Glossari de negocis

Què és el capital?

Aquest article té una finalitat didàctica i no representa cap mena d’assessorament financer, legal o fiscal. Per rebre assessorament específic i aplicable al teu negoci, posa’t en contacte amb un professional.

El capital és la clau per tenir un negoci pròsper i plenament funcional. Sense capital, un negoci no pot funcionar. De la mateixa manera, cap organització, sigui una entitat benèfica, una llar o fins i tot l’economia d’un país, tampoc no podria funcionar sense capital.

Però a què ens referim exactament quan parlem de capital?

Molta gent fa servir els termes capital, diners o efectiu indistintament. Tanmateix, si bé l’efectiu és, sens dubte, un tipus de capital, la definició de capital s’estén més enllà dels diners.

En efecte, el capital pot fer referència a qualsevol actiu de la teva empresa que tingui valor monetari, des de l’inventari fins a la maquinària o fins i tot propietats que tinguis. No obstant això, el capital sol fer referència als actius líquids que té una empresa per fer front a les seves despeses. Els negocis fan servir el capital per pagar els costos que es deriven de lliurar els seus productes i serveis. Per tant, quan adquireixes components nous o renoves el programari, això es coneix com a inversió de capital.

Com més gran sigui el capital d’una organització, més elevat es considera el seu valor.

Exemples de capital

El capital d’una empresa sol entrar en una sola categoria. Tot i que a vegades es poden superposar, aquests són els exemples més habituals de capital que hi pot haver dins d’una organització.

Capital en accions

El capital en accions s’adquireix sempre que un inversor compra accions d’una empresa. Es divideix en capital públic i privat. El capital públic s’adquireix quan els inversors cotitzen a la borsa, mentre que el capital privat prové d’inversors privats.

Capital de deute

El capital de deute és el capital que l’empresa adquireix assumint deutes. Aquests poden incloure préstecs de capital inicial, finançament pont, targetes de crèdit i altres formes de deute empresarial.

Capital circulant

El capital circulant fa referència als fons i actius líquids disponibles per cobrir les despeses d’explotació de l’empresa. Poden ser, per exemple:

 • Pagaments de lloguers o hipoteques
 • Serveis
 • Inventari
 • Sous
 • Aportacions a les pensions
 • Inversions de capital com ara maquinària, actiu immobilitzat o programari
 • Pagaments de préstecs o liquidacions de la targeta de crèdit de l’empresa
 • Funcions externalitzades, com ara recursos humans, elaboració de nòmines o màrqueting

Capital humà

No tots els tipus de capital són tangibles ni es poden reflectir en el balanç de situació d’una empresa. El capital humà, per exemple, fa referència al valor econòmic de la feina que duen a terme els treballadors de l’empresa, com ara les seves competències, experiència, formació i educació formal, però també la seva salut i lleialtat.

Capital social

Com a exemple de capital intangible, el capital social fa referència als possibles beneficis que sorgeixen de la interacció humana i les xarxes socials: propostes i oportunitats de futur, informació útil, idees innovadores o fins i tot favors. També pot contribuir a l’èxit d’una empresa creant un entorn de confiança mútua i valors compartits.

La relació entre capital i flux de caixa

La relació entre el capital i el flux de caixa és summament important per als negocis. La gestió del flux de caixa ha de garantir que l’empresa tingui un capital circulant preparat per fer front a les seves obligacions financeres.
El capital circulant i el flux de caixa són termes que sovint es fan servir indistintament.

Tanmateix, el capital circulant proporciona una vista general de les finances de l’empresa, mentre que el flux de caixa fa referència a la quantitat d’efectiu que el negoci pot generar dins d’un període de temps determinat.

Preguntes més freqüents sobre el capital

Què són els actius de capital?

Els actius de capital són els actius d’una empresa que ajuden a conformar el seu valor net. Això no només vol dir l’efectiu que té a la seva disposició, sinó les propietats, vehicles, maquinària, inversions, adreces IP i qualsevol altra cosa que tingui valor monetari.

Quina diferència hi ha entre els actius immobilitzats i els actius líquids?

Els actius immobilitzats de capital ajuden l’empresa a generar efectiu. No obstant això, no es consumeixen, no es venen ni es llencen ràpidament per guanyar diners. La maquinària i els vehicles són exemples d’actius immobilitzats.

D’altra banda, els actius líquids es mouen per l’empresa amb més rapidesa i llibertat. Poden ser les accions, els bons, els comptes a cobrar i, per descomptat, l’efectiu.

D‘on prové el capital?

A més del capital humà i social, les empreses tenen tres fonts principals de capital, que són:

 • Capital circulant: és el capital necessari per facilitar el funcionament de l’empresa i fer front a les obligacions a temps.

 • Capital de deute: és el capital que s’obté contractant préstecs empresarials, targetes de crèdit i altres deutes.

 • Capital en accions: és el que s’obté mitjançant l’emissió de bons i accions, sigui de manera privada o en borsa.

Descobreix com Square et pot ajudar a gestionar el teu negoci

Software de facturació

Factures Square és un software de facturació gratuït i integral que ajuda els negocis a sol·licitar i a gestionar factures, pressupostos i pagaments i fer-ne el seguiment, tot des d’un sol lloc.

Botiga virtual gratuïta

Amb Vendes en línia Square, pots convertir qualsevol negoci en un negoci en línia amb un lloc web de comerç electrònic gratuït. Crea una botiga online gratuïta que se sincronitzi amb el teu inventari i les xarxes socials.

Terminal de pagament mòbil

L’Square Reader et permet acceptar targetes amb xip i PIN, targetes sense contacte, Apple Pay i Google Pay siguis on siguis. Connecta’t sense fil, accepta pagaments i rep els teus diners en un tres i no res.