API DE L’SQUARE TERMINAL

Connecta l’aplicació a l’Square Terminal per als pagaments en persona

Tant si has creat una aplicació TPV com un sistema de gestió d’empreses, pots connectar-ho sense fils a l’Square Terminal, el dispositiu per a targetes amb tot inclòs de Square. Ofereix pagaments físics des de qualsevol plataforma amb Square.


Pas 1: emparella l’aplicació amb l’Square Terminal

Crida l’API de dispositius per generar un codi de dispositiu i mostrar-lo a l’usuari. Un cop l’usuari iniciï la sessió al Terminal fent servir el codi, un esdeveniment webhook (que conté el device_id) et notificarà que el dispositiu està a punt per rebre una sol·licitud de pagament del teu sistema.

body = { idempotency_key: '{{RANDOM_STRING}}', device_code: { name: 'Counter 1', product_type: 'TERMINAL_API', location_id: 'B5E4484SHHNYH', } } client.devices.create_device_code(body: body)

Pas 2: envia un import de pagament des de la teva aplicació a Terminal

Crida Crea un procés de pagament al Terminal amb un import. Quan ho facis, el dispositiu mostrarà al client una sol·licitud de pagament.

body = { idempotency_key: '{{RANDOM_STRING}}', checkout: { amount_money: { amount: 2610, currency: 'USD' }, reference_id: 'id123', note: 'A brief note', device_options: { device_id: '{{DEVICE_ID}}' } } } client.terminal.create_terminal_checkout(body: body)

Pas 3: tanca la venda a l’aplicació

Un cop s’hagi fet el pagament, se’t notificarà a través de webhooks perquè puguis tancar la venda per la teva banda.

{ "merchant_id": "7NZR...NPC", "type": "terminal.checkout.updated", "event_id": "7229a692-def5-4a7e-b4f3-80638aa2f24d", "created_at": "2020-04-10T14:43:55.262Z", "data": { "type": "checkout.event", "id": "dhgENdnFOPXqO", "object": { "checkout": { "amount_money": { "amount": 2610, "currency": "USD" }, "app_id": "sq0idp-734M...nm6g", "created_at": "2020-04-10T14:43:55.262Z", "deadline_duration": "PT5M", "device_options": { "device_id": "{{DEVICE_ID}}", "skip_receipt_screen": false, "tip_settings": { "allow_tipping": false } }, "id": "dhgENdnFOPXqO", "note": "A brief note", "payment_ids": [ "dgzrZT...PouaB" ], "reference_id": "id123", "status": "COMPLETED", "updated_at": "2020-04-10T14:44:06.039Z" } } } }

Per què Square Terminal?

L’Square Terminal és un datàfon que accepta pagaments i imprimeix rebuts. L’ha dissenyat Square, per tant, és un mètode segur, fiable i eficient per cobrar pagaments.

Deixa que Square s’encarregui dels pagaments

Per obtenir més informació, consulta la Documentació de l’API del Terminal.