Glossari de negocis

Què és el flux de caixa operatiu?

Aquest article té una finalitat didàctica i no representa cap mena d’assessorament financer, legal o fiscal. Per rebre assessorament específic i aplicable al teu negoci, posa’t en contacte amb un professional.

El flux de caixa operatiu (FCO) és un dels tres tipus de flux de caixa dels quals convé fer un seguiment si tens un negoci. El FCO es refereix a l’efectiu generat pel teu negoci a mesura que fas les operacions diàries. És la primera partida que s’introdueix a l’estat de fluxos de caixa, juntament amb els ingressos d’activitats d’inversió i finançament.

Descriu l’efectiu que cal tenir disponible per cobrir el passiu corrent de l’empresa i garanteix que pots operar sense dependre del préstec.
El càlcul del teu FCO t’ajuda a determinar l’impacte en efectiu que tenen les teves activitats operatives normals en els ingressos nets.

Quan la teva empresa manté un flux de caixa operatiu positiu, pot invertir en despeses de capital (CAPEX) i altres activitats que poden impulsar el seu creixement. Sense un FCO saludable, has de finançar el creixement de l’empresa mitjançant préstecs, pagaments i tipus d’interès, cosa que pot afectar els beneficis futurs.

Fórmula del flux de caixa operatiu

Hi ha dues maneres de presentar el FCO d’una empresa. Cadascun es calcula diferent, però ha de sortir la mateixa xifra.

La primera és mitjançant el mètode indirecte. Els ingressos nets de l’empresa s’ajusten a una base d’efectiu mitjançant canvis en els comptes que no són en efectiu, com ara comptes a cobrar, comptes a pagar i depreciació. És el mètode més utilitzat, ja que la majoria d’empreses fan servir el mètode de comptabilitat d’acumulació. Com a tal, els ingressos nets inclouen comptes que no són en efectiu com ara la depreciació o l’amortització.

No obstant això, les empreses que comptabilitzen els ingressos en funció de l’efectiu poden calcular el seu flux de caixa operatiu mitjançant el mètode directe.

Aquí, la informació es mostra utilitzant les entrades i sortides d’efectiu reals per a un període comptable determinat. La presentació normalment inclou:

  • els sous dels empleats
  • els pagaments en efectiu als proveïdors
  • l’efectiu que es recull amb els pagaments dels clients
  • els ingressos per interessos i dividends rebuts
  • els pagaments d’interessos i impostos sobre la renda que s’hagin fet

Flux de caixa operatiu vs. flux de caixa lliure

El flux de caixa operatiu i el flux de caixa lliure comparteixen algunes similituds. És fàcil acostumar-se a fer servir els dos termes indistintament. El flux de caixa lliure es refereix als diners que sobren després de deduir les despeses de capital, les despeses d’interessos i les bonificacions. Es calcula deduint-les de l’FCO de l’empresa.

Com a alternativa, el flux de caixa lliure es pot calcular deduint els interessos, les CAPEX, els impostos sobre la renda, l’amortització, la depreciació i altres canvis en el capital circulant dels guanys abans dels impostos.

Preguntes més freqüents sobre el flux de caixa operatiu

Per què és important calcular el flux de caixa operatiu?

El flux de caixa operatiu és una mètrica útil de seguir tant per als propietaris de negocis com per als analistes externs. Senzillament, ajuda a determinar amb quina eficiència generen ingressos les operacions actuals de l’empresa. Uns guanys alts poden resultar enganyosos, sobretot si una empresa ha tingut dificultats per rebre el pagament dels béns o serveis venuts en el passat. De la mateixa manera, la depreciació accelerada i l’abundància d’actius fixos poden generar un FCO elevat a partir d’uns ingressos nets relativament baixos.

Quins són els diferents tipus de flux de caixa?

Les empreses tenen tres tipus de flux de caixa: operatiu, d’inversió i de finançament.

El flux de caixa operatiu es refereix a l’efectiu generat per les activitats operatives principals de l’empresa. El flux de caixa d’inversió representa els actius de capital i les inversions de l’empresa. El flux de caixa de finançament inclou els diners que guanya amb l’emissió de deute o capital, o els pagaments fets per l’empresa pel mateix.

Com puc millorar el flux de caixa operatiu de la meva empresa?

Si creus que el teu flux de caixa operatiu és negativament proporcional als teus ingressos, hi ha diverses maneres de millorar-lo:

  • Negociar condicions de pagament més ràpides amb els clients
  • No retardar el pagament dels préstecs
  • Aplicar sancions per retard de pagament
  • Llogar maquinària i planta en lloc de comprar-les
  • Vigilar amb atenció les àrees de despesa innecessària

Més informació sobre els pagaments de Square i com poden ajudar als negocis a cobrar més fàcilment.

Descobreix com Square et pot ajudar a gestionar el teu negoci

Software TPV gratuït

TPV Square facilita les vendes en persona, en línia, per telèfon i fora de l’establiment. És senzill de fer servir i no cal formació.

Enllaços al procés de pagament

Crea enllaços de pagament, botons de compra o codis QR amb Pagaments en línia Square. Comparteix-los en línia i comença a vendre sense necessitat de tenir un lloc web.

Terminal de pagaments

L’Square Terminal és el datàfon que et serveix per a tot, des de gestionar articles i acceptar pagaments fins a imprimir rebuts i cobrar.