els dígits identifiquen dades com la província on està registrada la societat, el número de registre provincial i el codi de control.

Com sol·licitar el NIF d’una empresa

El NIF s’ha de sol·licitar a l’Agència Tributària en el termini màxim d’un mes després de registrar l’empresa a Espanya. Aquest tràmit es pot fer de manera presencial o telemàtica amb un certificat digital.

La documentació bàsica que cal adjuntar a la sol·licitud és:

 • model 036 emplenat
 • fotocòpia del DNI del representant de l’empresa
 • model de representació (si el sol·licita un representant legal)
 • original i fotocòpia de l’escriptura de constitució de l’empresa
 • certificat d’alta al Registre Mercantil

Com sol·licitar el NIF d’un autònom

El procés és més senzill per als autònoms, ja que el NIF coincideix amb el DNI. Només cal donar-se d’alta al cens d’empresaris, professionals i retenidors omplint el model 036.

Simplifica la facturació del teu negoci

Crea factures electròniques, accepta pagaments i accelera els cobraments amb el software de facturació de Square

Preguntes freqüents sobre el NIF

Es pot treballar sense un NIF?

És obligatori sol·licitar el NIF abans de començar l’activitat empresarial. En cas contrari, no podràs adquirir ni vendre béns o serveis, emetre factures, fer cobraments ni contractar personal. Si vols iniciar l’activitat abans d’obtenir el NIF, has de sol·licitar un NIF provisional que et permeti començar a funcionar fins que rebis el NIF definitiu.

Es pot revocar el NIF?

En alguns casos, l’Agència Tributària pot anul·lar o revocar el codi NIF d’una empresa, cosa que impedeix continuar l’activitat. Això pot passar per diversos motius:

 • no tenir activitat durant 3 períodes seguits
 • no començar l’activitat en menys de 3 mesos des de la constitució de la societat
 • tenir deutes amb Hisenda
 • dur a terme activitats sospitoses
 • utilitzar fons comuns per constituir diferents societats

Descobreix com Square et pot ajudar a gestionar el teu negoci

Software TPV gratuït

TPV Square facilita les vendes en persona, en línia, per telèfon i fora de l’establiment. És senzill de fer servir i no cal formació.

Enllaços al procés de pagament

Crea enllaços de pagament, botons de compra o codis QR amb Pagaments en línia Square. Comparteix-los en línia i comença a vendre sense necessitat de tenir un lloc web.

Terminal de pagaments

L’Square Terminal és el datàfon que et serveix per a tot, des de gestionar articles i acceptar pagaments fins a imprimir rebuts i cobrar.