Glossari de negocis

Què és un passiu?

Aquest article té una finalitat didàctica i no representa cap mena d’assessorament financer, legal o fiscal. Per rebre assessorament específic i aplicable al teu negoci, posa’t en contacte amb un professional.

La definició de responsabilitat o passiu pot ser polifacètica en el món empresarial. En termes generals, pot ser qualsevol cosa de la qual es fa responsable la teva empresa. El terme responsabilitat es pot fer servir habitualment per descriure l’obligació legal o el risc d’una empresa. Per exemple, les empreses solen contractar una assegurança de responsabilitat civil general per evitar el risc legal si un membre de la societat es lesiona a les seves instal·lacions.

En termes comptables, però, un passiu es refereix a l’efectiu o altres actius que la teva empresa deu a una altra entitat. Pot ser un proveïdor, un proveïdor financer o fins i tot una persona individual, com ara un empleat. En els comptes comercials d’una empresa, els passius es registraran a la part dreta del balanç en oposició als actius de l’empresa.

Un passiu pot ser una suma monetària que una empresa pagarà a una altra entitat, o es pot pagar en béns o serveis. L’equilibri d’actius i passius permet a les empreses mantenir un flux de caixa lliure saludable i cobrir les seves despeses operatives.

Exemples de responsabilitat i passiu

Ara coneixem la definició de passiu. Però, com es veu en el context de la teva empresa? Els negocis es troben amb tot tipus de passius en el curs de les seves operacions. Tanmateix, normalment es divideixen en dues categories.

Passiu corrent

El passiu corrent són obligacions a curt termini que normalment s’espera que una empresa pagui en un any.

Alguns exemples habituals de passiu corrent són:

  • Sous dels empleats

  • Préstecs a curt termini

  • Inventari

  • Descoberts i despeses bancàries

  • Comptes a pagar (diners deguts a venedors i proveïdors)

  • Ingressos de clients

  • Passiu d’operacions interrompudes (com ara productes que s’han interromput o departaments que s’han tancat)

Tot i que els deutes a llarg termini no es comptabilitzen entre els passius corrents, els interessos i els venciments dels deutes a llarg termini sí.

Més informació sobre les solucions de Square per a cada tipus de negoci.

Passiu no corrent

El passiu no corrent o a llarg termini és aquell que s’espera que s’estengui més enllà del futur previsible. Si tardarà més de 12 mesos a liquidar-se, el més probable és que es classifiqui com a passiu no corrent.

Els deutes a llarg termini com les hipoteques i els contractes de finançament de vehicles i plantes són les formes més habituals de passiu no corrent. Altres poden ser:

  • Prestacions de jubilació per als empleats

  • Responsabilitats sobre les garanties dels productes

  • Obligacions d’arrendament a llarg termini de vehicles o planta

El passiu és el mateix que les despeses?

Tècnicament, les despeses es poden classificar com a passiu. Moltes despeses operatives (OpEX) s’inclouen en el passiu corrent d’una empresa, mentre que les despeses de capital (CapEX) s’inclouen en el passiu no corrent. Dit això, els dos termes no es poden intercanviar.

Les despeses són els costos associats a fer negocis. Es fan servir per calcular els ingressos nets deduint-los dels ingressos. S’inclouen en els comptes de resultats de l’empresa, mentre que el passiu i l’actiu apareixen al balanç. Quan les despeses s’ajornen o es paguen amb crèdit, es converteixen en passiu.

Preguntes més freqüents sobre el passiu

Què és el passiu corrent?

El passiu corrent són obligacions financeres a curt termini que normalment s’espera que es tornin en un termini de 12 mesos, com ara els comptes a pagar a venedors i proveïdors. Si un passiu tarda més temps a liquidar-se, es classifica com a passiu no corrent o a llarg termini.

Què és el passiu contingent?

Un passiu contingent és aquell que es pot produir o no en funció del resultat d’un esdeveniment en el futur. Les retirades de productes, les garanties i les targetes regal o notes de crèdit no utilitzades són exemples de passiu contingent. De totes maneres, l’exemple més habitual és una demanda no resolta o una amenaça d’acció legal.

Com es fa servir el passiu per calcular el patrimoni net?

El patrimoni net del propietari descriu quina part del negoci l’empresa té (actiu) i quant deu a altres entitats (passiu). En deduir el passiu d’una empresa del seu actiu, una empresa pot calcular el seu patrimoni net.

Descobreix com Square et pot ajudar a gestionar el teu negoci.

Programari de facturació

Factures Square és un programari de facturació gratuït i integral que ajuda els negocis a sol·licitar i a gestionar factures, pressupostos i pagaments i fer-ne el seguiment, tot des d’un sol lloc.

Botiga virtual gratuïta

Amb Vendes en línia Square, pots convertir qualsevol negoci en un negoci en línia amb un lloc web de comerç electrònic gratuït. Crea una botiga virtual gratuïta que se sincronitzi amb el teu inventari i les xarxes socials.

Terminal de pagament mòbil

L’Square Reader et permet acceptar targetes amb xip i PIN, targetes sense contacte, Apple Pay i Google Pay siguis on siguis. Connecta’t sense fil, accepta pagaments i rep els teus diners en un tres i no res.