Glossari de negocis

Què és la comptabilitat?

Aquest article té una finalitat didàctica i no representa cap mena d’assessorament financer, legal o fiscal. Per rebre assessorament específic i aplicable al teu negoci, posa’t en contacte amb un professional.

Mantenir les finances d’un negoci en harmonia implica comptabilitzar cadascuna de les transaccions financeres. Aquesta informació no només és essencial per a la fiscalitat, sinó que també t’ajuda a garantir el control del flux de caixa del negoci. Com més precisos i actualitzats siguin els registres, més fàcil serà gestionar les finances del teu petit negoci.

Els registres financers s’han d’actualitzar diàriament. No obstant això, molts petits negocis no tenen el temps o els recursos per gestionar-los pel seu compte. Per aquest motiu, sovint confien en algú que els faci els llibres o en programaris de comptabilització automatitzada per registrar les transaccions i tenir al dia els números.

Si els llibres d’ingressos i despeses no es porten al dia, els negocis poden tenir problemes en l’àmbit fiscal a causa d’errors o oblits en les transaccions del flux de caixa.

Exemples de tasques de la tenidoria de llibres d’ingressos i despeses

Els llibres d’ingressos i despeses són una part essencial de la gestió financera d’una empresa i per mantenir-los al dia cal fer una quantitat diversa de tasques. Com a part de les responsabilitats que té, un tenidor de llibres ha de:

  • registrar totes les transaccions financeres

  • gestionar els comptes bancaris de l’empresa i fer que coincideixin els imports

  • gestionar els comptes per cobrar i per pagar

  • gestionar les nòmines de l’empresa

  • fer el seguiment de la depreciació dels actius de l’empresa

  • ajudar els comptables a preparar els informes i extractes fiscals

  • introduir les dades i preparar els informes fiscals

Els tenidors de llibres d’ingressos i despeses han d’implicar-se en millorar l’eficiència del procés de comptabilitat fent servir programaris basats en el núvol i automatitzant i simplificant les tasques de registre dels ingressos i despeses.

Més informació sobre les integracions per a la comptabilitat dels col·laboradors de Square.

Quina diferència hi ha entre els llibres d’ingressos i despeses i la comptabilitat?

El teu petit negoci ja té un comptable, cal que també tingui un tenidor de llibres d’ingressos i despeses? Tot i que els dos conceptes acostumen a englobar-se dins de la comptabilitat, la definició d’un tenidor de llibres d’ingressos i despeses és diferent de la d’un comptable.

La feina d’un tenidor de llibres d’ingressos i despeses consisteix a dur un registre diari de les transaccions financeres dels negocis dels seus clients. D’altra banda, un comptable acostuma a treballar en un àmbit més ampli. Els comptables normalment treballen amb els tenidors de llibres i analitzen i revisen les dades registrades en els llibres financers anuals de l’empresa.

Simplifica la facturació del teu negoci

Crea factures electròniques, accepta pagaments i accelera els cobraments amb el software de facturació de Square

Preguntes freqüents sobre comptabilitat

Què és el sistema de partida doble?

És possible que les persones que no estiguin familiaritzades amb la comptabilitat no coneguin termes com el sistema de partida única i el sistema de partida doble.

En el sistema de partida doble, la premissa és que cada transacció té dues parts: abonaments, d’una banda, i dèbits de l’altra. Per exemple, si un negoci petit demana un préstec de 10 000 €, es registrarà dues vegades al sistema de partida doble: s’afegiran 10 000 € als actius, però també s’anotaran els 10 000 € com a passius.

Hauria de tenir un comptable intern o contractar-ne un d’extern?

Els negocis tenen diverses opcions de comptabilitat. Poden crear el seu propi equip intern de comptabilitat, contractar una empresa externa per obtenir serveis de comptabilitat, o fer servir una combinació de les dues possibilitats segons escaigui.

L’avantatge d’un equip intern és la bona disponibilitat i el suport instantani que reps tan bon punt ho necessitis. No obstant això, tindràs més despeses generals si tens en compte els salaris i les pensions que hauràs de cobrir. D’altra banda, contractar serveis externs de comptabilitat pot suposar una opció que s’adapta més a l’economia i necessitats de les pimes.

Una manera alternativa d’abordar-ho és fer servir un programari de comptabilitat automatitzada i designar un empleat o un equip petit que s’ocupi d’implementar-lo com a part de les seves funcions.

Puc encarregar-me jo de la comptabilitat?

Els micronegocis i els treballadors autònoms poden considerar més convenient, des d’un punt de vista econòmic, encarregar-se de la comptabilitat i donar accés als comptables als seus registres. Hi ha molts cursos gratuïts de comptabilitat que poden aportar nocions bàsiques a les pimes per abordar-ho.

Amb l’ajuda d’un programari automatitzat per a negocis, pot resultar fàcil integrar la comptabilitat als processos que duus a terme al teu negoci.

Descobreix com Square et pot ajudar a gestionar el teu negoci

Software TPV gratuït

TPV Square facilita les vendes en persona, en línia, per telèfon i fora de l’establiment. És senzill de fer servir i no cal formació.

Enllaços al procés de pagament

Crea enllaços de pagament, botons de compra o codis QR amb Pagaments en línia Square. Comparteix-los en línia i comença a vendre sense necessitat de tenir un lloc web.

Terminal de pagaments

L’Square Terminal és el datàfon que et serveix per a tot, des de gestionar articles i acceptar pagaments fins a imprimir rebuts i cobrar.