Glossari de negocis

Què és el CIF d’una empresa

Aquest article té una finalitat didàctica i no representa cap mena d’assessorament financer, legal o fiscal. Per rebre assessorament específic i aplicable al teu negoci, posa’t en contacte amb un professional.

CIF són les sigles de codi d’identificació fiscal, un codi alfanumèric que serveix per identificar les persones o entitats jurídiques.

Taula de continguts

Què és el CIF

El codi d’identificació fiscal o CIF és el codi alfanumèric que identifica les empreses i les persones jurídiques que desenvolupen una activitat econòmica al nostre país.

Diferència entre CIF i NIF

El CIF és el sistema d’identificació fiscal que es va utilitzar durant molts anys a Espanya. Tradicionalment, el CIF identificava tributàriament les empreses i el NIF (número d’identificació fiscal) es referia a les persones físiques.

A partir de l’entrada en vigor del Reial decret 1065/2007 el 2008, el NIF va passar a englobar tant les persones com les empreses.

Malgrat el canvi, al món empresarial és habitual continuar referint-se col·loquialment a aquest codi com a CIF i, per tant, convé que sàpigues què signifiquen aquestes sigles. Només tingues en compte que, si un proveïdor o un client et demana el CIF de la teva empresa, en realitat es refereix legalment al NIF.

Estructura del CIF

El CIF (l’actual NIF) està format per nou caràcters: una lletra i vuit dígits. En el cas de les empreses d’origen estranger, l’estructura del CIF canvia i passa a constar de set dígits i una lletra al final.

La lletra del CIF té un significat concret perquè aporta la informació jurídica sobre l’empresa. Per exemple, les lletres més comunes són:

 • A (societats anònimes)
 • B (societats de responsabilitat limitada)
 • C (societats col·lectives)
 • E (comunitats de béns)
 • F (societats cooperatives)
 • G (associacions)
 • J (societats civils)

De la mateixa manera, els dígits que les segueixen també tenen un significat:

 • els primers dos dígits identifiquen la província on es troba la societat
 • els cinc dígits següents corresponen al número aportat pel registre provincial
 • el darrer dígit és un codi de control únic que pot ser un número o una lletra

Usos del CIF

El CIF o NIF és un dels documents més importants d’una empresa. S’utilitza per a qualsevol activitat comercial i empresarial, per això és imprescindible que estigui reflectit a les factures. També s’ha d’incloure en totes les autoliquidacions i escrits que es presentin a l’Agència Tributària.

Com sol·licitar el CIF d’una empresa

La sol·licitud del CIF s’ha de fer en el termini màxim d’un mes després de registrar l’empresa a Espanya. L’Agència Tributària és l’encarregada de tramitar-lo i el tràmit es pot fer de manera presencial o en línia.

Aquesta és la documentació que necessites per obtenir el CIF o NIF:

 • model 036 emplenat
 • fotocòpia del DNI del representant de l’empresa
 • model de representació (si el sol·licita un representant legal)
 • original i fotocòpia de l’escriptura de constitució de l’empresa
 • certificat d’alta al Registre Mercantil

Simplifica la facturació del teu negoci

Crea factures electròniques, accepta pagaments i accelera els cobraments amb el software de facturació de Square

Preguntes freqüents sobre el CIF

És obligatori sol·licitar el CIF?

Sí, el CIF és obligatori per a totes les persones jurídiques, empreses i pimes. Tingues en compte que no podràs iniciar la teva activitat (és a dir, començar a vendre, contractar personal ni comprar mercaderies als teus proveïdors) fins que hagis obtingut el CIF o NIF.

Els autònoms necessiten un CIF?

No, els autònoms no necessiten un CIF. En el cas dels treballadors per compte propi, el DNI actua com a número d’identificació fiscal i és suficient per poder facturar.

Descobreix com Square et pot ajudar a gestionar el teu negoci

Software TPV gratuït

TPV Square facilita les vendes en persona, en línia, per telèfon i fora de l’establiment. És senzill de fer servir i no cal formació.

Enllaços al procés de pagament

Crea enllaços de pagament, botons de compra o codis QR amb Pagaments en línia Square. Comparteix-los en línia i comença a vendre sense necessitat de tenir un lloc web.

Terminal de pagaments

L’Square Terminal és el datàfon que et serveix per a tot, des de gestionar articles i acceptar pagaments fins a imprimir rebuts i cobrar.