Glossari de negocis

Apreciació: significat i exemples

Aquest article té una finalitat didàctica i no representa cap mena d’assessorament financer, legal o fiscal. Per rebre assessorament específic i aplicable al teu negoci, posa’t en contacte amb un professional.

L’apreciació és un augment del valor amb el pas del temps. En principi, qualsevol actiu es pot revalorar. A la pràctica, l’apreciació és més probable en actius amb una vida útil indefinida (com la propietat). Per contra, els actius amb una vida finita solen perdre valor amb el pas del temps. Aquest fenomen es coneix com a depreciació.

Exemples d’apreciació

En el context dels negocis, les formes d’apreciació més habituals són:

  • Apreciació del capital
  • Apreciació de la moneda
  • Alguns negocis també poden beneficiar-se de l’apreciació immobiliària

L’apreciació del capital es refereix a l’augment del valor dels actius financers. Per exemple, una empresa pot optar per vendre part de les seves operacions a una altra empresa. Pot prendre part o la totalitat del pagament en accions de l’altra empresa. Si aquestes accions guanyen valor amb el pas del temps, la primera empresa es beneficiarà de l’apreciació del capital.

L’apreciació de les divises es produeix quan una moneda guanya valor en comparació amb una altra. Aquest fet se sol anomenar «taxa de canvi». L’apreciació de les divises pot ser un benefici si tens reserves en aquesta moneda. Si no en tens, però, pot ser un inconvenient perquè fa que els béns i els serveis siguin més cars de comprar.

Si un negoci té terres (com ara una granja) o propietats, també pot beneficiar-se de l’apreciació immobiliària. Tant la terra com la propietat tenen un subministrament limitat i en general es poden fer servir indefinidament. Això significa que generalment guanyen valor amb el pas del temps.

Per què els actius es revaloren?

Hi ha tres raons principals per les quals els actius es revaloren:

  • Inflació
  • Subministrament reduït
  • Augment de la demanda

El terme inflació fa referència al fet que els preus en general tendeixen a augmentar amb el pas del temps. Tanmateix, no augmenten necessàriament igual. Encara més: fins i tot amb la inflació, alguns actius encara poden depreciar-se. Això és molt més probable si tenen una vida útil finita.

Si el subministrament es redueix o augmenta la demanda, pot créixer la competència entre els compradors. Això es pot traduir en preus de compra més elevats i valors més elevats per als actius que ja té una empresa.

Com es calcula l’apreciació?

Si tens un actiu, la manera més fàcil de calcular-ne l’apreciació és fer servir la taxa de creixement percentual anual. Per fer-ho, agafa el valor de l’actiu al cap d’un any i divideix-lo pel valor de l’actiu a principis d’any. A continuació, resta un 1 del resultat i multiplica la resposta per 100.

Per exemple, si un actiu valia 100 € a principis d’any i 150 € al final, el càlcul seria el següent:

(150/100) - 1 = 0,5
0,5 * 100 = 50

Així doncs, tenim una apreciació anual del 50 %.

Si et vens un actiu, pots calcular la seva apreciació total mitjançant la taxa de creixement anual composta.

Per calcular-la, agafa el valor de l’actiu quan el vens i divideix-lo pel valor de l’actiu quan el vas comprar. Aleshores, resta el resultat de dividir 1 durant el nombre d’anys que has tingut l’actiu. Per acabar, resta un 1 del resultat i multiplica la resposta per 100.

Per exemple, si vas comprar un actiu per 100 € i el vens cinc anys després per 150 €, el càlcul seria el següent:

(150/100) - (1/5) = 1,3
1,3 - 1 = 0,3
0,3 * 100 = 30

De manera que té una taxa de creixement anual composta del 30 %.

Comprendre el significat de l’apreciació en els negocis

El terme apreciació sona molt positiu. En els negocis, però, no sempre és així.
Recollir l’apreciació al balanç d’una empresa pot fer que sembli anar millor. A més, si els actius augmenten de valor, és possible que funcionin com a garantia addicional per al finançament.

D’altra banda, si els actius augmenten de valor, poden costar més d’assegurar. També pot haver-hi implicacions fiscals, sobretot amb els béns immobles.

Descobreix com Square et pot ajudar a gestionar el teu negoci

Software TPV gratuït

TPV Square facilita les vendes en persona, en línia, per telèfon i fora de l’establiment. És senzill de fer servir i no cal formació.

Enllaços al procés de pagament

Crea enllaços de pagament, botons de compra o codis QR amb Pagaments en línia Square. Comparteix-los en línia i comença a vendre sense necessitat de tenir un lloc web.

Terminal de pagaments

L’Square Terminal és el datàfon que et serveix per a tot, des de gestionar articles i acceptar pagaments fins a imprimir rebuts i cobrar.