Comerç electrònic de Square

Accepta pagaments en línia amb les API de Square en tres passos

Pas 1

Crea una aplicació nova amb l’API de Square

Les consultes a una API de Square es verifiquen amb identificadors de les aplicacions i fitxes d’autorització (tant fitxes d’accés personal com fitxes tipus OAuth).

Per crear una aplicació nova, inicia sessió al tauler d’aplicacions del teu compte de Square.

Llavors, fes clic a + Nova aplicació i posa un nom a l’aplicació.

Pren nota de l‘identificador de l‘aplicació, l‘identificador del punt de venda i les fitxes d’accés personal assignades a l’aplicació.


Pas 2

Afegeix l’SDK de pagaments web de Square al teu procés de pagament

Square proporciona un exemple de formulari de pagament al web de documentació de Square per a desenvolupadors. Aquest formulari fa servir l’SDK de pagaments web per demanar un testimoni de targeta vàlid als servidors de Square i incorporar-lo a les dades del formulari abans d’enviar-lo a la pàgina de processament de pagaments. Per fer servir el formulari de mostra, configura appId i locId amb els identificadors que has generat en el pas anterior:

const appId = '{{ SET THE APPLICATION ID HERE}}'; const locId = '{{ SET THE LOCATION ID HERE}}'; 

El formulari de mostra té una formatació mínima; només inclou els camps necessaris per crear un «nonce» per a la targeta, un testimoni de pagament xifrat vàlid (número de targeta, codi CVV, data de venciment). Hauràs d’ampliar el formulari de mostra per recopilar altres dades de pagament que et puguin ser útils (per exemple, l’import del càrrec i la moneda emprada) i aplicar-hi estils que facin coincidir el disseny del formulari amb el del lloc web. Per exemple:


Pas 3

Fes servir l’API de Square per fer un càrrec a la targeta

L’últim pas és afegir un codi a la pàgina de processament dels pagaments que inicialitza un client de l’API de Square:

use Square\Models\Currency; use Square\SquareClient; use Square\Environment; // Replace 'XXXXXXXXXX' with an OAuth or your Personal Access Token const SQUARE_ACCESS_TOKEN = 'XXXXXXXXXX'; $client = new SquareClient([ 'accessToken' => SQUARE_ACCESS_TOKEN, 'environment' => Environment::SANDBOX, ]); 

Empaqueta la informació de pagament com a CreatePaymentRequest (com ara el testimoni de la targeta, recuperat pel formulari de pagament en el pas anterior):

// Package the charge amount and currency as a Money object $sourceId = $_POST[token]; $idempotencyKey = uniqid(); $amountMoney = new Money; $amountMoney->setAmount($_POST['amount']); $amountMoney->setCurrency(Currency::USD); $paymentRequest = new CreatePaymentRequest( $sourceId, $idempotencyKey, $amountMoney ); 

I crida el punt final de createPayment de l’API de pagaments a /v2/payments per processar la targeta:

// Create a PaymentsApi client to charge the card using our form info $paymentsApi = $client->getPaymentsApi(); // Call the PaymentsApi to create a payment using that card try { $result = $paymentsApi->createPayment($paymentRequest); } catch (Exception $e) { // Handle the exception } 

El punt final de createPayment fa un càrrec a la targeta associada amb el testimoni i proporciona una resposta que indica si la targeta ha permès fer-hi el càrrec o s’ha denegat. A continuació, els pagaments efectuats es poden revisar al Tauler de control de vendes del compte de Square.

Crea el teu compte de desenvolupador