Glossari de negocis

Què són els ingressos?

Aquest article té una finalitat didàctica i no representa cap mena d’assessorament financer, legal o fiscal. Per rebre assessorament específic i aplicable al teu negoci, posa’t en contacte amb un professional.

Índex

Definició d’ingressos

Un dels objectius principals a l’hora de dirigir un negoci és guanyar diners. Els ingressos són el total de diners que obté l’empresa per la venda de productes i serveis. També es coneixen com a vendes brutes i sovint se’ls menciona com a «línia principal», ja que és la primera rúbrica del compte de resultats de l’empresa.

Fórmula per calcular els ingressos

És molt important fer el càlcul dels ingressos, ja que t’ajuda a racionalitzar les decisions que hagis de prendre al negoci i et permet controlar el creixement dels beneficis. Per fer-ho, et pots valer de la fórmula següent:

Mitjana de preus dels productes x Nombre de vendes = Ingressos

Informes d’ingressos

L’objectiu d’una empresa és maximitzar els ingressos i minimitzar les despeses, sobretot al principi, quan comença a generar vendes o adquirir clients i els costos són més elevats. L’empresa ha de portar un registre detallat de la seva activitat financera, incloent-hi les vendes i altres ingressos, al final d’un període comptable, que pot ser mensual, trimestral o anual.

És essencial fer-ne un seguiment per controlar el creixement dels ingressos i garantir que els preus siguin correctes, però també per calcular els impostos que cal pagar a l’Agència Tributària.

Diferència entre ingressos bruts i ingressos nets

Els ingressos bruts són els diners que l’empresa guanya en total amb els productes o serveis que vens, entre altres fonts d’ingressos. Els ingressos nets són els diners que guanya l’empresa restant-hi els costos, com ara els costos de fabricació, lloguer, matèries primeres, sous, etcètera.

Comptabilitat dels ingressos

A l’hora de fer la comptabilitat, és vital tenir un bon control financer per tenir clars els beneficis que estàs obtenint, on cal estalviar més, si els preus són correctes, els impostos que et tocarà pagar i com és el teu flux de caixa.
La comptabilitat es divideix en ingressos d’explotació i ingressos no relacionats amb l’explotació.

  • Els ingressos d’explotació són els diners que generes amb les activitats principals del negoci. Ho pots dividir en diverses fonts d’ingressos, de manera que sàpigues exactament quins productes o serveis t’aporten més efectiu.
  • Els ingressos no relacionats amb l’explotació representen l’efectiu que reps a partir d’altres fonts, com ara els dividends d’accions, els beneficis d’inversions o la venda d’actius.

Aquests es poden dividir, alhora, en ingressos acumulats i diferits, que tenen lloc quan la venda i la transferència dels fons no es produeixen en el mateix moment. La comptabilitat acumulada serveix per anotar els ingressos quan el client ha comprat alguna cosa, però la pagarà més endavant. Els ingressos diferits, en canvi, es fan servir en la situació contrària, en què el client ha pagat per avançat per rebre alguna cosa en el futur.

Els diners procedents de les vendes o altres fonts d’ingressos queden registrats a dalt de tot del compte de resultats. Per calcular els beneficis bruts, de vegades anomenats ingressos nets, cal restar-hi el cost dels productes venuts.

Simplifica la facturació del teu negoci

Crea factures electròniques, accepta pagaments i accelera els cobraments amb el software de facturació de Square

Preguntes més freqüents sobre els ingressos

Els ingressos i les vendes són el mateix?

Els termes es fan servir indistintament, però tècnicament són diferents. Els ingressos són els diners que rep l’empresa. Les vendes, en canvi, són les vendes de productes i serveis que fa l’empresa.

Els ingressos i la facturació són el mateix?

De nou, es fan servir indistintament, però signifiquen coses diferents. La facturació són els ingressos bruts, és a dir, l’import total dels ingressos provinents de les vendes i altres fonts d’ingressos que rep l’empresa. També es refereix a quantes vegades una empresa produeix o elimina actius i afecta l’eficiència de l’empresa, mentre que els ingressos afecten la rendibilitat.

Els ingressos poden ser negatius?

Poden tornar-se negatius si les devolucions i els reembossaments de productes superen els ingressos de les vendes i altres fonts d’ingressos. Pot indicar una mala posició financera, o ser conseqüència d’una alteració macroeconòmica fora del control de l’empresa.

Descobreix com Square et pot ajudar a gestionar el teu negoci

Software TPV gratuït

TPV Square facilita les vendes en persona, en línia, per telèfon i fora de l’establiment. És senzill de fer servir i no cal formació.

Enllaços al procés de pagament

Crea enllaços de pagament, botons de compra o codis QR amb Pagaments en línia Square. Comparteix-los en línia i comença a vendre sense necessitat de tenir un lloc web.

Terminal de pagaments

L’Square Terminal és el datàfon que et serveix per a tot, des de gestionar articles i acceptar pagaments fins a imprimir rebuts i cobrar.