Glossari de negocis

Marge: una definició

Aquest article té una finalitat didàctica i no representa cap mena d’assessorament financer, legal o fiscal. Per rebre assessorament específic i aplicable al teu negoci, posa’t en contacte amb un professional.

Índex

Què és el marge?

En el context dels negocis, el marge és la diferència entre el preu al qual es ven un producte i els costos associats a la fabricació o venda del producte (o el cost dels productes venuts).

En termes generals, el marge d’una empresa és la relació entre beneficis i ingressos. El marge és una de les mètriques de rendiment més importants que els negocis han de supervisar i controlar. Una empresa pot generar ingressos enormes, però si té uns costos d’explotació molt elevats, és probable que tingui un marge de benefici molt baix. Quan els marges són desproporcionadament baixos, les empreses han de trobar maneres de reduir els costos o d’augmentar els ingressos fins que el marge representi un percentatge més gran dels ingressos.

Sigui com sigui, tot i que aquesta és la definició més comuna de marge, en el món empresarial i financer se’n fan servir també moltes altres.

Exemples de marge

El significat de la paraula depèn del context en què es fa servir. Mentre que la definició anterior és la més habitual entre els propietaris dels negocis, n’hi ha d’altres emprades per inversors, prestadors i negociants. Donem-hi un cop d’ull.

Inversions i intercanvis comercials

En el context dels intercanvis comercials, el marge és el capital que un inversor manlleva a un corredor per fer una inversió. Representa la diferència entre el valor de la inversió i el valor del préstec. Els inversors poden utilitzar un compte de corretatge, que es coneix com a compte de marge. L’inversor fa servir els fons o valors del compte com a garantia per a un préstec. Per obrir un compte de marge amb un corredor, cal un dipòsit, conegut com a marge mínim.

La pràctica de la compra a crèdit significa manllevar fons a un corredor per negociar amb actius. Aleshores, aquests actius formen la garantia del préstec que s’obté del corredor.

Hipoteques

També hi ha marges en els préstecs hipotecaris. A les hipoteques a tipus variable es paguen tipus que canvien en relació amb l’augment i la baixada dels tipus d’interès nacionals. Per mitigar les pèrdues, els prestadors crearan un marge sobre el tipus base del Banc d’Espanya.

Diferents tipus de marge de beneficis

En la comptabilitat empresarial, hi ha diferents tipus de marge de beneficis que cal calcular i controlar per tenir ben clara la salut financera de l’empresa.

Marge brut

El marge brut de beneficis d’una empresa són els beneficis que l’empresa obté després de deduir els costos de producció variables, però abans de comptabilitzar els costos fixos. Es fa servir per entendre l’eficàcia de l’empresa a l’hora d’utilitzar els seus recursos, com ara els materials i el personal.

Marge net

El marge net de beneficis es calcula quan es dedueixen totes les despeses fora del cost dels productes venuts. Hi ha més d’una fórmula per fer-ho, però la manera més senzilla és començar amb els ingressos nets d’aquell període, que es troben a la línia inferior del compte de resultats de l’empresa. Divideix aquesta xifra entre els ingressos totals i multiplica la xifra resultant per 100. D’aquesta manera obtindràs el percentatge corresponent al marge de net beneficis.

Marge d’explotació

El marge d’explotació d’una empresa fa referència als beneficis que l’empresa obté dels ingressos després de comptabilitzar tots els costos variables (com ara les matèries primeres i els sous dels empleats), però abans que s’hagin pagat els impostos. Per calcular-lo, es divideixen els ingressos d’explotació de l’empresa entre les seves vendes netes.

Cobra de manera segura amb el sistema de pagaments de Square

Millora el flux de transaccions amb la nostra plataforma de pagaments: cobra de manera ràpida i accessible des de qualsevol lloc.

Preguntes més freqüents sobre els marges

Per què és important fer un seguiment dels marges?

Les empreses poden obtenir ingressos importants, però si els seus costos d’explotació són elevats, el negoci tindrà una mala salut financera. Per tant, l’empresa pot determinar la rendibilitat mitjançant el control dels seus marges bruts, els marges nets i els marges d’explotació.

Què és un ajust de marges?

Un ajust de marges és un escenari comercial en què un inversor necessita afegir més garantia al seu compte de marge. Un corredor emetrà un avís a l’inversor, que afegirà més fons als seus comptes, venent més valors si és necessari.

Descobreix com Square et pot ajudar a gestionar el teu negoci

Software de facturació

Factures Square és un software de facturació gratuït i integral que ajuda els negocis a sol·licitar i a gestionar factures, pressupostos i pagaments i fer-ne el seguiment, tot des d’un sol lloc.

Botiga virtual gratuïta

Amb Vendes en línia Square, pots convertir qualsevol negoci en un negoci en línia amb un lloc web de comerç electrònic gratuït. Crea una botiga online gratuïta que se sincronitzi amb el teu inventari i les xarxes socials.

Terminal de pagament mòbil

L’Square Reader et permet acceptar targetes amb xip i PIN, targetes sense contacte, Apple Pay i Google Pay siguis on siguis. Connecta’t sense fil, accepta pagaments i rep els teus diners en un tres i no res.